Sunday, January 25, 2015

Korgesaar - 2011 - Ruuben, istuvad põrandal ja vaatavad mängasju

@UTF8
@PID:    11312/c-00026738-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    OBS Mother Observer , CHI Ruuben Target_Child
@ID:    est|Korgesaar|OBS|27;|female|||Observer|||
@ID:    est|Korgesaar|CHI|1;3.3|male|||Target_Child|||
@Date:    27-AUG-2011
@Time Duration:    12:30-12:55
@Situation:    OBS ja CHI istuvad põrandal ja vaatavad mänguasju
*OBS:    võtsid klotsid.
%com:    CHI toob palli.
*CHI:    anna.
*OBS:    aitäh.
%com:    CHI toob klotse juurde , OBS paneb neid kokku.
*OBS:    mhmh.
*OBS:    anna mulle aitäh anna mulle.
%com:    CHI tahab anda klotse lindistajale.
*CHI:    anna anna.
*OBS:    ei anna okei.
*CHI:    anna anna.
*OBS:    ei taha?
*CHI:    anna anna anna.
*OBS:    anna mulle aitäh.
*CHI:    anna.
%com:    CHI tahab endiselt klotse lindistajale anda , lindistaja paneb silmad kinni.
*OBS:    tudub [= magab] tädi tudub [= magab].
*CHI:    anna.
*OBS:    anna mulle.
*CHI:    anna.
*OBS:    anna mulle.
*CHI:    anna anna.
*OBS:    tädi ei taha tädi tudub [= magab].
*OBS:    tule Ruuben vaatame mis sul siin sees on ah vaatame mis siin sees on sa ei taha vä klotsi vä [: või] mängime klotsidega siis.
*CHI:    anna anna anna.
%com:    CHI toob OBS-ile klotse juurde.
*OBS:    aitäh.
*OBS:    viskasid klotsi vä [: või] see ei ole hea kui sa viskad mind klotsidega.
*OBS:    näe Ruuben ma leidsin veel.
%com:    panevad klotse kokku , CHI ajab keele suust välja ja hakkab ähkima , OBS naerab.
*CHI:    hä.
%com:    CHI räägib omas keeles ja OBS teeb nagu vestleks temaga.
*OBS:    hm ah soh.
*CHI:    anna.
*OBS:    näe vaata Ruuben.
%com:    CHI vaatab ja häälitseb.
*OBS:    mhmh.
*OBS:    näe ehitan torni siin oota oih pots.
*CHI:    anna anna.
*OBS:    anna mulle.
*CHI:    ann anna.
*OBS:    aitäh.
*CHI:    anna.
*OBS:    näe vaata kui äge torn tuli.
*CHI:    ann.
*OBS:    palun.
*CHI:    ann anna.
*OBS:    on äge torn onju.
*CHI:    onn.
*OBS:    jaa sa võid selle anda minu kätte.
%com:    OBS vahetab torni palli vastu ja paneb palli selja taha peitu.
*CHI:    anna.
*OBS:    aitäh.
*CHI:    anna ännänn.
*OBS:    on-on jah.
%com:    CHI hakkab torni lõhkuma.
*OBS:    viskad põrandale katki.
*OBS:    kõik ajad põrandale vä [: või] tead et tegelikult ei käi kõik asjad maailmas põrandale.
*CHI:    siia.
*OBS:    jaa.
*OBS:    kuule ei tea kas neid suuri klotse ka veel kuskil on või?
%com:    OBS korjab klotse kokku ja otsib juurde , CHI aitab otsida.
*OBS:    nooh.
%com:    CHI ajab kokkukogutud hunniku jälle laiali.
*OBS:    sa oled nii destruktiivne.
*OBS:    näe.
%com:    OBS annab CHI-le väikese torni , mille ta on jõudnud kokku panna.
*OBS:    mhmh.
%com:    CHI teeb kõva häält.
*OBS:    mis sa sõimad?
*OBS:    loobid kõik laiali.
%com:    OBS ei küsinud , vaid pigem kommenteeris CHI tegevust. Elutoa ribikardin kukub järsku alla ja kõik ehmatavad , OBS hakkab naerma.
*OBS:    kardin kukkus alla see kardin meil mõnikord kukub alla jah.
*OBS:    kas sa ehmatasid Ruuben?
*OBS:    no näe Lotte ehmatas Lottel akkas [: hakkas] irrmus [: hirmus] kohe mhmh.
%com:    Lotte on koer , kes lamab tegevusplatsi kõrval.
*CHI:    irgu.
%com:    CHI ütleb järele.
*OBS:    jaa Lottel akkas [: hakkas] irrmus [: hirmus].
*CHI:    nää.
%com:    CHI näitab , mis ta on ehitanud.
*OBS:    jamm.
*OBS:    soh.
*OBS:    need klotsid ei püsi koos.
%com:    CHI meisterdab ja üritab pikalt midagi sinna juurde seletada.
*OBS:    mhmh.
%com:    väikesed lapsed lähevad akna taga tänaval mööda ja CHI hakkab kõvema häälega kilkama.
*OBS:    mis sa sõimad?
*OBS:    oota.
*CHI:    anna.
%com:    CHI tahab pooleliolevat torni kätte saada ja OBS tahab veel viimase klotsi juurde panna.
*OBS:    aitäh.
*CHI:    anna ann.
*OBS:    annad kõik mulle oi aitäh.
*CHI:    klok klok.
%com:    CHI püüab öelda klots.
*OBS:    jaa aitähhaitähh aitähhaitähh.
*CHI:    täk täk täk täk täk täk.
%com:    CHI püüab aitäh järele öelda ja siis klotse tagasi võtta.
*OBS:    oota ma ehitan ka vahepeal siis sul on mida lammutada.
%com:    OBS hakkab klotse voodi alt juurde otsima.
*OBS:    ei leia rohkem klotse ainult need väiksed.
*OBS:    sa ei saa neid väikseid lahti Ruuben ma tean küll.
%com:    CHI leiab oma tassi , hoiab seda kõrgel käes ja seletab.
*OBS:    mis sa teed tassiga?
%com:    CHI hakkab tassiga üles-alla vehkima.
*OBS:    assoo.
%com:    OBS läks eemale klotse juurde tooma.
*OBS:    vaata leidsin veel klotse.
%com:    OBS ehitab kiiresti mingi kujundi.
*OBS:    on ju äge?
*CHI:    anna anna.
*OBS:    nooh?
%com:    CHI tuleb uute klotsidega , mille ta oma laua alt leidis.
*OBS:    sealt leidsid veel klotse oi kui tubli poiss.
*CHI:    annaa.
*OBS:    annad selle mulle aitäh.
*OBS:    näe ma panen siia selle mhmh.
*CHI:    anna anna.
%com:    CHI toob klotsi ja tahab selle OBS-i ehitatava torni otsa panna.
*OBS:    ahah paned selle ka siia peale aitad mind tubli oled.
*OBS:    see ei läind ästi [: hästi] siia peale jah see vist ei lähe jah oota las ma ehitan valmis ei vä [: või]?
%com:    CHI ei saa klotsi peale ja tahab siis torni endale võtta.
*OBS:    aitäääh.
%com:    OBS annab torni CHI-le ja jääb vaatama , kuidas CHI seda lahti võtab ja kokku panna püüab.
*OBS:    nooh.
*OBS:    mhmh.
%com:    telefon hakkab laulma ja CHI muutub kohe erksaks.
*OBS:    mhmh.
*CHI:    alla [= telefon].
*OBS:    allo [= telefon] jah allo [= telefon].
%com:    CHI ei saa klotsidest jagu ja läheb vihaseks.
*OBS:    kas sa seda ei saa lahti või?
*OBS:    ei saa jah aitäh ei anna minu andsid minu kätte.
*CHI:    lla lla lla.
*OBS:    allo [= telefon] oli jah allo [= telefon] oli.
*CHI:    alla [= telefon].
*OBS:    mhmh.
*CHI:    alla [= telefon].
*OBS:    ilus roosa allo [= telefon] on tädil.
*OBS:    oli onju jaa näe vaata torn.
*CHI:    tonn.
*OBS:    onju äge.
*CHI:    ton ton ton.
%com:    OBS saab aru , et CHI püüab järele öelda , ja hakkab kordama.
*OBS:    torn torn mhmh.
*CHI:    alla alla alla alla [= telefon].
*OBS:    allo [= telefon] jah.
%com:    telefonile tuleb sõnum.
*OBS:    allo [= telefon] allo [= telefon] tegi piiks.
*CHI:    alla [= telefon] anna.
%com:    CHI tahab torni võtta.
*OBS:    torn see ei ole allo [= telefon] see on torn.
*OBS:    nooh mina ehitasin selle jah.
*CHI:    allo [= telefon].
*OBS:    näe vaata panin siia kanajalad alla siis on nagu Baba Jaga torn.
*OBS:    mhmh.
*CHI:    alla alla alla alla alla alla [= telefon].
*OBS:    alla [= telefon] kus su traktor on Ruuben?
*OBS:    kus on traktor?
*CHI:    nää.
*OBS:    seal on või on seal traktor?
%com:    CHI osutab eemalolevale mängutraktorile ja teeb suuga autohäält.
*OBS:    brmm [= traktor] kus on brmm [= traktor] traktor?
*OBS:    mhmh kus kus on br see on torn see ei ole brmm [= traktor] see on torn.
*OBS:    lõhkusid ära torni.
*CHI:    anna.
*OBS:    mh see laguneb nüüd ise laiali juba.
*OBS:    aa tahad ehitada nooh ana si pane siia vaata nimodi ja siis lükkad ja siis saadki ehitada haa oih maha kukkus.
*CHI:    anna.
*OBS:    aitäh.
*CHI:    anna.
*OBS:    vaata nüüd on väike torn.
*OBS:    mhmh.
%com:    CHI toob oma traktori lähemale ja hakkab lõpuks nuppe vajutama.
*OBS:    traktor.
*CHI:    brmm brmm brmm brmm.
*OBS:    brmm.
*CHI:    brmm brmm.
*OBS:    brmmbrmm traktor.
*CHI:    brmm brmm.
*OBS:    mhmh.
*CHI:    brm.
*OBS:    mhmh.
*CHI:    anna.
*OBS:    aitäh.
*CHI:    anna.
*OBS:    mis sa kisad torni peale?
*CHI:    anna anna.
*OBS:    lammutasid kõik laiali.
*CHI:    kõik.
*OBS:    kõik lammutasid laiali.
%com:    CHI vajutab jälle traktori tööle.
*CHI:    brmm.
*OBS:    brmm [= traktor] sõitis ära.
*CHI:    brmm.
*OBS:    brmm traktor sõitis ära.
*CHI:    mm brmm brmm.
%com:    CHI vajutab uuesti helinuppu.
*CHI:    brmm brmm brmm brmm.
%com:    CHI sõidab traktoriga edasi-tagasi üle kõige , mis tee peale jääb.
*OBS:    tead tegelt [: tegelikult] asjad lähevad katki kui sa neist nimodi üle sõidad.
*CHI:    kaggi.
*OBS:    ahaa.
*OBS:    nii ägedat äält [: häält] teeb vä [: või] teeb ägedat äält [: häält]?
%com:    CHI on vaimustuses traktori häälest ja ainult vajutab järjest nuppe.
*OBS:    jaa.
*CHI:    anna brmm brmm [= traktor] anna.
%com:    OBS üritab CHI tähelepanu kõrvale juhtida.
*OBS:    kuule Ruubenike kas sul oli üks raamat ka kus oli traktor?
*OBS:    oli raamat kus su traktoriraamat on?
%com:    CHI näitab kogu kehaga kui väga talle traktorihääl meeldib.
*OBS:    ja see see teeb ja toredat äält [: häält] mhmh a kus su see raamat oli vaata me panime kõik raamatud enne siia sisse kas sa võtad välja ei traktorit ei pan mahu mahu siia sisse panema.
%com:    OBS leidis koti , kus sees on raamatud , aga CHI tahab hoopis traktori sinna sisse panna.
*OBS:    paneme klotsid siia sisse uvitav [: huvitav] kas raamatud võtame välja aah vaata traktoriraamat on Ruuben on vä [: või]?
%com:    CHI-l on endiselt üks käsi kogu aeg traktori häälenupul.
*OBS:    on onju.
*OBS:    oi su traktor teeb ägedat äält [: häält] jah teeb brmmbrmmbrmmbrmm teeb Ruuben kuule.
*OBS:    a [: aga] vaata kes see on.
%com:    raamat püüab hetkeks CHI tähelepanu.
*OBS:    see on hobune ju.
*CHI:    brmm.
*OBS:    hobune.
*CHI:    brmm brmm.
*OBS:    ei see ei ole brmmbrmm [= traktor] sa tahad brmmbrmm teha praegu ma saan aru küll.
%com:    CHI kordab midagi , mis kõlab nagu hobune.
*OBS:    obune [: hobune] jaa tubli.
*OBS:    Ruuben kuule kas sa tead kes see on?
*OBS:    kas sa tead kes see on?
*CHI:    see lamm.
*OBS:    lammas mhmh.
*OBS:    sulle ikka meeldib see mis see traktor teeb jah mhmh a [: aga] vaata kas sa siit ka leiad traktori üles.
*OBS:    kas sa leiad kus on traktor?
*CHI:    õun.
%com:    CHI osutab lillepildile õunapildi kõrvallehel.
*OBS:    lill õun on see on õun see on õun.
%com:    OBS parandab ja näitab , kus tegelikult õun on.
*CHI:    õun.
%com:    CHI osutab uuesti lillele.
*OBS:    see on lill.
*CHI:    mm brmm.
*OBS:    jah see teeb brmmbrmm a [: aga] mis see on?
*CHI:    õun.
*OBS:    see on puu võibolla need on õunad siin ma ei tea nojah puu.
*CHI:    õun.
*OBS:    see on liumägi.
*CHI:    elgageega [= kiik].
*OBS:    peaaegu jah peaaegu kiigakiiga [= kiik].
*CHI:    brmm brmm brmm.
*OBS:    sõidad traktoriga.
*CHI:    brmm brmm brmm.
*OBS:    jaa teeb niukest [: niisugust] brmmbrmmbrmmbrmm teeb.
*OBS:    kuuled vä [: või]?
*CHI:    brmm brmm .
*OBS:    mhmh.
*CHI:    brmm brmm.
*OBS:    jaa auto tubli.
*OBS:    Ruuben kuule a [: aga] mis see on?
*OBS:    mis see on?
*CHI:    kiga [= kiik].
*OBS:    kiiga [= kiik] on jaa kiik.
*CHI:    brmm brmm.
*OBS:    mhmh.
*CHI:    brmmbrmm.
*OBS:    kas sa ära ei tüdine selles brmmbrmmist [= traktorist] või?
%com:    CHI ei reageeri , vajutab aina uuesti.
*OBS:    ei tüdine olgu.
*OBS:    näe vaata kes siin on.
*CHI:    õmm.
*OBS:    mõmmi jaa mõmmiraamat on.
%com:    CHI on korraks hõivatud raamatuga.
*CHI:    mõmm.
*OBS:    mõmmi.
*CHI:    brmm.
%com:    CHI osutab vurripildile.
*OBS:    ssee on vurr tegelikult aga okei a [: aga] kes siin on?
%com:    CHI pahandab , et teda segatakse.
*OBS:    mis?
*OBS:    näe vaata mõmmi.
*CHI:    mõmmi.
*OBS:    ämber.
*CHI:    ämbä.
*OBS:    jaa ämber tubli poiss näe õun.
*CHI:    õun õun.
*OBS:    jaa õun jah tubli poiss.
*OBS:    brmmbrmm kuule aga kus su auto jäi kus auto on?
*CHI:    brmm.
%com:    CHI teeb brmm ja osutab käega mängulaua alla.
*OBS:    on seal või kas sa tood ära ka selle mine too auto.
*OBS:    sa ei saa präegu [: praegu] või präegu [: praegu] ei saa sõidad traktori ma hoian traktorit senikaua.
%com:    CHI toob OBS-ile auto ja tahab ise kohe traktoriga edasi mängida.
*OBS:    ei saa olgu.
*OBS:    ma siis ehitan ise niikaua torni.
*CHI:    äbrmm brmm brmm.
*OBS:    brmmbrmmbrmm teeb jaa nii kõva äälega [: häälega] teeb brmmbrmmbrmm.
%com:    CHI satub täiesti ekstaasi ja hakkab traktorit vastu põrandat taguma.
*OBS:    kuule ära lõhu ära.
*OBS:    kuule päriselt traktor läheb sedasi katki ja klotsid lähevad katki ja.
*CHI:    ee brmm.
%com:    CHI näeb , et OBS teeb torni , ja tahab ka klotse juurde panema hakata.
*OBS:    ehitad ka koos minuga oi kui tubli.
*CHI:    anna.
*OBS:    mhmh.
*CHI:    mh mh anna.
*OBS:    annad minu kätte aitäh.
%com:    CHI pöördub tagasi traktori juurde.
*OBS:    näe vaata mul on jumala äge torn.
@End@UTF8
@PID:    11312/c-00026739-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    FAT Father, CHI Ruuben Target_Child
@ID:    est|Korgesaar|FAT||male|||Father|||
@ID:    est|Korgesaar|CHI|1;4.28|male|||Target_Child|||
@Date:    22-SEP-2011
@Situation:    FAT ja CHI on külas.
*FAT:    tõesti vähe.
*FAT:    jaa tiktofon.
*FAT:    ära võta ära see on issil kaelas kinni tubli mees.
*FAT:    pots põrandale ära võta ei seda ei tohi võtta.
*CHI:    emee emme.
*FAT:    issi-issi issi-issi jah.
%com:    CHI ütleb ka issi asemel emme, sellepärast FAT parandab.
*FAT:    ops peitu läks vaata Ruuben pumm-auto brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm.
%com:    pumm-auto on põrisev auto, FAT ja CHI läksid akna juurde ja
    vaatavad tänavale.
*FAT:    püss.
*CHI:    pss.
*FAT:    see on püss.
*CHI:    anna anna brrr.
*FAT:    brmm-brmm auto brmm-brmm.
*CHI:    anna.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    brmm.
*FAT:    aitäh brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm.
*FAT:    püssi ka tahad võta püss.
*CHI:    mm.
*FAT:    püss.
*CHI:    mm.
*FAT:    püss.
*CHI:    att.
*FAT:    aitäh.
*CHI:    mm.
*FAT:    tool siia saab istuda.
*CHI:    omm.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    emme.
*FAT:    issi.
*FAT:    püss.
*CHI:    mm.
*FAT:    brumm.
*FAT:    põmm põmm põmm põmm paneme kinni jah.
%com:    panevad mängupüstoli trumlit kinni.
*FAT:    ei lähe kinni.
*FAT:    no vaatame kas läheb läheb läheb läheb läheb klõps klõps läks kinni.
*FAT:    näe siia peab vajutama siis tuleb lahti vajuta siia näe siin on nupp
    Ruuben vaata siin on nupp näe siin on nupp vajuta nupu peale vot
    nimodi kõvasti-kõvasti.
*FAT:    see on päästik.
*CHI:    mm npp.
*FAT:    jah püss.
*CHI:    mm.
*FAT:    püss.
*CHI:    mm mm khhh.
%com:    CHI imiteerib koerte müramise häält.
*FAT:    jaa kutsud mängivad vaata kutsud mängivad.
*FAT:    see nupp ei tööta.
*FAT:    lahti tuli.
*FAT:    klõps kinni.
*CHI:    lle app aato.
*FAT:    auto jaa.
*CHI:    att.
*FAT:    aitäh.
*CHI:    brmm-brmm.
*FAT:    brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm.
*CHI:    ää ääää.
*FAT:    äähäh.
*CHI:    atto.
*FAT:    aut.
*CHI:    ato onn.
*FAT:    auto jah see on tool.
*CHI:    kõdi.
*FAT:    kõdi-kõdi.
*FAT:    jah kõdi-kõdi.
*FAT:    tool äta te ära lükka tädil on ai kui sa lükkad.
*FAT:    auto.
*CHI:    brmm.
*FAT:    auto aitäh.
*CHI:    ääh.
*FAT:    tool on see tahad tooli opa omale vä?
*FAT:    istu ise tooli peale.
*CHI:    aaah.
*FAT:    oossaa kui tugev mees ta tõstab seda tooli aitäh.
*CHI:    att.
*FAT:    aitäh tool käib põrandal istu vaata Ruuben tule siia ops ops pots
    istu oi istud tooli peal.
*CHI:    mm.
*FAT:    kutsu mängib.
*FAT:    ai uhke poiss tooli peal istud ilusti nimodi vott nimodi ah tubli
    mees.
*FAT:    äge mis on mis sa tahad?
*CHI:    auto.
*FAT:    autot tahad palun.
*FAT:    mine vaata kuidas kutsud mängivad kuule.
*CHI:    brmm-brmm brmm.
*FAT:    brmm-brmm ei taha maha.
*CHI:    brmm brmm-brmm.
*FAT:    brmm-brmm.
%com:    FAT ja CHI kilkavad.
*CHI:    mm.
*FAT:    kõdi-kõdi-kõdi kõdi.
*CHI:    kõdi-kõdi-kõdi.
*FAT:    tasa tasakesi püsti.
*CHI:    mm.
*FAT:    mm tahad tagasi tooli peale vä issi tõstab su tagasi ops potsti aah
    kui äge tooli peal istud mhmh istud ise tooli peal.
*CHI:    mm.
*FAT:    noh.
*FAT:    tõusid püsti.
*CHI:    oo.
*FAT:    tool.
*CHI:    oo.
*FAT:    tahad veel istuda tooli peal?
*FAT:    tule siia vaata Ruuben vaata tule issi tõstab tooli siia vastu tule
    tõstame tooli siia vastu siis sa saad siit ronida tooli peale ap vot
    nimodi nüüd ei lähe tool eest ära noh proovi.
*CHI:    ono.
*FAT:    vot pane käsi siia oia siit kinni ops oia siit kinni nüüd tõmba
    ennast tooli peale ops opstii ahhaa.
*CHI:    mmemme.
*FAT:    mhmm.
*CHI:    ää atta auto atta.
*FAT:    auto jah.
*CHI:    brmm.
*FAT:    brmm.
*CHI:    brmm brmm-brmm.
*FAT:    brmm-brmm.
*CHI:    brmm brmm brmm.
*FAT:    tee kõdi-kõdi-kõdi-kõdi-kõdi-kõdi kõdi-kõdi hahaa
    kõdi-kõdi-kõdi-kõdi.
*CHI:    op op.
*FAT:    kutsud mängivad.
*FAT:    ah.
*CHI:    tjavv meide õh de kdli-kdli.
*FAT:    kõdi-kõdi-kõdi-kõdi.
*CHI:    kdli tjavvde tjavvde kdl kdl.
*FAT:    kõdi-kõdi.
*FAT:    aa kõdi-kõdi-kõdi-kõdi.
*CHI:    ai ai.
*CHI:    nä nää nää ppah ppah pah.
*FAT:    mis sa tahad?
*CHI:    kdli.
*FAT:    pastakas ei seda ei tohi võtta pastakat ei tohi võtta anna issile
    aitäh aaitäh tubli mees.
*CHI:    mm mmm.
%com:    CHI hakkab jonnima.
*FAT:    näe võta see märk omale.
*CHI:    ääämmä ämmä anna.
*FAT:    ei ei anna pastakat.
*CHI:    anna anna.
*FAT:    ei anna pastakat.
*CHI:    anna.
*FAT:    ei anna.
*CHI:    anna.
*FAT:    ei anna ah naba.
*CHI:    auk.
*FAT:    auk jah.
*FAT:    ei tohi jaa võõrastes sahtlites ei tohi sorida.
*CHI:    ah auk auk auk.
*FAT:    mis mis on mis auk?
*CHI:    auk.
*FAT:    mis on auk?
*CHI:    auk.
*FAT:    ah?
*CHI:    äääh.
*FAT:    kutsud on vä?
*CHI:    auk.
*FAT:    kutsu.
*CHI:    kssss.
*FAT:    mängivad.
*FAT:    äge onju.
*CHI:    mh.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    opa anna.
*FAT:    mis sa tahad anna?
*CHI:    op.
*FAT:    mis on?
*CHI:    anna.
*FAT:    anna mida?
*CHI:    nna.
*FAT:    anna mida?
*CHI:    anna.
*FAT:    mis on anna?
*CHI:    anna.
*FAT:    mis sa tahad anna?
*CHI:    anna atot.
*FAT:    auto on sul on auto aitäh anns.
*CHI:    anna.
*FAT:    ah püss jah võta püss.
*FAT:    auto ka.
*FAT:    vaata brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm bruuuuuuuuu vaat ja bruuuu.
%com:    CHI ja FAT kilkavad ja koer hakkab lapsel sabas käima.
*FAT:    ahahaa jooksed ära Mona eest.
*FAT:    kutsu tuli.
*CHI:    brr.
*FAT:    teine kutsu veel.
*FAT:    palju koeri.
*CHI:    pallu.
*FAT:    jaa.
*FAT:    vaata tädi nagu polekski koristand kõik kohad on jälle karvu täis.
*FAT:    ah mängivad jälle.
*CHI:    anna anna.
*FAT:    aitäh.
*CHI:    aitääh aitääh.
*FAT:    püss on see püss vajutame issiga koos vajutame issiga koos päästiku
    peale vaata tule vajutame päästiku peale issiga koos.
*FAT:    ops näe pane näpp siia ops vajutame koos nnnauhh ohhoo.
*CHI:    ooo.
*FAT:    mhmm ära pane kinni vaata vajutame veel päästiku peale vaata nüüd.
*FAT:    põmm-põmm.
*FAT:    näe siin on päästik siia peale peab vajutama ee ops.
*FAT:    vaata nii teistpidi niipidi vot nimodi tõmba enda poole klõps.
*FAT:    nii ei tööta.
*FAT:    paneme selle kinni jaj?
*CHI:    ööööh.
*FAT:    klõps kinni.
*CHI:    knni.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    mm.
*FAT:    mhmm.
*CHI:    mh õh anna.
*CHI:    anna.
*FAT:    mis on anna?
*CHI:    anna ököö öö khhhhh.
*CHI:    np.
*FAT:    nupp see nupp ei tööta nupp on katki.
*FAT:    Ruuben tule püsti issi läheb joob kohvi vahepeal natukene ops.
*CHI:    oppa oppa.
*FAT:    ei taha oppa präegu.
*CHI:    uvva.
*FAT:    juua tahad vä?
*CHI:    ampa opa opa.
*FAT:    ei taha opa aitäh püss juua palun.
*CHI:    atta.
*FAT:    aitäh.
*FAT:    mis teed?
*CHI:    aah anna.
%com:    CHI hoiab ninast kinni.
*FAT:    nina on jaa tubli kus suu on Ruuben?
%com:    CHI näitab.
*CHI:    auu.
*FAT:    suu tubli kus kõrv on?
%com:    CHI näitab, aga enam kaasa ei ütle.
*FAT:    tubli kõrv kus naba on?
%com:    CHI näitab.
*CHI:    nnn.
*FAT:    naba tubli.
*CHI:    nn.
*FAT:    jah naba kus kõht on Ruuben?
*CHI:    unnu.
*FAT:    kõht on ka seal tubli.
*CHI:    nõõt.
*FAT:    jah.
*CHI:    nn nnn.
*FAT:    mhmh.
*FAT:    kutsu pai teeme pai kutsule pai ja tasakesi pai ilusti tubli mees
    teeme ilusti pai kutsule pai ah teine kutsu veel Mona lama ässti
    teeme nüüd teisele kutsule ka pai noh Ruuben pai kutsu oi pai teed
    ka kutsu pai vä?
*CHI:    äh.
*FAT:    jaa kutsu pai tubli tubli.
*CHI:    mmä.
*FAT:    jaa saba kutsu teeb kops-kops sabaga.
*CHI:    õmm.
*FAT:    jaa teine kutsu pai ka tubli teed nii ilusti pai teed tubli mees
    siia ka sellele kutsule ka pai.
*CHI:    pai.
*FAT:    jah magab.
*CHI:    kagn.
*FAT:    magab.
*CHI:    nnk.
*FAT:    mis on nnk?
*CHI:    noku.
%com:    CHI osutab koera nisale.
*FAT:    ei see ei ole noku see on tiss poja.
*CHI:    noku.
*FAT:    jah noku sinul on noku.
*CHI:    noku.
*FAT:    noku.
*CHI:    nnk.
*FAT:    kutsu pai.
*CHI:    ää.
*FAT:    jaa teeb äält.
*CHI:    khh.
*FAT:    musi-musi ei tohi aiget teha pai tee ilusti tubli pai tasakesi pai
    tubli mees.
*CHI:    noku.
*FAT:    jaa talle ka pai.
*CHI:    aaa.
*FAT:    ah musi tahad teha kutsule.
*CHI:    uu.
*FAT:    uu mis uu?
*CHI:    uu.
*FAT:    mis uu?
*CHI:    auk.
*FAT:    see on.
*CHI:    oku.
*FAT:    ei ole noku kutsul ei ole nokut need on emased koerad emastel
    koertel ei käi noku.
*CHI:    mm.
*FAT:    jaa teine kutsu.
*CHI:    mm.
*FAT:    seal rohkem ei ole koeri.
*CHI:    mm.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    nnk.
*FAT:    nnk nnk.
*CHI:    nnk.
*FAT:    nnk-nnk.
*CHI:    nnk.
*FAT:    nnk.
*CHI:    nnk.
*FAT:    kalli tahad teha kutsu kalli kali-kalli.
*CHI:    mämm.
*FAT:    mämm kus mis mämm ei ole mämm silm on ära pane näppu silma kutsule
    kutsul on ai.
*CHI:    tüük.
*FAT:    jaa si oi musi-musi kutsu musi.
*CHI:    mm.
*FAT:    tädi kõdi-kõdi tädile.
*CHI:    äh mmh.
*FAT:    jah Mona mine Demi mine mine eq-eq mine.
%com:    FAT saatis koerad kohale.
*CHI:    mõmm.
*FAT:    mis mõmm ei ole mõmm kutsu on kuidas kutsu teeb?
*CHI:    auh.
*FAT:    lähed ka kutsu juurde alla mine vaata kus läksid jah.
*CHI:    iie.
*CHI:    aaah.
*FAT:    nii rõõmus.
*CHI:    ai aah.
*FAT:    aahahaa mängid peitust kutsudega vä?
*CHI:    kiiga laa kiiga-kiiga ahha.
*FAT:    kiigu-kiigu.
*CHI:    mmm mm ga.
*CHI:    emme-emme.
*FAT:    mine.
%com:    viimane oli koerale mõeldud.
*CHI:    att uuuu.
*FAT:    mine.
*CHI:    anna.
*FAT:    mis sa tahad anna?
%com:    CHI jookseb tasakesi koerte juurde ja kui koerad hakkavad püsti
    tõusma, siis jookseb kilgates tagasi isa juurde.
*FAT:    käid narrid koeri vä?
*FAT:    mängid kutsudega koos vä?
*CHI:    äääh.
*FAT:    häääh lefa-lefa kutsudele kutsud ei lähe ära kutsudele ei pea
    lefitama kutsud ei lähe kuhugi kutsud mängivad seal kas sa lähed ka
    kutsudega mängima tubli mees.
*CHI:    aah.
*FAT:    ahahaai.
%com:    CHI mürab kilgates koertega.
*FAT:    jaa kutsu.
*CHI:    ää.
*FAT:    ää.
*CHI:    ää.
*FAT:    ää.
*CHI:    ää.
*FAT:    mis on ää?
*CHI:    ugg ugg.
*FAT:    kutsud.
*CHI:    hää.
*FAT:    hähähää.
*CHI:    aiii.
*CHI:    uu.
*FAT:    Ruuben tule siia paneme püksid ilusti jalga.
*CHI:    hoh mmo.
*FAT:    nii.
*CHI:    auto auto.
*FAT:    ei ole auto.
*CHI:    auto.
*FAT:    aa on küll auto näe tubli mees auto.
*CHI:    nnä kinn.
*CHI:    attooo.
*FAT:    autoo.
*CHI:    pai.
*FAT:    pai kutsule ilusti tubli mees.
*CHI:    aaah auh haaaaa haaaaa aaaaaa aaaaaa aaaaaa.
*FAT:    aaaaa.
*CHI:    hahaaaaa hää hää ääh ääh äääh.
*FAT:    kuule tule siia Ruuben tule issi juurde.
*CHI:    amm.
*FAT:    tule issi juurde aah kätte sain paneme püksid ilusti jalga sest
    muidu sa koperdad.
*CHI:    mmm.
*FAT:    ops oota tõstame püksid üles ilusti.
*CHI:    mm.
*FAT:    ops ops ops nimodi mine jookse.
*CHI:    äääääääääää.
*FAT:    ääääääääää.
*FAT:    kätte sain keerame natuke veel ülesse need kipuvad talla alla.
*FAT:    keerame oota oota keerame teise sääre ka ülesse.
*CHI:    mh mh mh mh mh mh mm mm mm ääh äh.
*FAT:    no mine jookse.
*CHI:    ääääää.
*CHI:    unn.
*FAT:    kutsu.
*CHI:    uuuu.
*FAT:    uhuu.
*CHI:    paah.
*FAT:    pai ilusti tasakesi pai.
*CHI:    ooh.
*FAT:    jaa teisele kutsule ka pai ilusti tubli mees pai teed ilusti.
*CHI:    äääi.
*FAT:    häääi.
*CHI:    pänn änn.
*FAT:    kuule mine.
%com:    see viimane oli koerale mõeldud.
*CHI:    oi mm.
*FAT:    jaa.
*CHI:    outt.
*CHI:    ai.
%com:    CHI osutab koerte sõlmelisele köiele.
*FAT:    võta-võta.
*CHI:    ai.
*FAT:    see ei ole ai see on kutsu mänguasi võta-võta kui sa tahad.
*FAT:    aih kutsu mänguasi kutsu astus peale ei anna.
*FAT:    ähähää jooksed ära peitu.
*FAT:    kuule minge.
%com:    FAT ajab koeri eemale.
*CHI:    nääk nääääää.
*FAT:    mängivad.
*CHI:    ääääää.
*CHI:    ämm-ämm.
*FAT:    mis on?
*FAT:    mängivad.
*CHI:    äih.
*FAT:    mängivad jah?
*CHI:    määääh.
*FAT:    äääh nii äge.
%com:    CHI laliseb.
*FAT:    kõdi-kõdi kõdi.
*FAT:    kõdi-kõdi.
%com:    CHI veiderdab ja ajab isa naerma.
*CHI:    apa.
*CHI:    apa.
*FAT:    opa vä?
*CHI:    nnäh ahh ap ap.
*FAT:    ohoo kikivarvul tantsu-tantsu tantsid vä kikivarvikul?
*CHI:    naku naku-naku naku.
*FAT:    ei ole noku tiss on Ruuben kutsu tissid.
*CHI:    naku.
*FAT:    ei ole noku.
*CHI:    uk uk.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    ak uk.
%com:    CHI tuleb isa juurde ja tahab sülle.
*FAT:    jah issil on noku apstii.
*CHI:    aku.
*FAT:    jaa issil on noku sul on ka kutsul ei ole kutsu on emane.
*CHI:    oku.
*FAT:    püss.
*CHI:    noku.
*FAT:    auto ja püss on.
*FAT:    koll-koll-koll-koll-koll.
*CHI:    atu autu.
*FAT:    auto ah vaata teeme lennukit ann oota ops seisa siia paneme auto
    siia peale paneme auto siia peale vot nii oota tasakesi.
*CHI:    auto.
*CHI:    mmbrmm.
*FAT:    vaata nüüd oih.
*FAT:    ahahaa lendas ahahaa suure kaarega teeme veel vä?
*CHI:    aah.
*FAT:    jah paneme siia peale ilusti tasakesi niimodi ja oota kohe auto
    lendab.
*CHI:    atto auto.
*FAT:    auto lendab uauuu haha auto lendas kus auto läks ah seal on auto.
*CHI:    auto.
*FAT:    jaa.
*CHI:    autoo mm äss noku noku.
*FAT:    ei ole tiss on Ruuben.
*CHI:    noku.
*FAT:    tiss.
*CHI:    noku.
*FAT:    ei ole nokut kutsudel ei ole nokut need on emased koerad nendel
    kutsudel ei ole nokut.
*FAT:    ainult isastel koertel on noku Ruuben emastel koertel ei ole nokut.
*CHI:    atto.
*FAT:    auto teeme autolendu paneme auto siia peale tasakesti niimodi ops.
*CHI:    ops.
*FAT:    kukkus.
*CHI:    opti kukku.
*FAT:    uouuu.
%com:    CHI kilkab ja kratsib diivanit.
*FAT:    kõdi-kõdi diivanile teed kõdi või diivan ei tunne kõdi poisile
    kõdi-kõdi ai.
*FAT:    kõdi-kõdi.
*CHI:    uh äh.
*CHI:    auto auto.
*FAT:    auto auto.
*CHI:    õõh autto.
*FAT:    teeme veel vä nooh lennutame autot siis.
*CHI:    autoo.
*FAT:    püss.
*CHI:    autoo.
*FAT:    autoo.
*CHI:    mm äääh.
*FAT:    aitäh.
*CHI:    anna uuh.
*FAT:    uou.
*FAT:    paneme aut paned auto siia peale issi aitab nooh.
*CHI:    autoo.
*FAT:    aiaa teeme nii hoopis aaah.
*CHI:    emme emme anna.
*FAT:    mis sa tahad anna?
*CHI:    aut aut.
*FAT:    haa autod auto keerutas.
*FAT:    jah lükka käega oogu siis keerutab veel.
*CHI:    brnn.
*FAT:    brnn hahai.
*CHI:    brh brh brmm brmm.
*FAT:    oi.
*CHI:    brmm-brmm brmm-brmm brmm brmm brmm brmm gõgi-gõgi-gõgi.
*FAT:    diivan ei tunne kõdi diivanile ei maksa kõdi teha.
*CHI:    kõgi-kõgi.
*FAT:    mine tee tädile kõdi tädi tunneb kõdi tädile võib kõdi teha küll.
*CHI:    attu atu.
*FAT:    püss.
*CHI:    auto auto häää.
*FAT:    aitäh.
*CHI:    attu uuk brmm-brmm.
*FAT:    brmm-brmm brmm-brmm.
*CHI:    atto auto.
*FAT:    auto.
*CHI:    auto.
*FAT:    aitäh.
*FAT:    tahad tooli peale istuda tool Ruuben ütle tool.
*CHI:    too.
*FAT:    tool.
*CHI:    too.
*FAT:    tool näe siin on tool see on tool vaata see on tool see on tool.
*CHI:    too.
*FAT:    see on ka tool.
*FAT:    tool ütle tool.
*CHI:    tjoo.
*FAT:    tubli.
*CHI:    ääää.
*FAT:    ääää.
*CHI:    ääh.
*FAT:    ääh ei tohi.
*CHI:    too.
*FAT:    jah tool ei tohi issit lüüa.
*CHI:    nina.
*FAT:    nina issi nina.
*CHI:    nina.
*FAT:    sinu nina tubli.
*CHI:    nina.
*FAT:    tädi nina tädi nina ei tohi lüüa Ruuben.
*FAT:    ei tohi lüüa ei tohi lüüa ei tohi lüüa.
*CHI:    noo.
*FAT:    no tule jah.
*CHI:    mhmm.
*FAT:    mhmm istume tooli peale.
*CHI:    ää.
*FAT:    jaa.
*CHI:    ääh.
*FAT:    pots.
*FAT:    kõdi-kõdi.
*CHI:    ää äh.
*FAT:    parsu-patsu.
*FAT:    parsu-patsu-patsu.
*CHI:    mmh.
*FAT:    issile patsu patsu-patsu ah issi peab tegema tädiga patsu-patsu
    patsu-patsu-patsu-patsu.
*FAT:    plaksu-plaksu tubli mees parsu-patsu tee issile patsu.
*CHI:    mm.
*FAT:    ei taha tädile issi ei taha tädi tädile pak plaksu teha eriti.
*FAT:    teeme plaksu-plaksu-plaksu-plaksu-plaksu tee issile patsu.
*CHI:    ämäh ämm.
*FAT:    ei taha teeme sinuga patsu patsu tubli patsu-patsu-patsu nnk
    plaksu-plaksu.
*CHI:    mh.
*CHI:    auk.
*FAT:    mis auk mis on auk?
*CHI:    äh äh ääuk.
*FAT:    kutsu kutsu äh-äh äh.
%com:    FAT ja CHI imiteerivad koera ähkimist.
*CHI:    allo allo.
*FAT:    see ei ole allo see on tiktofon.
*CHI:    allo.
*FAT:    ei ole allo.
*CHI:    alll.
*FAT:    see on sahtel.
*FAT:    sahtel.
*CHI:    mmk.
*FAT:    kutsu.
*CHI:    oo.
*FAT:    tool see on tool näe tool.
*FAT:    tool tool ei käi opa tool käib põrandal Ruuben paneme tooli
    põrandale tagasi.
*CHI:    ih akk.
*FAT:    tasakesi kus sa lähed tooliga nüüd?
*CHI:    hmm.
*FAT:    viisid tooli siit too tool tagasi nüüd ka mine too tool tagasi ära
    jäta tooli sinna mine too tool siia Ruuben.
*CHI:    auto auto.
*FAT:    tool jah mine too tool ära too is too tagasi tool koerad minge tubli
    mees tule too issile tool too issile.
*CHI:    too.
*FAT:    jaa seal on tassisid nii kaugele tooli mine too tagasi ilusti.
*CHI:    too.
*FAT:    siin on teine tool veel jah aga see ei loe too ikkagi teine tool
    tagasi too see tool tagasi mille sa ära viisid jah tool tubli tule
    too siia.
*CHI:    nnä.
%com:    FAT ütleb midagi, millest ei saa aru.
*FAT:    tule too siia tool on jah issi tõstab püsti tooli siis sul on parem
    seda tagasi tassida vot mine too tool tagasi.
*CHI:    too.
*FAT:    tool jah tule too issile tubli mees lükkad ilusti tasakesi tubli
    tuled tood tooli tagasi ah laua äärde ilusti jah õige siin käis tool.
*CHI:    nää.
*FAT:    tubli mees oled paneme tooli õigetpidi ka aitäh.
*CHI:    ätt.
*FAT:    ei anna jah mhmh paiguta ise siis veel natukene.
*FAT:    kuule ära sõida sellega mööda tuba ringi tegelt.
*CHI:    äh äh.
*FAT:    aitäh aitäh paneme tooli tagasi siia kus tool käib tubli mees tool
    käis siin nimodi las tool olla ei tohi võtta tooli Ruuben ei tohi
    võtta tooli ära las tool olla opsti jah ei tohi sõita mööda
    põrandaid ringi tädi põrandad kriibid ära muidu selle tooliga vot.
*FAT:    ei tohi sõita tooliga ringi kas sa tahad istuda tooli peale?
*CHI:    mhh anna.
*FAT:    ei ei anna tooli sulle ei tohi sõita sellega ringi paneme tooli siia
    ilusti vot niimodi.
*CHI:    nna.
*FAT:    tahad istuda tooli peal issi tõstab su istuma vaata tule aapstii
    pots aah tooli peal istud jaa tubli mees istub tooli peal mis on mis
    on?
*CHI:    äh äh äää.
*FAT:    mis sa tahad mis sa tahad mis sa tahad?
*CHI:    anna.
*FAT:    lehva-lehva lehva-lehva.
*CHI:    nnk.
*FAT:    nnk.
*CHI:    nn onnu emme ei.
*FAT:    issi mis sa tahad?
*CHI:    tah.
*FAT:    tahad pai teeme pai sulle ei taha pai vä mis sa tahad?
*CHI:    khh ngiii.
*FAT:    ngnn.
*CHI:    anna.
*FAT:    mis sa tahad anna tool on istumise all kinni jah.
*FAT:    ei tohi võtta tooli tooliga ei tohi sõita tooliga ei tohi mängida ka
    tool on istumise jaoks.
*CHI:    ääih eeh.
*FAT:    aah mis seal on?
*CHI:    attu.
*FAT:    on jah auto näed väike auto on seal tubli kuidas sa tuvastad neid
    autosid ma ei saa aru sa oled mingi autosi ah kus sinu auto jäi kuhu
    jäi väike kollane auto?
*FAT:    vaata auto laua peal võta ära.
*CHI:    anna.
*FAT:    tubli mees.
*CHI:    tutu.
*FAT:    auto jaa sinu auto mhmmh seal on ka see ei ole auto see on pusletükk.
*CHI:    auto.
*FAT:    jaa seal on auto.
*CHI:    atto.
*FAT:    see ei ole auto see on täht.
*CHI:    atto.
*FAT:    auto jaa a Ruuben kus täht on?
*CHI:    auto.
*FAT:    vaata siin on mõmmi.
*FAT:    ma arvan et see on mõmmi.
*CHI:    mõmm.
*FAT:    mõmmi jaa tubli näe siin on täht.
*CHI:    ann.
*FAT:    täht.
*CHI:    tjaff.
*FAT:    tu tubli see ei ole täht näe see on täht see on täht ja see on täht.
*CHI:    anna attu.
*FAT:    see on pusletükk.
*CHI:    auto.
*FAT:    auto on siin.
*CHI:    atto.
*FAT:    auto jaa.
*CHI:    mmh attuu.
*FAT:    autooo.
*CHI:    anna.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    atto.
*FAT:    auto jah.
*CHI:    mm hmm hmm.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    nna anna att.
*FAT:    täht.
*CHI:    ätt.
*FAT:    täht.
*CHI:    anna attoo.
*FAT:    kus on mõmmi jaa see on auto a Ruuben kus mõmmi on?
*CHI:    nääää.
*FAT:    kus on mõmmi?
*CHI:    atto.
*FAT:    auto aga kus mõmmi on?
*CHI:    atto.
*FAT:    see on pusle.
*CHI:    attoo.
*FAT:    auto jaa aga kus mõmmi on?
*CHI:    mõmm.
*FAT:    siin on mõmmi näe jaa.
*CHI:    mõmmi.
*FAT:    mõmmi tule vaata siitpoolt siis näed paremini tule siiapoole vaata
    hops näe vaata nii suur mõmmi on see on kõik mõmmi siin kaugemalt on
    paremini näha onju mõmmi.
*FAT:    mis see on?
*CHI:    õmm-õmm.
*FAT:    ei see ei ole mõmm mis see on?
*CHI:    mõmm.
*FAT:    see on mõmm jah.
*FAT:    siin on täht.
*CHI:    thät.
*FAT:    jaa tubli.
*CHI:    ätt äh mmh mõmm.
*FAT:    mõmm jaa.
*CHI:    mõmm.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    mõmm mõmm.
*FAT:    mõmmi jaa mõmmi on külmkapi peal.
*CHI:    eie.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    mõmm-mõmm mõmm mõmm mõmm.
*FAT:    jaa mõmmi on tubli.
*CHI:    brmm-brmm brmm-brmm-brmm-brmm-brmm brmm brmm brmm brmm-brmm
    brmm-brmm.
*FAT:    brmm-brmm-brmm-brmm brmm-brmm-brmm-brmm tule toolist mööda siis sa
    saad sellega sõita paneme tooli siia taha peitu tagasi vot nii.
*CHI:    mm.
*FAT:    paneme toolid ilusti tagasi nii nagu toolid käivad.
*CHI:    mõmm.
*FAT:    mõmmi on jaa seal peal on mõmmi tubli.
*CHI:    nää.
*FAT:    täht.
*CHI:    mtto.
*FAT:    auto jaa.
*CHI:    attoo atto atto.
*FAT:    vaatame kas siin on veel midagi toredat Ruuben.
*CHI:    auto-auto toh toh toh toh auttoo.
*FAT:    autod on jaa.
*CHI:    mõmm-mõmm mõmm-mõmm mõmm-mõmm.
*FAT:    mis on mõmm-mõmm kus mõmmi on kus sa näed mõmmit?
*CHI:    mõmm emm mõmm.
*FAT:    kus sa näed mõmmit issi ei näe mõmmit näita issile kus on mõmmi
    kuule jäta.
%com:    viimane oli suunatud koerale, kes väga energiliselt ennast peale
    pressis.
*CHI:    mõmm näh mõmm.
*FAT:    see ei ole mõmm see on lissalt see on rätik Ruuben.
*CHI:    näh mõmm mõmm.
*FAT:    mõmm on külmkapi peal tubli seal nurgas on mõmm.
*CHI:    mõhh.
*FAT:    jaa mõmm.
*FAT:    ei tohi tooli võtta tubli.
*CHI:    anna.
*FAT:    ei anna tooli tooli peal võib istuda ainult kas sa tahad istuda
    tooli peal?
*FAT:    jah tule issi tõstab sind aps pots ai kui äge on tooli peal istuda.
*CHI:    nnk.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    nnk nnk nnk nnk.
*FAT:    aa tahad püsti seist tooli peal ei tohi püsti seista tegelt no tule
    seisa püsti siis kui sul ronida on vaja opsti jee.
*CHI:    mõmm.
*FAT:    jaa mõmm on tooli pealt on palju paremini näha mõmmit.
*CHI:    atto.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    mõmm mmh anna.
*FAT:    see on kapiuks ei tohi kapiust tirida tädi kapp on tädi saab
    pahaseks muidu võibolla.
*FAT:    kui sa ta sokisahtli tagurpidi pöörad.
*CHI:    brmm brmm.
*FAT:    tädil ongi sokisahtel köögis tegelt.
*CHI:    brmm brmm.
*FAT:    brmm-brmm.
*CHI:    aia anna.
*FAT:    ei tohi kapiust tõmmata sahtlit ka ei tohi tõmmata.
*CHI:    anna.
*FAT:    tasa.
*CHI:    aia anna.
*FAT:    vaata allo-allo on seal peal jah.
*CHI:    allo.
*FAT:    allo.
*CHI:    mm.
*FAT:    sul on auto mitte allo sinu allo on autos.
*CHI:    auto.
*FAT:    teed autoga allo vä?
*CHI:    allo.
%com:    CHI annab auto isale, et isa ka sellega telefoni mängiks.
*FAT:    issi ka peab allo tegema autoga või?
*CHI:    allo.
*FAT:    allo-allo Ruuben allo-allo.
*CHI:    allo.
*FAT:    allo-allo Ruuben mis sa teed allo-allo.
*CHI:    allo allo.
*FAT:    allo.
*CHI:    allo.
*FAT:    kus sa seisad tooli peal nii kõrgel vä?
*CHI:    ähh allo.
*FAT:    allo.
*CHI:    nnk.
*FAT:    nnkh.
*CHI:    allo brmm brmm-brmm.
*FAT:    brmm-brmm.
*CHI:    aut auto.
*FAT:    see auto ei mahu sinna tooli taha.
*CHI:    nnk.
*FAT:    viskad maha auto või ära viska maha.
*CHI:    nnk.
*FAT:    tubli.
*CHI:    anna anna anna anna.
*FAT:    ei mahu.
*CHI:    anna.
*FAT:    kapi vahele ka ei mahu auto autod ei käi kapi vahel.
*CHI:    anna allo.
*FAT:    allo on seal peal jaa tädi allo on.
*CHI:    nnk nnk.
*FAT:    auto.
*CHI:    nnk nnk nnk nnk.
*FAT:    mis on nnk nnk?
*CHI:    atto auto.
*FAT:    auto jaa.
*CHI:    auto anna nnh nna-anna.
*CHI:    nnh etaa attoo attoo attoo ato.
*FAT:    auto läks ümber auto on tagurpidi keera auto õigepidi autol käivad
    rattad vastu maad.
%com:    CHI virutab auto eemale.
*FAT:    sa ei pidand autot minema lööma sa pidid auto ümber keerama.
*CHI:    attoo.
*FAT:    ikka on tagurpidi auto ju no roni.
*CHI:    pra pra.
*FAT:    opa tule issi opa aa ei tule tule issi opa kalli-kalli issi mine
    võta auto ära pane auto õigetpidi põrandale.
*FAT:    noh panid toolipeale õigetpidi tubli tahaks ikka ronida veel vä
    kuule tule roni siitpoolt Ruuben tule roni siitpoolt Ruuben tule ei
    sealt ei saa tule siitpoolt roni.
*CHI:    mm.
*FAT:    tubli issi saab siis aidata sind.
*CHI:    anna.
*FAT:    võta siit kinni siit võta kinni oia toolist kinni optii tubli mees.
*CHI:    auto.
*FAT:    auto.
*CHI:    auto auto.
*FAT:    noh maha vaja vä?
*CHI:    ää.
*FAT:    opsti saidki maha.
*FAT:    paned auto kasti sisse vä ah panidki auto kasti sisse.
*CHI:    mm ajaa.
*FAT:    ahaa.
*CHI:    aut.
*FAT:    siit poolt tule roni.
*CHI:    mm.
*FAT:    tubli noh pane jalg siia peale niimodi nüüd võt võta teise käega
    siit kinni selle käega võta siit kinni nimodi mm aaai opstii saidki
    siia peale tubli mees.
*CHI:    emme njaah aih attoo.
*FAT:    autoo mhmh miks sul tooli peal on vaja seista muidu Ruuben?
*CHI:    mmmh anna.
*CHI:    au aume anna.
*FAT:    mis on?
*CHI:    uua uua.
*FAT:    juu kas sa tahad juua?
*CHI:    äpp äpp.
*FAT:    tuled maha siit pealt?
*CHI:    app.
*FAT:    ops kas sa tahad juua Ruuben?
*CHI:    uua uua.
*FAT:    palun.
*CHI:    anna.
*FAT:    oot oot-oot-oot-oot-oot-oot.
*CHI:    uua uua.
*FAT:    noh joome ära siis saad ronida edasi ei kõigepealt joo kõigepealt
    joo ära joo rahulikult siis lähme ronime.
*CHI:    noo noo.
*FAT:    aitäh kas annad issile tagasi juua issi paneb laua peale.
*CHI:    äh äh pah.
*FAT:    või sa jood veel?
*CHI:    oo.
*FAT:    oi panid tooli peale tubli.
*CHI:    anna anna.
*FAT:    paneme laua peale jah.
*FAT:    opstii.
*CHI:    alloo.
*FAT:    jaa allo oli jah allo-allo.
*CHI:    allo.
*FAT:    ah autoga teeme allo vä allo-allo auto brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm
    brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm-brmm.
*CHI:    ätt.
*FAT:    ah kutsu lähme vaatame mis kutsu teeb tule lähme.
*CHI:    au.
*FAT:    jah.
*FAT:    tee pai kutsule tubli pai kutsu issi joob kohvi vahepeal.
*CHI:    iia tahh mõmmi.
*CHI:    allo allo allo allo allo allo allo allo allo.
*FAT:    allo jah.
*CHI:    nähh ngäh.
*FAT:    kilekott krõpa-krõpa.
*CHI:    allo allo.
*FAT:    see ei ole allo see on mäng see on pee ess pee Ruuben siis kui sa
    suureks saad siis sa saad mängida sellega.
*CHI:    anna.
*FAT:    ei anna poisi oma on poiss mängib sellega.
*CHI:    allo.
*FAT:    see ei ole allo see on pee ess pee.
*CHI:    nnk.
*FAT:    nnk seal on kitarr tule vaata kitarr on Ruuben tule vaata kitarr aah
    tule siia tule vaata mis see teeb.
%com:    FAT proovib keeli.
*FAT:    muusika.
*CHI:    nnk.
*FAT:    jaa muusika tuleb.
*FAT:    tule siia tule issi juurde.
%com:    CHI aevastab.
*FAT:    aptsihh kaunis jaa tasakesi tee tuleb teha vaata ästi tasakesi.
*CHI:    noo att.
*CHI:    aia.
*FAT:    vaata muusi kitarr.
*FAT:    tasakesi tasakesi tee Ruuben vaata ästi tasakesi teeme vaata mängime
    kitarri tasakesi tule vaata mängime ki tasakesi kitarri anna käsi
    issile.
*CHI:    anna.
*FAT:    jah näpuga.
*FAT:    ästi tasa tasakesi tuleb vaata kui tasakesi issi teeb.
*CHI:    anna.
*FAT:    Ruuben ka ästi tasakesi õrnalt ästi õrnalt jah ästi õrnalt ei tohi
    tõmmata vaata.
*CHI:    ann nn.
*FAT:    jaa tasakesi ei tohi kõvasti ei tohi teha ästi tasakesi teeme vaata
    issi teeb ka ästi tasakesi.
*CHI:    ak auh nnk.
%com:    mängivad kitarri ja CHI hakkab nutma.
*FAT:    mis on varvas on varvas sügeleb või?
*CHI:    änn.
*FAT:    kitarr vaat kas sa proovid veel mängida kitarri vä tule teeme veel
    tasakesi issi aitab.
*CHI:    aii.
*FAT:    äge.
*FAT:    oia näpp sirge.
*CHI:    ähh nää.
*FAT:    äge mängisime kitarri.
%com:    FAT tinistab tasakesi edasi, siis tuleb CHI ja hakkab kõvasti keeli
    plõnnima.
*FAT:    ei õrnalt-õrnalt Ruuben ästi õrnalt tuleb teha teeme ästi õrnalt
    issiga koos.
*CHI:    kdl äääää tu.
*FAT:    äge.
*FAT:    äge.
*CHI:    ää op op ää op.
*FAT:    opa vä oota paneme kitarri ära paneme kitarri ära vot niimoodi.
*FAT:    ops.
*FAT:    lehva-lehva Ruuben.
@End@UTF8
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    FAT Father, CHI Ruuben Target_Child
@ID:    est|Korgesaar|FAT||male|||Father|||
@ID:    est|Korgesaar|CHI|2;2.3|male|||Target_Child|||
@Date:    28-JUN-2012
@Situation:    FAT ja CHI on jälle külas.
*CHI:    akka lintistama.
*FAT:    lindistama jah.
*CHI:    äh-äh Matu-Matu.
%com:    CHI nägi külmkapi peal Autode multika tegelase magneteid.
*FAT:    Matut tahad?
*CHI:    jah.
*FAT:    miukest Matut sa tahad sealt?
*CHI:    anna.
*FAT:    võta see Matu siis pärast paneme tagasi eks.
*FAT:    mis sa teed Matuga?
*CHI:    Matu toota Matu teen tood.
*FAT:    teed tööd Matuga või mis tööd sa Matuga teed Ruuben?
*CHI:    Matuga tööd.
*CHI:    nood nood.
*FAT:    paneme tagasi vä?
*CHI:    ngalla.
*FAT:    issi paneb Mtu tagasi Ruuben jah?
*CHI:    aa taha seda.
*FAT:    taha seda mida seda sa tahad?
*CHI:    tahan.
*FAT:    seda?
*CHI:    njah.
*FAT:    see on Luidži.
%com:    järjekordne multikategelane.
*CHI:    Luitši taha.
*FAT:    Luidžit tahad palun.
*CHI:    Luitši toot.
*FAT:    lähed teed Luidžiga tööd vä?
*CHI:    tagasi Luidši.
*FAT:    paneme tagasi Luidži vä?
*CHI:    mm mm veel tsonn.
*FAT:    nüüd tahad seda vä see on Guido.
%com:    kolmas multikategelane.
*CHI:    Kaidu.
*FAT:    Guido.
*CHI:    Kaido.
*FAT:    Guido.
*CHI:    tidu-tidu auto on tsee tiidu-tiidu tii-tuu auto on see.
*FAT:    vilkuriga auto vä?
*CHI:    adiltu auto tiltu auto.
*FAT:    tõstuk.
*CHI:    kõssut.
*FAT:    jaa see on tõstuk Guido on väike tõstuk tõstukauto vaata Guidol on
    käpad ees nende need käpad on ees Guido saab autost teisi autosid
    üles tõsta nendega näe vaata siin on üks pilt Guidost kus on näha et
    Guidol on käpad ees näe vaata siuksed.
*CHI:    minu ka on käpad.
*FAT:    seal ongi käpad jah.
*CHI:    mm on mm ok ka ilka-ilka auto.
*FAT:    vilkuriga auto kus on vilkuriga auto?
*CHI:    siin.
*FAT:    ongi see on tuletõrjeauto Ruuben.
*CHI:    auto onike auto niiu-niiu.
*FAT:    mhmh tuletõrjeauto teeb viiu-viiu üks vilkuriga auto on veel otsi
    üles kus on üks veel.
*CHI:    Matu niiu-niiu.
*FAT:    jaa Matul on ka viltu vilkur.
*CHI:    siin ka niiu-niiu.
*FAT:    jaa ongi politseiautol on ka vilkur peal vilkur Ruuben.
*CHI:    vilku.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    uu kä-kä eitah eitah eitah teal on vilk teal.
*FAT:    sellel ei ole vilkurit sellel ka ei ole mis auto see on Ruuben?
*CHI:    tjää nnnn auto.
*FAT:    auto on jah.
*CHI:    seenn see.
*FAT:    see on issi ei mäleta mis selle nimi oli Hudson Hornet on see.
*FAT:    Hadson on see.
*CHI:    aitäh see akou.
*FAT:    mkmkmm.
*CHI:    jaa on on.
*FAT:    see on lennuk.
*CHI:    tjee tjee tjee.
*FAT:    ma ei tea need on mingid rändom Käti mälestused las need olla.
%com:    Kät on lindistaja, kellel külas ollakse.
*CHI:    tädi auto.
*FAT:    Ruuben tule vaata siia vaata mis siimin on misasi on siin peal?
*FAT:    näe see mis see on?
*CHI:    sääon liil.
*FAT:    lill on jah mis loom see on?
*CHI:    seonn killu.
*FAT:    kiisu mis loom see on?
*CHI:    seonn aff.
*FAT:    aff on jah aga kes siin on?
*CHI:    dinnonn killu.
*FAT:    kiisu tubli a see on kas seda looma ka tead vä?
*CHI:    sjonn lalli ott.
*FAT:    ralli Ford vä?
*CHI:    lalli ott.
*FAT:    ei ole ralli Ford see on ma arvan et see on jõehobu.
*CHI:    sjee maja.
*FAT:    see on maja.
*CHI:    seeonn ka maja.
*FAT:    see on ka maja.
*FAT:    mis loom see on?
*CHI:    sjonn kää.
*FAT:    nooh kes loom see on?
*CHI:    mm.
*FAT:    hunt on see Ruuben.
*CHI:    utt onn see see onn.
*FAT:    mis loom see on?
*FAT:    see on.
*CHI:    ke.
*FAT:    nää see vaata mis loom see on?
*CHI:    aa kännkomma.
*FAT:    kus misasi?
*CHI:    tään.
*FAT:    mis seal on?
*CHI:    tänn tee.
*FAT:    see on see?
*CHI:    tänn tee ss.
*FAT:    ahah.
*CHI:    emm onn naemm onn noom onn tee?
*FAT:    see ei ole üldse loom Ruuben see on maja siin on loom vaata looma
    pilt on siin see on härg.
*FAT:    härg see on härja vari härg ise ei mahtund pildile ära.
*CHI:    tee teine teonn elnatt.
*FAT:    elevant jah tubli kussa teadsid?
*FAT:    kusateadsid et see elevant on hah?
*FAT:    siia pole kirjutatud ka muidu ma arvaks et sa oskad lugeda.
*CHI:    nommo noom on dee?
*FAT:    see ei ole üldse loom see on auto sul ju sinu auto.
*FAT:    Guido on see Ruuben.
*CHI:    Guid onn.
*FAT:    Guido jah.
*FAT:    see on Harley auto vaata Harley auto jupid on siin kas paneme kokku
    auto vä vaatame kuidas seda autot saab korda teha.
*FAT:    ma arvan et see jupp käib siia.
*CHI:    see nupp?
*FAT:    see jupp.
*FAT:    vaata vaatame kuhu see jupp ka käib proovime kõigepealt selle jupi
    kokku panna.
*CHI:    ops.
*FAT:    näe see käib niimoodi vaata pane siit kokku nimodi tõsta see ülesse.
*FAT:    klõps läkski kokku.
*CHI:    sjää ka kok selle kokku.
*FAT:    selle jupi vaatame kuhu see jupp käib.
*FAT:    kuule issi ei teagi praegu kuhu see jupp käib ma arvan et me peame
    siia teisi juppe panema siis me leiame üles kuhu see käib.
*CHI:    kjääs ää nupp ää ka t kaa teise poole kinngi noh.
*FAT:    teise poole paneme siia jaa.
*CHI:    ops.
*FAT:    klõps.
*FAT:    nää mis see on kuule kas see käib siia kas see on pagasnikuluuk vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    ongi.
*CHI:    issi ah kinni.
*FAT:    issi paneb selle siia vä?
*FAT:    noo panen selle siia klõps ah vaata siia saab asju panna vaata
    Ruuben pagasnik siia saab asju panna palju asju pane kinni jah.
*CHI:    tee on tea nupp.
*FAT:    vaatame mis selle jupiga teha saab.
*CHI:    ai.
*FAT:    see jupp ei käi siia.
*CHI:    omm.
*FAT:    siit on mingi jupp puudu veel selepärast see ei käi siia.
*CHI:    see käib kii.
*FAT:    kuhugi käib issi ei tea kuhu see käib.
*CHI:    see ka.
*FAT:    siit on mingi jupp puudu siis ma ei tea kus see käib täpselt vaatame
    proovime kas see siia mahub vaata issil tuli üks mõte äkki käib siia
    ah nää siia käib see jupp opstii siia käib jupp leidsimegi üles kus
    jupp käib.
*CHI:    dinna käb ka sse.
*FAT:    siia käib ka üks jupp aga seda juppi ma ei tea kus on otsime üles
    jupi vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    vaatame kas siin sinu pusa all võib olla siuke jupp vä?
*FAT:    vaatame siia näe siin on leidsime üles ma arvan et see jupp käib ka
    siia kuhugi.
*FAT:    ohhoo ongi.
*CHI:    djee dll.
*FAT:    noh nüüd käib see siia vaatame.
*CHI:    ai ennmm.
*FAT:    nimodi saime kokku vaata päris auto saime nendest juppidest ju.
*CHI:    see kaa.
*FAT:    vaat suur auto tuli.
*CHI:    mina ka.
*CHI:    ilus auto.
*FAT:    ilus auto jah.
*CHI:    doodš on dää.
*FAT:    Dodge on vä näita on ka Dodge vä ah oota las issi ka vaatab on Dodge
    vä ei tea mis auto see on vist on jah Dodge.
*CHI:    ih.
*FAT:    ma arvan ma arvan et see on küll Dodge.
*CHI:    daih onn doods.
*FAT:    ma arvan et sul on täitsa õigus see võib muidugi Ford ka olla Ruuben.
*CHI:    food ei olee.
*FAT:    aga see ilmselt on Dodge.
*FAT:    kuule kas ma panen su Guido tagasi Ruuben vä?
*CHI:    jah.
*CHI:    djee on doods.
*FAT:    ongi Dodge.
*CHI:    ongi dooš.
*FAT:    jah ma arvan et see ongi Dodge.
*CHI:    brmmbrmm brmmbrmm võtt kinn.
%com:    CHI teeb vahepeal häälitsusi, mida ei oska kirja panna.
*CHI:    brmmbrmm ana anna.
*FAT:    prügiautot ei taha vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    tee brmmbrmmbrmm vaata väike prügiauto.
*CHI:    äik djee onn see autot.
*FAT:    anna siis mulle prügiauto.
*CHI:    hmm ouu.
*FAT:    see on Mona.
%com:    Mona on kohalik koer.
*CHI:    Mona.
*FAT:    jaa Mona on see vaata Demi on seal Demi on tumedam pruun.
*CHI:    deonn Demi.
*FAT:    see on Demi jaa.
*CHI:    donn jupp teonn tee tootš.
*FAT:    see on Dodge jah.
*CHI:    anna jah.
*FAT:    Ruuben issi vaatab ruttu mis jalgpallis toimub.
%com:    on käimas jalgpalli EM ja FAT sosistab OBS-ile skoori - kaks null.
*CHI:    akk paih.
*FAT:    jah vaatame jalgpalli korra.
*CHI:    jah.
*CHI:    ota aah teonn.
*FAT:    issi vaatab jalgpalli korraks eks.
*CHI:    Ruube vaata akkh pall kollass.
*FAT:    ma ütlen sulle ka jalgpalli ikka.
*CHI:    jaah kuss okk onu mängib.
*FAT:    ah oo Dodge seda Dodge'i ei saa nimodi tõsta see Dodge ei püsi koos
    muidu.
*FAT:    ah prügiauto.
*CHI:    akh pall.
*FAT:    jalgpall vaata jalgpall laeb ennast varsti saab näha jalgpalli.
*CHI:    aa.
*CHI:    tädi Kät.
*FAT:    vaata see pane maha pane maas kokku aa ei pane maas no pane diivani
    peal siis klõps läks kokku.
*CHI:    izz tädi Kät jakk palli näädama.
*FAT:    näitame vaatame jalgpalli jah.
*CHI:    oia oia kaaku kaaku brmmbrmm brmm brmm brmm.
*FAT:    brmmbrmm.
*CHI:    äss jääma iss ei mau.
*FAT:    kuhu sa ei mahu Ruuben?
*CHI:    issi ema.
*FAT:    issi maub ikka vaata issi istub diivani peal issi mahub siia.
*CHI:    issi.
*FAT:    kas sina ei mahu mängima vä?
*CHI:    õõh.
*FAT:    a mängi põrandal.
*FAT:    vaata kas prügiauto mahub sinna.
*CHI:    kugli auto.
*FAT:    ei mahu.
*CHI:    vot kugli kugliauto ei mau.
*FAT:    prügiauto ei mahu sinna.
*CHI:    nah annu tee mau.
*FAT:    assee mahub või mis auto see on mis sinna mahub?
*CHI:    seeonn nekku.
*FAT:    Lexus on jah mis värvi Lexus on Ruuben?
*CHI:    nuhh ajj on nekks.
*FAT:    hall on Lexus ikka jah.
*CHI:    ajj on nekks.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    telleni tellenini.
*FAT:    selle nimi issi ei tea mis selle n nimi on.
*CHI:    onn onn doodš.
*FAT:    Dodge jah mingisugune Dodge aga ma selle Dodge'i teist nime küll ei
    tea.
*CHI:    kodus on doodš.
*FAT:    kodus on ka Dodge.
*CHI:    Hall andiss.
*FAT:    Harley andis või?
%com:    jalgpalli otseülekanne jõudis puhverdatud ja hakkas mängima.
*CHI:    oota tanem vaatame.
*FAT:    vaatame jalgpalli jah.
*CHI:    vaatame akk pall.
*FAT:    vaata Ruuben itaallased juhivad.
*CHI:    mm akk pall.
*FAT:    jalgpall onud mängivad jalgpalli onju see on küll imelik et Itaalia
    juhib kaks null nää onu sai aiget onul näe jalg või onu näitleb ästi
    ei tea nende itaallaste puhul.
*CHI:    onu.
*FAT:    pold äda midagi tal.
*CHI:    otta.
*FAT:    niisama viriseb siin.
*CHI:    onu ei mii ja.
*FAT:    onu tegi kukerpalli kukerpalli tegi onu.
*CHI:    onu.
*FAT:    ja ongi esimene finaal kuule päris põnev jalgpall on täna Ruuben
    vaata itaallaste treener on see see onu õpetab ka õi onusid
    jalgpalli mängima see õpetab ka issi õpetab ka onusid jalgpalli
    mängima.
*FAT:    näe kallistavad onud.
*CHI:    oh oo.
*FAT:    oh pots istusid põrandale.
*CHI:    onu tegi onu tegi.
*FAT:    mis onu tegi?
*CHI:    onu tegi.
*FAT:    tegi niimoodi kukerpalli jah?
*FAT:    no nii.
*CHI:    onu aiai.
*CHI:    onu aiai.
*FAT:    vaatame pärast veel natuke jalgpalli eks praegu paneme puhkama onud
    varsti vaatame veel jalgpalli siis kui jälle põnev on esimene
    poolaeg saab kohe läbi.
*CHI:    jah äppi äppi.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    äpi roke ei tule onu.
*CHI:    issi.
*FAT:    jah.
*CHI:    ossa.
*FAT:    ossa vä tuli lahti jälle vä klõps kinni.
*FAT:    klõps klõps ohsaa vaata nüüd Dodge'i.
*CHI:    nüüd tuli lahti.
*FAT:    ohhoo.
*CHI:    oo doodš on diin mootoli on diin.
*FAT:    siinpool ei ole mootor.
*CHI:    potti ajja.
*FAT:    kaboti all on mootor jah a kuspool kabott on Ruuben?
*CHI:    pott on diin.
*FAT:    mis see on?
*CHI:    tee on mootol.
*FAT:    jah seal on mootor siin on kabott Ruuben siia käivad asjad see on
    pagasnik pagasnik siia käivad asjad sinnak see on kabott sinna käib
    mootor.
*CHI:    seeonn kabott.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    siin mootol keäb.
*FAT:    mootor käib kuskohas?
*CHI:    mootoli käb tiin.
*FAT:    seal jaa eespool käib mootor seal kus auto nina on.
*CHI:    onn lahti saada.
*FAT:    pane kokku tagasi siis.
*CHI:    auto nina ajja mootoli ajja.
*FAT:    mootori alla?
*CHI:    mmh.
*FAT:    mootor käib kaboti alla.
*CHI:    tuli.
*FAT:    see oli telefon.
*CHI:    allo tegi.
*FAT:    ära seda võta las see olla issil kaelas.
*CHI:    tee on teh äät.
*FAT:    see ei tee äält.
*FAT:    tädi Käti telefon tegi häält.
*CHI:    tegi tädi tegi onn teh no äät.
*FAT:    mhmh enam ei tee äält korraks tegi äält.
%com:    CHI häälitsustest ei saa aru.
*FAT:    ongi prügiauto.
*CHI:    kugli auto.
*CHI:    mina ka mau.
*FAT:    sina ka mahud.
*CHI:    kugli auto.
%com:    CHI jutust ei saa aru, kuna ta läks eemale mängima.
*FAT:    kollane prügiauto mahub.
*CHI:    kolla kautan.
*FAT:    misasi?
*CHI:    auto tuli ah tuli.
*FAT:    tuli kes tuli?
*CHI:    tädi Kät tuli.
*FAT:    tädi Kät tuli vä nää ongi tädi Kät.
%com:    CHI jutust ei saa aru.
*FAT:    mis sa ütsid?
*CHI:    suia.
*FAT:    süia tahad vä?
*CHI:    suia.
*FAT:    kõht tühi on vä?
*FAT:    ütle palun.
*CHI:    palun.
*FAT:    palun süia tädi Kät vaata täd mine istu laua taha Ruuben ilusti eks
    lähme istume laua taha siis saab süia.
*FAT:    tule siia tooli peale.
*FAT:    opstii istu autod anna issi.
*CHI:    auto onn jaa.
*FAT:    jaa joonistatud auto on seal aga anna enda autod issi kätte siis
    saame süia paneme autod käest ära siis saab süia eks.
*CHI:    suia.
*FAT:    mhmh istu ilusti ma aitan sind.
*FAT:    tule siia oppa ma võtan su sülle siis sa ulatad näe
    makaroni-piimasuppi.
*FAT:    oota nooh.
*FAT:    kas on hea?
*CHI:    onn duppi.
*FAT:    ei taha suppi vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    makarone?
*CHI:    ih ah naka.
*FAT:    lihtsalt makarone no sööme lihtsalt makarone.
*CHI:    äla.
*FAT:    näe ongi lihtsalt makaronid.
*CHI:    eioje duppi.
*FAT:    ei ole suppi jah.
*CHI:    jah.
*FAT:    natuke on suppi ka makaronidega koos tahad ikka suppi ka ju?
*CHI:    mkmm duppi.
*FAT:    mkmm suppi.
*FAT:    okei.
*FAT:    tee ilusti suu lahti Ruuben nimodi et terve lusikas läheb suhu eks.
*CHI:    jah.
*FAT:    tubli.
*CHI:    Ruuben noonitas telle tee on Ruuben.
*FAT:    ma arvan et seda ei joonistand Ruuben ma arvan et selle joonistas
    Harley või Gregory.
*CHI:    mm Gegoi.
*FAT:    Gregory.
*CHI:    auto on dee.
*FAT:    muidugi on see auto.
*FAT:    mis sa arvad mis auto see olla võib?
*CHI:    aa mh ääh omm nihsa auto omm nihsa.
*FAT:    lihtsalt auto jah a mis värvi see auto on?
*CHI:    roeline auto on.
*FAT:    roheline auto on see jah.
*CHI:    dee on ka näe roeline auto.
*FAT:    see ei ole roheline auto ju vaata see on hoopis teist värvi.
*CHI:    de ajj.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    dee oon piiakas.
*FAT:    pliiatsid on seal jah.
*FAT:    veel suppi?
*CHI:    mkm äei.
*FAT:    need vist ei olegi pliiatsid need on vesivärvid ma arvan jah.
*CHI:    onn pliiakas.
*FAT:    need on vesivärvid.
*CHI:    otta ikka neid.
*FAT:    noh võtad ikka neid vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    ärme präegu võta sööme präegu suppi.
%com:    CHI hakkab süles siplema.
*FAT:    noh tahtsid suppi ju süia ju.
*CHI:    mkmm.
*FAT:    kas kõht sai täis vä?
*CHI:    näi.
*FAT:    ei saand kõht täis onju sööme supi ära siis vaatame nää makaroni
    veel issi annab sulle.
*CHI:    mm makaon.
*FAT:    ei taha makaroni?
*CHI:    nah.
*FAT:    aa suppi?
*CHI:    äkää suppi.
*FAT:    aga makaroni?
*CHI:    nätt.
*FAT:    aga nüüd?
%com:    CHI võtab ampsu.
*FAT:    tubli poiss.
*FAT:    ea makaron onju tädi Kät tegi ea makaron.
*CHI:    nnei.
*FAT:    ei.
%com:    FAT hakkab lapse aususe peale naerma.
*FAT:    Ruuben teinekord on viisakas valetada.
*CHI:    mm lämmä ajja.
*FAT:    lähme ära vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    kuhu me lähme?
*CHI:    xxx ai aai.
*FAT:    all Harley Harleyd otsid vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    Harley on vist õues või teises toas ma ei tea.
*CHI:    vaata issi oppada.
*FAT:    vaatame aknast välja vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    õppadii.
*FAT:    oo auto kelle auto see on seal Ruuben?
*CHI:    tädi Kät auto.
*FAT:    ah mis see on kiirabi auto läks mööda jah?
*CHI:    tädi tädiiiii tädi Kädi auto te.
*FAT:    tädi Käti Ford on see jah.
*FAT:    mis värvi tädi Käti Ford on?
*CHI:    thh ssss.
*FAT:    sama värvi mis sinu pluus mis värvi sinu pluus on Ruuben?
*CHI:    lilla.
*FAT:    misasi?
*CHI:    lilla on ta.
*FAT:    sinine on see ikka ju.
*CHI:    dinine on.
*FAT:    jaa sinine.
*CHI:    dinine on.
*FAT:    ära pane käsi vastu klaasi klaas läheb mustaks.
*CHI:    aa õue.
*FAT:    aa õue tahad vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    teed akna lahti vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    vaatame aknast välja.
*CHI:    jah.
*FAT:    a paneme siis mütsi pähe eks.
*CHI:    nnei.
*FAT:    paneme ikka mütsi pähe muidu on tuul külm ju vaatame kus sa panid
    enda mütsi kus on sinu müts näe siin on sinu müts.
*CHI:    nüü tee.
*FAT:    nüüd teeme akna lahti vaatame aknast välja vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    nah.
*CHI:    väkkusi.
*FAT:    võib akna lahti teha vä?
%com:    FAT küsib perenaiselt luba.
*FAT:    ojee.
*CHI:    anna näkkus ka anna.
*FAT:    misasi?
*CHI:    näkkusja.
*FAT:    misasi see on?
*CHI:    näkkus.
*FAT:    nägus Lexus Lexux jaa Lexus Ruuben ll Llexus.
*CHI:    jj jj jeks.
*FAT:    jah Lexus peaaegu.
*CHI:    õue läks alli.
*FAT:    ops.
*CHI:    õue läks allli.
*FAT:    õue läks Harley?
*CHI:    mh.
*FAT:    vist läks takso.
*CHI:    kasso.
*FAT:    takso sõitis mööda.
*FAT:    kuule Ruuben kas sa tuled maha nüüd?
*CHI:    õue.
*FAT:    õue kas sa seisad siia püsti vaatame koos aknast välja?
*CHI:    nnei.
*FAT:    ei.
*FAT:    issi teeb tossu äkki sa lähed põrandale mängid niikaua autoga kuni
    issi teeb.
%com:    isa tahab hakata suitsu tegema.
*CHI:    õue.
*FAT:    eks siis vaatame jälle edasi.
*CHI:    õue.
*FAT:    õue tahad minna?
*CHI:    mh.
*FAT:    vaata onu sõidab rattaga.
*CHI:    tädi Kät onu.
*FAT:    see ei olnd päris onu tädi Käti onu selles mõttes.
*CHI:    onu rattaga.
*FAT:    onu rattaga.
*FAT:    Ruuben kas sa mängid issi alloga näiteks seni?
*CHI:    nnei.
*FAT:    onju mine maha mängi natuke issi alloga siis tuled issi opa tagasi
    oot ma annan sulle allo ka onju.
*CHI:    allo.
*FAT:    mhmh.
*FAT:    näe vajuta siia siis tulevad pallid vaata kas tulevad pallid.
*FAT:    ei taha tulla pallid?
*FAT:    täna ei tulegi palle anna issi aitab korraks panen sulle pallid.
*CHI:    mm anna allo allo allo allo allo allo allo anna anna anna anna anna.
*FAT:    issi allo on lolliks läind issi allo ei tahagi enam palle panna siia
    no palun mängi sellega siis ära kellelegi elista ainult.
*CHI:    iss oppa tahan.
*FAT:    kohe saad vaata issi teeb kohe tossu ära siis saad eks mängi natuke
    autoga Lexusega sõida.
*CHI:    nnei.
*FAT:    ei mängi issi alloga vaata kas tulevad pallid.
*CHI:    issi opa mh mh mh.
*FAT:    Ruuben natuke läheb aega issi teeb tossu ära siis saab issi opa aah
    kus Dodge on?
*CHI:    doodš dootš un daal.
*FAT:    Dodge on seal vä?
*FAT:    prügiauto on ümber.
*FAT:    kesse sõidab prügiautoga ja Dodge'iga nat vaata kas Dodge'iga saab
    põrandal sõita proovi kas sa saad tõsta Dodge'i põrandale nimodi et
    see ühes tükis on ja katki ei lähe.
*CHI:    nnei doodši tah issi opa tädi Kät.
*FAT:    tädi opa?
*CHI:    nah.
*FAT:    jaa tädi opa.
*FAT:    kas on ea tädi Käti opa või Ruuben?
*FAT:    häbened nüüd rääkida või?
*CHI:    mh mh.
*FAT:    mis on mh mh?
*CHI:    alli on uues uues on alli.
*FAT:    misasi on õues?
*CHI:    õues on alli.
%com:    CHI tahab öelda, et Harley on õues, aga FAT ei saa aru.
*FAT:    hall?
*CHI:    alli.
*FAT:    hall on õues ei ole hall ju.
*CHI:    xxx.
*FAT:    all?
*CHI:    ää nnei on tädi Kät vot vot.
*FAT:    Ford seal all on tädi Ford.
*CHI:    seal all.
*FAT:    mhmh.
*FAT:    uni akkab tulema vä haigutad?
*FAT:    tahab tudub tulla vä annad issi allo tagasi aitäh.
*FAT:    paneme akna kinni vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    nah.
*CHI:    toas on.
*CHI:    alli on toas.
*FAT:    all on toas misasi on toas ei ole ell toas misasi see all on üldse?
*CHI:    alli.
*FAT:    hall hall on värv.
*FAT:    Lexus on halli värvi.
*FAT:    õues akkab pimedaks minema.
*CHI:    pime.
*FAT:    mhmh pimedaks akkab minema.
*CHI:    pime.
*CHI:    nah.
*FAT:    nah.
*FAT:    kas võtad endal mütsi ka peast ära nüüd panime akna kinni nüüd võib
    mütsi ära võtta.
*CHI:    ou õue lähme muhi ka.
*FAT:    õue lähme mütsiga jah siis paneme mütsi pähe aga toas ei käida
    mütsiga toas võetakse müts ära ju.
*FAT:    kassa võtad ise mütsi ära tubli poiss pane sinna jope juurde pusa
    juurde kus pusa on?
*FAT:    xxx mamm-mamm-mamm-mamm.
%com:    FAT mängib käega koletist, kes tahab lapse ära süüa, laps kilkab.
*FAT:    kuule võtame sokid ära siis ei ole libe ops võtame sokid ära.
*CHI:    koki kopaga koki.
*FAT:    kopaga sokid on jah.
*CHI:    pikne kongiin.
*FAT:    Pikne McQueen Pikne McQueeniga särk on ops.
*CHI:    pikne kongiina käjk onn.
*FAT:    jah Pikne McQueeiniga särk on.
*CHI:    tädi ää tädi allo äält.
*FAT:    tädi allo tegi äält.
*CHI:    ah.
*FAT:    ah.
*CHI:    alli on kuh alli on kuh alli on?
*FAT:    mis alli sa otsid Ruuben või ralli?
*CHI:    mm alli.
*FAT:    hall?
*CHI:    alli.
*FAT:    all?
*CHI:    mm sea.
*FAT:    all aa jaa mis all on?
*CHI:    alli on tööt see alli onn.
*FAT:    Dodge'i all on no mis Dodge'i all on?
*CHI:    tootši all.
*FAT:    vaata mis on Dodge'i all.
*CHI:    tootši all.
*FAT:    Dodge'i all on diivan vaata aah ongi diivan Dodge'i all hah Dodge on
    diivani peal.
*CHI:    xxx.
*FAT:    kas võtame Dodge'i uuesti tükkideks?
*FAT:    noo aitad mind vä tee siit lahti siis klõps no tõmba ära oota vaata
    seda tuleb üles tõmmata võta siit kinni nääd siit võta siit pane
    näpu läbi siit august ja siis tõsta ülesse akaa vaata siit ratta
    juurest pane näpp läbi siit kus issi näpp on siit ops noh nüüd pane
    näpu nimodi tõmba.
*FAT:    tuligi ära tubli pane diivani peale teiseltpoolt ka võtad jupi ära
    vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    noo tee teiseltpoolt ka lahti siis kõigepealt tuleb lahti teha.
*FAT:    niimoodi tubli vaat ratta juurest pane näpp läbi vot nimoodi tubli
    mis juppi veel ära tuleb jaa siit eest käis ka üks jupp ära aah see
    käib ära oo tubli pane nüüd pane diivani peale või anna tädi Käti
    kätte.
*FAT:    palun tuleb ka öelda kui sa annad ju vaatame kas siit käis ka jupp
    ära vä käis jah jupp a vaatame kuidas me selle kätte saame seda on
    juba keeruline kätte saada vist ahaa sealt niimodi jah tõmba enda
    poole ops ah tuligi ära tubli.
*FAT:    sai kätte.
*FAT:    kas tuleb veel juppe ära vä rohkem vist ei tule juppe ära Ruuben.
*CHI:    xxx tagasi kinni.
*FAT:    tagasi kinni vä?
*CHI:    kinna kinni.
*FAT:    kokku Ruuben paneme kokku.
*CHI:    kokku.
*FAT:    jah kokku paneme tagasi.
*CHI:    kokku kokku.
*FAT:    jah pane korraks jupid käest ära võta üks võta üks jupp korraga.
*CHI:    jah.
*FAT:    Lexus pane põrandale siis on sul kaks kätt vabad.
*CHI:    knnga.
*FAT:    mhmh kuule kas loeme ära ka mitu juppi on vä?
*CHI:    selle.
*FAT:    loeme ära mitu juppi on mis sa arvad.
*CHI:    selle.
*FAT:    selle paneme külge tagasi jah a loeme enne jupid kokku ka palju
    juppe on vaatame palju tuleb juppe akkame lugema pane see ka siia
    peale juurde no loeme ära mitu juppi on misse üks kaks kolm ja neli
    on neli juppi vä?
*CHI:    selle.
*FAT:    selle sa präegu ei taha lugeda jah?
*CHI:    konkkasin kinni.
*FAT:    ah see käib sinna jah noo vajutame klõps tubli poiss kuhu see käis?
*CHI:    kääs sinna.
*FAT:    sinna alumine ots tuleb enne panna jaa.
*FAT:    võta korraks ära ja pane alumine ots paika siis läheb ülemine ka
    vaata siin on niuksed vaata siin on siuksed nukid vaata need käivad
    siia sisse pane akkame siit pihta paneme selle siia tule vajuta
    näpuga kinni siia vajuta näpuga vaata siit läheb kokku voo ops
    läkski kokku tubli poiss ohhoo keera see siia peale nat vot legod
    mõjuvad sulle ästi.
*CHI:    dää ka.
*FAT:    see ka kus.
*CHI:    dää kää kiia.
*FAT:    käib siia no proovi vaata kas käib siia.
*CHI:    tää.
*FAT:    oota nii ei lähe Ruuben vaata kõigepealt tuleb jälle alumine ots nii
    nagu lahti võtsime nii paneme kokku ka.
*FAT:    see on ülemine ots kus on alumine ots vaata ratta juurest tuleb enne
    panna võtame nimodi lahti klõps vaata siin on ka näed need väiksed
    nukid on need nukid käivad siia paneme nukid siia paika ops vajuta
    siia alla oota.
*CHI:    mhmhmmm.
*FAT:    see ei lähe üldse väga lihtsasti vajuta siia peale näpuga tule
    vajuta siia jah siis siis läheb kinni klõps niimoodi tubli tõsta
    nüüd üles see kokku klõps-klõps klõps.
*CHI:    selle.
*FAT:    selle ka noo kuidas see läheb kõigepealt alum oot paneme alumine ots
    tuleb kinni ka vajutada enne ilusti ju võta uuesti lahti paneme
    ilusti alumise otsa paika vajutame alumise kinni issiga koos kuidas
    läks alumine ots vot niimoodi jah vot niimoodi klõps vajuta siia
    peale siiab nurka vajuta klõps tubli kõik paneme kokku uuesti
    Dodge'i.
*CHI:    mk nna.
*CHI:    mkm on nahti.
*FAT:    nüüd tuli lahti võtta jah.
*CHI:    nah selle nahti.
*FAT:    selle lahti?
*CHI:    nah.
*FAT:    see vist ei käi lahti vaata kas sellel käib uks lahti klõps teine
    uks ka käib lahti klõps.
*CHI:    dee.
*FAT:    see ei käi lahti.
*CHI:    dee ops kääb nahti.
*FAT:    see uks ei käi lahti terve külg tuleb ära sellel vaata sellel tuleb
    terve külg ära aah näed niimoodi kõik terve külg tuleb ära paneme
    kokku tagasi jah.
*CHI:    see nahti.
*FAT:    see lahti jaa.
*FAT:    mis see koht see oli Ruuben?
*CHI:    see kot nimi uli?
*FAT:    selle koha nimi oli?
*CHI:    nimi oli aut.
*FAT:    mis mis siin on misasi see on?
*CHI:    mootol.
*FAT:    mootor mille alla mootor käib kapotti alla käib mootor oli vä?
*CHI:    tootš mootoli poti alla kääb.
*FAT:    jah Dodge'i mootor käib kapoti alla.
*CHI:    nah.
*FAT:    a mis siia taha käib?
*CHI:    diia kääb.
*FAT:    asjad käivad sinna taha.
*CHI:    asjad.
*FAT:    jah asjad.
*CHI:    opat asjad.
*FAT:    paned pagasnikuluugi tagasi jah?
*FAT:    niimoodi tubli läkski tagasi ilusti seda saab lahti teha ja kinni
    panna pagasnik on see Ruuben on pagasnik vä?
*CHI:    mmh.
*FAT:    ütle pagasnik.
*CHI:    pasing onn.
*FAT:    jah pagasnik on see.
*CHI:    see kahti onn dee.
*FAT:    pagasnikuluuk see on pagasnikuluuk.
*FAT:    vaata siit on nurk püsti pane see nurk kokku klõps läkski kokku.
*CHI:    nuud kokku.
*FAT:    nüüd läks kokku jah.
*FAT:    uvitav see Dodge on kunagi vist midagi teinud ka sest sellel on
    mingi kahtlane nupp vaatame siia alla ka mis siin all on?
*CHI:    mootol on diin ajj.
*FAT:    mootor on siin vä?
*CHI:    diin alli oma.
*FAT:    seal all on mootor assoo.
*CHI:    nah.
*FAT:    mhmh võibolla küll.
*CHI:    diin.
*CHI:    auto käb diia dis.
*FAT:    auto käib sinna sisse vä?
*CHI:    mh.
*FAT:    vaata.
*CHI:    teise auto sellega teised on.
*FAT:    mis teised on?
*CHI:    aah dee.
*FAT:    aah.
*CHI:    xxx dee ka on kongiin.
*FAT:    seal on ka Pikne McQueen.
*CHI:    nah.
*FAT:    lüliti peal.
*CHI:    nah sal paal onn.
*FAT:    mhmh lülitiga saab tule kustu panna.
*CHI:    dee ka.
*FAT:    see üksinda ei käi see käib aind koos teise jupiga koos ja teistpidi.
*FAT:    vaata niipidi ei lähe teistpidi läheb Ruuben.
*CHI:    dinna alla.
*FAT:    sinna alla vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    siia kabotti peale käib see.
*CHI:    tule aah.
*CHI:    keegi tule.
*FAT:    keegi tuleb vä?
*CHI:    nah.
*FAT:    miks sa nii arvad?
*CHI:    keegi tule keegi tule.
*FAT:    keegi tuleb kesse tuleb?
*CHI:    tule.
*FAT:    ah?
*CHI:    keegi tule.
*FAT:    keegi ei tule.
*CHI:    all tule.
*FAT:    alt tuleb.
*CHI:    aa all tuleb.
*FAT:    Harley tuleb?
*CHI:    nah.
*FAT:    ei tule Harley Harley on õues sõidab rattaga ah või on teises toas
    vaatab jalgpalli.
*CHI:    xxx alloga mängi issi alloga mängi.
*FAT:    issi alloga mängib vä?
*CHI:    alli.
*FAT:    jalgpalli.
*CHI:    nah.
*FAT:    ei issi allo on issi taskus issi allo ei mängi jalgpalli ma arvan et
    kui nad vaatavad jalgpalli siis nad vaatavad ikka telekast jalgpalli
    issi ka vaatab telekast jalgpalli kui issi kodus on.
*CHI:    issi vaada jakk palli teh vaatab issi.
*FAT:    jaa telekast vaatab jalgpalli issi.
*CHI:    xxx.
*FAT:    issi vaatab telefoniga ka jalgpalli kui telekat pole käepärast siis
    peab teleka telefoniga vaatama jalgpalli vaatame vahepeal mis
    itaallased teinud on onju Ruuben vaatame kas itaallased.
*CHI:    jakk pall tule.
*FAT:    jalgpall tuleb jah.
*CHI:    tädi.
*FAT:    natukene laeb siis tuleb jalgpall.
*CHI:    lääb.
*FAT:    laeb jah.
*CHI:    lääb.
*FAT:    mhmh tädi Kät on popp tädi keegi tahab temaga väga rääkida.
*FAT:    siin on aeglane internet sellepärast laeb nii kaua või on issi allo
    lihtsalt aeglane.
*CHI:    issi allo on aag.
*FAT:    on aeglane jah.
*CHI:    akk pall tädi Kät vaata.
*FAT:    tädi Kät vaatab ka jalgpalli ikka veel on kaks null ja Itaalia juhib.
*FAT:    oo kollane kaart tundub et nad mängivad ka kaardimängu.
*CHI:    opä kaadimängu.
*FAT:    vaatad ka jalgpallimängu eks?
*FAT:    ss see tarkvara natuke ikaldab ei mängi väga ästi jalgpalli.
*CHI:    jakk pall naak ka oh.
*FAT:    vaata onu teeb kukerpalli jälle.
*FAT:    jajaa tundub et tundub et eesti rahvusringäälingu serverid ei pea
    koormusele vastu.
*CHI:    xxx.
*FAT:    jalgpalli käima jah?
*CHI:    nah.
*FAT:    vaatame mis toimub.
*CHI:    selle nah.
*FAT:    jaa tundub jah et.
*CHI:    nokk jakk pall kääb.
*FAT:    jalgpall käima jah.
*FAT:    ee err erri serverid ikka ei pea vastu sellele jalgpallihooajale ja
    mobiilseadetele vist jah.
*FAT:    oota Ruuben ära nii lähedalt vaata issi tahab ka näha.
*CHI:    xxx.
*FAT:    ossaa kui ilus.
*CHI:    ossa ilus.
*FAT:    jaa kohe tuleb nurgalöök.
*FAT:    paneme kõvemaks.
*FAT:    aiii.
*CHI:    ai onu onu onu ai.
*FAT:    jaa.
*CHI:    onu ai.
*FAT:    issi jälle vaatab jalgpalli õpetab onusid.
*CHI:    õpe onusid.
*FAT:    õpetan onusid jah.
*CHI:    mine muh ii.
*FAT:    mine muhvi või?
*CHI:    mine muh ii.
*FAT:    issi üt.
*CHI:    mineee muh ii.
*FAT:    issi eile ütles jah nimodi ühe jalgpalluri kohta.
*CHI:    mine muh ii.
*FAT:    jaa näed jäi oopis üldse seisma.
*FAT:    kuuskend kaks minutit.
*CHI:    xxx akka laema.
*FAT:    jalgpall laeb vahepeal.
*FAT:    oioi on ikka küll lugu kuule seda jalgpalli me väga ästi ei saagi
    vaadata vist mulle tundub.
*CHI:    vaada taa vaadata ikka.
*FAT:    vaadata ikka jah varsti lähme koju siis vaatame kodus jalgpalli
    vaatame ka telekast jalgpalli eks?
*CHI:    akk palli.
*FAT:    aga mulle tundub et selle mängu võidab Itaalia ikkagi Ruuben tahab
    ka jalgpalli vaadata vä vaatasime ära juba jalgpalli kodus vaatame
    veel kodus vaatame telekast teeme natšosid jälle ja.
*CHI:    natšosid.
*FAT:    jaa natšosid.
*CHI:    natšosid natšosid teeme aes.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    natšosid.
*FAT:    ikka natšosid paneme juustu ka natšodele peale onju.
*CHI:    mh.
*FAT:    jah.
*CHI:    aii.
*FAT:    aii tundub et see äpplikkeišön ikka räigelt ikaldab jah see tuleb
    maha visata telefonist.
*CHI:    minu kugli aut.
*FAT:    kus sinu prügiauto on?
*CHI:    minu kugli on.
*FAT:    kus sinu prügiauto on kus on sinu prügiauto?
*CHI:    dea on.
*FAT:    seal on sinu prügiauto.
*CHI:    xxx.
*FAT:    kas paneme selle Dodge'i uuesti kokku Ruuben vä?
*CHI:    nn.
*FAT:    paneme selle jupi ka Dodge'ile külge tagasi siis vaatame.
*FAT:    nimodi no vajuta nüüd jälle see alumine ots kinni ota paneme ühe
    nurga paika no tule vajuta kokku vajuta siit siit kokku ops läkski
    kokku tubli poiss klõps kõik kinni Dodge koos tubli poiss panime
    Dodge'i kokku.
*CHI:    ja iss.
*FAT:    jah mis me nüüd teeme Ruuben?
*CHI:    amma nuud teeme.
*FAT:    no teeme jah oma koju vä?
*CHI:    nüt lääme oma kooju lä lämme oma koju djaa on meie xxx.
*FAT:    seal on meie Citroen.
*CHI:    xxx on tädi Otti uure.
*FAT:    tädi Fordi juures mis meie Citroen teeb seal?
*CHI:    puna.
*FAT:    puna aa mis meie Citroen teeb?
*CHI:    teeb.
*FAT:    pargib seal on vä?
*CHI:    pagi.
*FAT:    jaa meie Citroen pargib.
*CHI:    jah mejee töön pagi tädi otti jures.
*FAT:    tädi Käti Fordi juures pargib meie Citroen jah.
*CHI:    aa lähme õue.
*FAT:    lähme õue.
*CHI:    nah.
*FAT:    kohe varsti lähme oleme natuke veel tädi Kätil külas.
*CHI:    issi selle kaasa.
*FAT:    ei selle jätame tädi Kätile seda on tädi Kätil vaja.
*CHI:    issi enda xxx issi enda xxx.
*FAT:    endale selle vä?
*CHI:    issi enda issi onn pall.
*FAT:    iss jaa jah.
*CHI:    tese on.
*FAT:    teised on.
*CHI:    mmh on daal on.
*FAT:    seal on tädi Käti telefon mis lakkamatult piniseb.
*CHI:    mh djaal.
*FAT:    seal jah kapi peal põrra-põrra teeb.
*CHI:    põlla-põlla on ta.
*FAT:    jaa vibreerib.
*CHI:    pääib.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    pääib.
*FAT:    vibreerib.
*CHI:    pääib.
*FAT:    see tähendab tädi Kätil on sõpru.
*CHI:    tuppu.
*FAT:    mhmh tegelt on lihtsalt üks maniakk kes üritab tädi kätti kätte
    saada kogu aeg väsimatu helistaja.
*CHI:    xxx.
@End


@Font:    Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Ruuben Target_Child, FAT Father
@ID:    est|Korgesaar|CHI|3;6.2|male|||Target_Child|||
@ID:    est|Korgesaar|FAT|29;|male|||Father|||
@Date:    27-OCT-2013
@Situation:    FAT ja CHI on külas.
*FAT:    nüüd akkaski vist tööle.
*CHI:    opa ei taha lindistada.
*FAT:    ära muretse me võime lihtsalt niisama siin koos olla see ripub issil
    kaelas on niisama.
*CHI:    tahan mängida.
*FAT:    ahah mis me mängime?
*FAT:    mis me mängime?
*CHI:    ma ei tea xxx.
*FAT:    mis me mängime?
*CHI:    autoga.
*FAT:    ah?
*CHI:    autoteka.
*FAT:    autodega tea kas me leiame mõne auto veel peale Ferraari no vaatame.
*FAT:    oo näe kastis on palju autosid.
*FAT:    võta mõni auto anna mõni issile ka.
*CHI:    vohh.
*FAT:    vohh mis auto see on?
*CHI:    pärs lahe.
*FAT:    päris lahe auto.
*FAT:    see on Doodš Tšaardžer ou.
*CHI:    oi vaata.
*FAT:    oi mis auto see on see on ka Toodš ma arvan ei see on Ševi.
*CHI:    mm.
*FAT:    mis auto see on?
*FAT:    tead mis auto see on Ruuben või?
*CHI:    ei ei tea muo me käisime rallil neid autosid vaatamas.
*FAT:    rallil käisime vaatamas jah.
*CHI:    jah.
*FAT:    rallil oli vanade autode ralli siis seal olid igasugused näe see on
    Kamaaro.
*CHI:    uoo vaata seeda.
*FAT:    mis auto see veel on?
*CHI:    mis auto on?
*FAT:    mis auto?
*CHI:    see on hall.
*FAT:    hall?
*CHI:    ma ei tea mis selle nimi on.
*FAT:    need on Ameerika autod kõik.
*CHI:    vaata.
*FAT:    ossaa see on päris äge auto.
*CHI:    jah.
*FAT:    see on Ford.
*FAT:    Ford Ranšeero.
*CHI:    vaata mis see.
*FAT:    ohohoo mis auto see on?
*FAT:    Leksq.
*CHI:    vaata seda.
*FAT:    oh mis auto see on veel?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    see on Stingrei kontseptauto.
*CHI:    vaata seda.
*FAT:    Toodš.
*CHI:    vaatame seda.
*FAT:    vaatame seda autot mis auto see on?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    see on Kuugar Elimineitör.
*CHI:    xxx vaata seda bussi.
*CHI:    ooh seda autot ka.
*FAT:    oooh issi aigutab kogu aeg.
*CHI:    rohkem autosid ei ole ainult xxx.
*FAT:    rohkem ei ole autosid?
*CHI:    jah rohkem siin ei ole.
*FAT:    mitu autot siin on kas loed kokku vä?
*CHI:    ei.
*FAT:    paneme ritta siis loeme kokku.
*FAT:    noh kas loed?
*CHI:    ei.
*FAT:    üks mis siis tuleb?
*CHI:    xxx.
*FAT:    seitse tuleb pärast ühte vä?
*CHI:    ei.
*FAT:    mis tuleb?
*CHI:    viis.
*FAT:    viis?
*FAT:    üks viis.
*CHI:    ei üks kaks.
*FAT:    üks.
*CHI:    üks kaks kaks.
*FAT:    kaks tuleb pärast ühte vä?
*CHI:    jaa.
*FAT:    mm no proovime mis pärast kahte tuleb?
*FAT:    üks kaks Ford.
*CHI:    kolm.
*FAT:    kolm.
*FAT:    siis tuleb?
*CHI:    neli.
*FAT:    siis.
*CHI:    viis kuus sse hessa ühessa kümme.
*FAT:    aah kümme autot on vä?
*CHI:    jaa.
*FAT:    loeme uuesti üks kakq.
*FAT:    loed minuga koos vä?
*CHI:    ei.
*FAT:    näe koerad tulevad ise lugema minuga koos.
*FAT:    kas sa kardad neid koeri natuke vä?
*CHI:    hjaa.
*FAT:    need on nagu Loted vaata samasugused koerad natuke teist värvi
    lihtsalt üks on Moona ja teine on Demi.
*FAT:    mis sa arvad kumb on kumb Ruuben?
*FAT:    ops mine vaata sel koeral on puuk ja mitte just väike.
%com:    perenaine ütleb kõrvalt, et sünnimärk.
*FAT:    aa.
*FAT:    mis sa arvad Ruuben kumb on kumb kumb on Moona ja kumb on Demi?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    mina ka ei tea see on Moona igatahes see on Demi vaata Demi on see
    vanamutt see läheb seal.
*CHI:    xxx see on see on Demi.
*FAT:    Demi on Moona emme.
*FAT:    ma ei tea miks ta vanamutt on ta lihtsalt sündis varem kui see Moona.
*FAT:    Moona on Demi kutsikas.
*FAT:    mis teeme autodega?
*CHI:    sõida võta.
*FAT:    Ferraari juurde.
*CHI:    ei mina ei sõida mina emmq ei taha sõita.
*FAT:    sina sõidad?
*FAT:    päris ästi sõdavad xxx.
*CHI:    ei mina xxx.
*CHI:    ma sõidan nende autodega.
*FAT:    kuule kas sa tahad pannkooki vä?
*CHI:    ei.
*FAT:    moosiga.
*CHI:    ei.
*FAT:    kindel?
*CHI:    jaa.
*FAT:    aga juua?
*CHI:    tahan.
*FAT:    juua tahad mis sa juua tahad?
*CHI:    ma ei tea näitess mossi mahla.
*FAT:    näiteks morssi või mahla.
*CHI:    vaata.
*FAT:    panid ritta kõik.
*CHI:    see on kiirem kui xxx.
%com:    CHI sõidab põrandal autodega ja teeb autohääli.
*FAT:    kuule nii lähedale ei tohi autosid parkida vaata uksed ei saa siis
    lahti tulla ei mahu uksed lahti peab väikse vahe jätma vaata niimodi
    siis mauvad autol uksed ka lahti siis mauvad autojuhid uksest välja.
*CHI:    kas ee nendel ei käi uksed lahti?
*FAT:    nendel vist ei käi jah a need on sellised on parkla reeglid siis kui
    pargid autod kõrvuti siis peab jätma alati siukse vahe et saaks
    uksest välja.
*CHI:    aga mina ei taha.
*FAT:    sina ei taha jah?
*CHI:    mkm xxx liiga paksuks kuidagi.
*FAT:    no mine ära Mona.
*CHI:    nüüd ma teen.
*FAT:    brumm.
*CHI:    anna mulle.
*FAT:    tuleb järgminee.
*CHI:    boeh.
*FAT:    tuleb Ferraari brummm.
*CHI:    xxx brumm brumm brumm brumm brumm.
*FAT:    kuule Moona mine.
*CHI:    auto xxx auto.
%com:    CHI teeb autohääli ennastunustavalt ja räägib omaette, ei saa aru.
*FAT:    brumm.
*CHI:    ei mina.
*FAT:    sa sõida minu juurde ma sõidan tagasi.
*CHI:    ei ennem mina sõidan kõik autod laiali sina sõidad kõik minu juurde.
*FAT:    okei sõida kõik minu juurde.
*FAT:    ossa.
*CHI:    ossa ossa.
*FAT:    ära otsa sõida teistele autodele sõida miq nimodi minu juurde et sa
    pihta ei sõida teistele.
*CHI:    aga miks?
*FAT:    pots proovi kas saad siit vahelt läbi sõita autoga.
*CHI:    see.
*FAT:    ossa see oli päris suur avarii.
*FAT:    nooh proovi siit vahelt läbi sõita oopis.
*FAT:    proovi nii et sa otsa ei sõida.
*CHI:    xxx.
*FAT:    kuule mees.
*CHI:    xxx päris.
*FAT:    nüüd tulevad kõik tagasi.
*FAT:    brrr ossaa.
*CHI:    nüüd mina sõidutan sulle kõik xxx.
*CHI:    päris hooga nad sõidq.
*FAT:    vaata nüüd tuleb nii palju autosid sinu juurde.
*FAT:    mine.
%com:    FAT ajas koera eest.
*FAT:    okou.
*CHI:    see oli päris kiire.
*FAT:    jah ma ei saand kätte seda noh.
*FAT:    mitu autot siin on?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis.
*FAT:    aga siin?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus.
*FAT:    kus sa kuus said?
*CHI:    loeme uuesti.
*FAT:    no loeme.
*CHI:    üks kaks kolm neli viis.
*FAT:    mitu autot on?
*CHI:    viis.
*FAT:    tubli nüüd tuleb viis autot sinu juurde.
*FAT:    ja nüüd tuleb veel viis autot sinu juurde mitu autot sul siis on?
*FAT:    aah üks ei tulndki sinu juurde pani vasakule.
*FAT:    mitu autot sul on nüüd on?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    viis ja viis palju on?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus seitse kahessa ühessa kümme neli viis.
*CHI:    viis.
*FAT:    viis ja viis on kokku kümme Ruuben ju.
*CHI:    jaa aga nüüd tulevad hoopis sinu juurde ei see mis auto tegi xxx.
*FAT:    proovin kõik kinni püüda.
*FAT:    ei ära sinna sõida siin on mingid asjad sees lähevad katki opaa.
*FAT:    ossa.
*FAT:    nii ma saadan sulle nüüd mingi hulga autosid loe kokku mitu on.
*CHI:    üks kaks kolm.
*FAT:    aga nüüd tuleb kui palju?
*CHI:    nüüd mul on ju need üss kaks kolm neli viis kuus.
*FAT:    palju tuli?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus seitse hessa ühessa kümme.
*FAT:    äää võta sealt kolm autot ära mis ma esimesena saatsin siis saad
    teada.
*CHI:    selle.
*FAT:    mhmmh.
*CHI:    selle.
*FAT:    mhmmh.
*CHI:    selle.
*FAT:    jah nüüd loe kokku need mis järele jäid.
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus.
*FAT:    kuus issi saatis sulle kuus autot nüüd saadan sulle paar tükki veel.
*FAT:    mitu autot ma nüüd saatsin?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus tse kahesa ühessa ja kümme neli viis.
*FAT:    mkmm pärast kümmet tuleb üksteist loe uuesti kokku a pane nad ritta
    siis on kergem lugeda siis ei lähe sassi.
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus sse ssa ssa kümme neli viis.
%com:    FAT hakkab naerma.
*CHI:    kuus.
*FAT:    mkmm pane autod rivisse nimodi ühte pikka rivisse siis on sul
    lihtsam lugeda siis sa tead kui palju neid on.
*CHI:    üks.
*FAT:    sa lugesid mõnda autot kaks korda ja mõnda autot kolm korda.
*FAT:    nooh mis number on?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    üks nüüd tuleb kaks.
*CHI:    kus numbid on?
*FAT:    ei numbried siin peal ei ole aga siis kui sa veeretad siis loeme et
    mitu mitu sa issile veeretad.
*FAT:    nüüd tuleb kolm.
*FAT:    neli.
*FAT:    mis number tuleb?
*CHI:    ei tea.
*FAT:    viis mis number nüüd tuleb kuus.
*FAT:    seitse.
*FAT:    kaheksa.
*FAT:    üheksa.
*FAT:    kümee.
*CHI:    punane nantš punane punane must hall punane puun.
*CHI:    roheline nantš.
*FAT:    kusjuures see on isegi vist lilla vaata lähemalt mitte pruun.
*CHI:    lilla.
*FAT:    vist on lilla jah ja vaata siin on punased on ka erinevat värvi nää
    kõik on erinevad punased need on samasugused punased.
*CHI:    sõida sõiduta need mulle.
*FAT:    kõik punased sõidutan sulle?
*CHI:    nüüd teised.
*FAT:    nüüd tulevad orantšid.
*FAT:    nüüd tulevad mis tulevad?
*CHI:    loheline ää must ja hall.
*FAT:    brumm ossaa.
*FAT:    kõmm.
*CHI:    nüüd sa pead need ritta panema.
*FAT:    see pani küll täitsa vasakule oota korraks püian kinni.
*FAT:    Ferraarit ei anna mulle vä?
*CHI:    ei nendega auto.
*FAT:    Ameerika autode ralli ainult vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    a kui ma ütlen sulle et ää.
*FAT:    aa jaa Ferraari on vist itaallaste toode.
*CHI:    siiss see ei ole.
*FAT:    ei ole jah.
*FAT:    brrrummm jäi varba alla kinni.
*FAT:    okou.
*FAT:    issi ei oska ültse veeretada vaata kui mööda veeretan kõik.
*FAT:    kõik jäid kinni.
*CHI:    püia need kinni.
*FAT:    püia ise sinu juures on need ju.
*CHI:    xxx.
*CHI:    xxx.
*FAT:    teed trikki või?
*CHI:    jaa.
*FAT:    ossaa.
*FAT:    oi tuli tagasi see oli päris hea trikk.
*CHI:    xxx.
*FAT:    ops.
*CHI:    ma ei saa see oli ka päris hea trikk.
*FAT:    ahah.
*CHI:    see auto nüüd sa ei püia kinni eks?
*FAT:    okei.
*CHI:    nüüd sa ei püia ka.
*CHI:    nüüd sa ei püia ka kinni.
*FAT:    ära teistele autodele otsa sõida autod lähevad katki need on Harli
    autod äkki Arli aq saab kurvaks siis kui nimodi katki lähevad autod.
*FAT:    püia kinni.
*CHI:    see oli päris hea trikk ja.
*FAT:    mhmh opaa.
*FAT:    sa.
*FAT:    oota.
*FAT:    mis teeme?
*CHI:    ma ei tea mina võtan nants.
*FAT:    mõtlesime et aga vist ei saa.
*CHI:    mina võtan punased autod sina võtad lohelised autod halli see.
*FAT:    ma võtan need.
*CHI:    ei mina võtan punased sina võtad need ja nantsi ka.
*CHI:    kas see on punane?
*FAT:    miuke?
*CHI:    see.
*FAT:    see on kirsipunane jah vaata kui kirsid saavad valmis siis kirsid
    lähvad sama värvi.
*FAT:    siis öeldakse selle kohta kirsipunane.
*FAT:    opaa sulle tuleb kohe üks külaline sinna bum-bumm teree.
*CHI:    sulle tuleb ka üks külaline.
*FAT:    tere külaline ja nüüd tuleb sulle üks külaline bumm teree.
*CHI:    tuleb sulle üks.
*FAT:    okoo ei tulnd see pani vasakule jälle.
*CHI:    nüüd tuleb sul üks külaline.
*FAT:    brumm tuleb sulle ka ah Kamaaro ei tahagi sõita nüüd tuligi.
*CHI:    nüüd tuleb sulle üks külaline.
*FAT:    oo tagurpidi päris ägedasti tuleb sulle ka üks.
*CHI:    aa.
*FAT:    läks Ferraari juurde oopis.
*CHI:    nüüd sulle tuleb ka üks külaline.
*FAT:    nüüd tuleb sulle ka.
*CHI:    ei need ei.
*FAT:    nüüd tuleb sulle kaks külalist need tulevad koju tagasi brumm okou.
*FAT:    see läks sinna vist parkima.
*CHI:    see ka.
*FAT:    oi tere tuli koju bruuuu ossa kui kaugele.
*CHI:    xxx.
*FAT:    kõmm bruuummmm bruuummm brumm-brumm-brumm brummm.
*CHI:    xxx seal.
*FAT:    ou tood ära auto vä?
*CHI:    ei sina.
*FAT:    mina vä?
*CHI:    ai mitte nii palju on.
*FAT:    kui palju sa tahad siis?
*CHI:    xxx.
*FAT:    üks jäigi mulle see jääb ka mulle.
*FAT:    oo must auto ka mulle.
*FAT:    anna roheline ka mulle.
*CHI:    ei.
*FAT:    oo okei.
*CHI:    ma tahan xxx.
*FAT:    kuleee koer mine Moona mine.
*FAT:    aa ei sa oled Demi.
*CHI:    palun.
*FAT:    ooh orantš mulle väga hea sobib.
*CHI:    anna.
*FAT:    vaata seal tooli all laua all peaks veel olema autosid.
*CHI:    mis xxx on veel?
*FAT:    seal on veel autosid vist.
*CHI:    seal ees on veel.
*FAT:    kuq kuus autot peab veel olema kuskil.
*FAT:    otsime kõik ülesse siis saame vahetada.
*CHI:    kaks kaks kaks on seal vahel.
*CHI:    üks on siin.
*FAT:    oo kas nüüd on sul kuus autot koos?
*CHI:    jaa aga mul on teisi veel vaja teised ka.
*FAT:    näe siin on ka ju.
*CHI:    xxx a need mul lõpuks kolm aga mis autod need on või need on xxx.
*FAT:    no aga nüüd ongi kokku kümme Ameerika autot kümme pidigi olema.
*CHI:    tahan veel.
*FAT:    leidsime kõik autod ülesse.
*CHI:    teise auto ma tahan veel xxx.
*FAT:    milliseid?
*CHI:    näiteks üks Porše on neli viis üks kaks kolm neli viis kuus seitse
    kaessa veel.
*FAT:    millised autod need olema peavad?
*CHI:    need peavad xxx mingid teised olema teised autod mingid teised kui
    me tulime külla siis me ju nägime et teised on veel.
*FAT:    nägime vä mina küll ei näind teisi autosid.
*CHI:    mina nägin.
*FAT:    kus sa nägid?
*CHI:    kuskil.
*FAT:    noo näita kus sa nägid.
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    ei tea?
*CHI:    kus ma.
*FAT:    need autod olid siin kasti sees ju vaata sealt kasti seest võtsime
    autod.
*CHI:    aga kus teised on?
*FAT:    ma ei tea kus teised on.
*CHI:    xxx.
*FAT:    mis asja?
*CHI:    küsi tädi xxx.
*FAT:    ma ei kuule kui sa nimq.
*CHI:    kus emmed on?
*FAT:    emmed?
*CHI:    minu emme.
*FAT:    emme läks Arabellaga ma ei tea kuhu.
*FAT:    äkki läksid kuskile.
*CHI:    meie jäime üksi.
*FAT:    ei jäänud üksi ju koos jäime siia.
*CHI:    ei mina ja sina jäid üksi.
*FAT:    me oleme koos ilma emme ja Arabellata aga see on väga hea ju saadki
    issiga koos kahekesi ka mängida vahepeal.
*CHI:    xxx see see see ei mul on ikka siukest väivi autot xxx jaa need
    punased.
*FAT:    okei.
*CHI:    ja mina kui mina sõidutan sulle need autod mis mul on sina sõiduta
    need punased mulle eks?
*FAT:    okei aga anna see kirsipunane ka mulle.
*FAT:    siis mul on punaseid kõik punased on minu käes.
*FAT:    nii minul on neli punast autot.
*CHI:    mul on need autod aga ss mina ss panen ilusti rivi sõidutan sulle
    need need.
*CHI:    palun.
*FAT:    palun.
*CHI:    ei sina ei sõiduta.
*FAT:    ah ma mõtlesin ma sõidutan sulle enda omad ja sina sõidutad mulle
    enda omad okei.
*CHI:    xxx mina sõidutan kõik lõpuni siis sinu kord eks.
*FAT:    mhmh okei teeme nii.
*CHI:    sina pead kõvasti.
*FAT:    nüüd tulevad punased sinu juurde.
*FAT:    brumm brumm brumm brumm.
*FAT:    kas nüüd tulevad punased tagasi?
*CHI:    ei kui mina üklen mõne äääu millist väivi auto tahad sa sina.
*CHI:    nants.
*CHI:    aitäh.
*FAT:    hea laps.
*CHI:    nüüd loheline.
*FAT:    aah roheline ei taht tulla hästi.
*CHI:    aitääh nüüd must.
*CHI:    nüüüüd hall.
*CHI:    nüüd ää.
*FAT:    saada mulle sealt vastu midagi vahepeal.
*FAT:    ooohoho Ferraari.
*CHI:    nants.
*CHI:    nüüd nüüd midagi tuleb vastu siit oota neid ma võtan xxx need xxx on
    siin aga sa pead uued autod minu juurde sõitma mis on väga ägedad
    autod need autod.
*FAT:    millised on väga ägedad autod mis ma pean sinu juurde sõitma?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    mis värvi?
*CHI:    üks üks väikest vali.
*FAT:    ise valin?
*CHI:    jah.
*FAT:    ma saadan sulle lilla auto see on Ford.
*CHI:    kas see on väga äge?
*FAT:    on küll väga lahe siis ma saadan sulle.
*FAT:    punased autod uhuhuuu kui palju.
*CHI:    xxx.
*FAT:    ühe selle kõige orantšikama punase saadan sulle.
*CHI:    jah miks on nantsikam punane?
*FAT:    ma ei tea vaata on natukene nagu orantšikas ka nagu punane aga nagu
    orantš on ka vaata.
*CHI:    aga nüüd see teise mis seal on.
*FAT:    nüüd ma valin selle punase auto.
*CHI:    aitääh.
*FAT:    nüüd ma valin punase Ferraari Ferraari meeldib mulle väga.
*CHI:    ei ole aitäh.
*FAT:    ah?
*CHI:    xxx autost ei taha rääki.
*FAT:    ahah okei.
*FAT:    mmm kumba punast sa tahaksid enne?
*CHI:    ma ei tea mis.
*FAT:    mis punane see oli?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    kirsipunane oli vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    kas sa tahad seda või seda kumba punast?
*CHI:    ma ei tea sa pead ise valima.
*FAT:    okei ma valin selle.
*FAT:    ja mis värvi see auto on?
*CHI:    gissipunane.
%com:    FAT hääldab hästi selgelt.
*FAT:    kirsipunane see tuleb viimasena bumbrumm.
*CHI:    nüüd tuq mina sõidutan kaks na ssi sii siis mina sõidutan sulle
    punased siis sina need sõidutad tagasi uuesti xxx.
*FAT:    okei.
*CHI:    ja siis mina need.
*FAT:    no teeme nii.
*CHI:    üks kaks kolm neli viis nüüd brumm-brumm.
*FAT:    brumm-brumm.
*CHI:    brumm-brumm.
*CHI:    brumm-brumm-brumm.
*CHI:    brumm-brumm tamm.
*CHI:    brumm-brumm brumm rrr tamm.
*CHI:    nüüd xxx tee sina xxx üks kaks kolm neli viis viis seitse kaeksa
    üeksa seitse kuus selle ja siis selle siis selle ja siis selle.
*FAT:    nüüd ma sõidutan sinu juurde nad tagasi selles järjekorras nagu nad
    siin on.
*CHI:    need enne sest need sõidasid ka.
*FAT:    ma alustan vasakult paremale.
*CHI:    ei issi ei ennast ennem sest see sõitis mu juulde ennem ja tulq pani
    nii siis selle.
*FAT:    mis värvi see vä?
*CHI:    jah see.
*FAT:    lilla?
*CHI:    jah.
*FAT:    hmm ja siis akkan vasakult paremale saatma sulle neid.
*CHI:    ss jah.
*FAT:    siit siiapoole.
*FAT:    sinu vasak on siinpool tule siiapoole näe vaata okei akkame pihta.
*FAT:    brumm.
%com:    CHI aevastab.
*FAT:    tubli et sa käe suu ette panid.
*FAT:    brumm brumm brumm brumm brumm brumm brumm brumm ja viimane brumm see
    must auto veereb väga ästi.
*CHI:    kas see?
*FAT:    mhmh see veereb väga ästi.
*CHI:    mis see teeb?
*FAT:    ma ei tea kui sa lükkad siis ta sõidab väga pehmelt ja mõnusasti
    vaata onju ei tee üldse kõva häält ega midagi ilusasti pehmelt
    veereb.
*CHI:    see teeb kõva häält.
*FAT:    see teeb jah see ei ole see ei veere nii ästi.
*CHI:    siis see teeb.
*FAT:    mhmh see ei veere ka nii ästi.
*CHI:    xxx.
*FAT:    see sõidab päris ästi jah see sõidab peaaegu nagu must auto sama
    hästi.
*CHI:    ja see ka.
*FAT:    mmhmh akaa see ei veeregi nii ästi see sõidab nagu see roheline siin
    ei veere nii ästi.
*CHI:    see veereb.
*FAT:    see sõidab ästi see sõidab ka pehmelt ja mõnusasti.
*CHI:    jah nagu kus see must auto ja ss kissipunane.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    ja see sõidab ka.
*FAT:    mhmh see sõidab ka päris ästi.
*CHI:    jah ja see sõidab ka.
*FAT:    mhmh jah sõidab küll.
*CHI:    ja see ka päris ästi.
*FAT:    mmhmh.
*CHI:    see sõidab.
*FAT:    oi see sõidab eriti ästi.
*CHI:    oo mis ei sõida ästi need valid sina las mina sõidutan xxx.
*FAT:    nendest mis ei sõida ästi vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    mmm ma tahaks seda halli ja punast kirsipunast.
*CHI:    see sõidab ästi.
*FAT:    millised olid mis ei sõitnud väga ästi näita mulle millised olid mis
     ei sõitnud väga ästi.
*CHI:    see kas see sõitis?
*FAT:    see vist ka ei sõitnud väga ästi jah nagu.
*CHI:    see.
*FAT:    roheline ja orants a saadagi mulle roheline ja orantš.
*CHI:    ee see ei see ei see ei see jah ei see ei see ei see jah.
*FAT:    opaa.
*CHI:    aga niuke veel väga ästi ei sõitnud.
*FAT:    teised sõitsid kõik väga ästi minu meelest.
*CHI:    need need see.
*FAT:    jaa need sõitsid kõik väga ästi minu meelest.
*CHI:    need punased on ka sulle kui sa tahad.
*FAT:    ikka tahan siis mul on nii palju autosid.
*CHI:    aga siis loeb eks minu loeb eks.
*FAT:    no loe.
*CHI:    üks kaks kolm neli.
*FAT:    ohoo näe a mitu autot mul juba oli?
*CHI:    eem ma ei tea.
*FAT:    üks.
*CHI:    kaks kolm.
*FAT:    ja sina saatsid mulle neli juurde.
*CHI:    jah.
*FAT:    palju mul nüüd on?
*CHI:    üks kaks kolm neli ma loen üle ei ee ei üks kaks kolm neli viis kuus.
*FAT:    äää loe nüüd uuesti.
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus seitse.
*FAT:    õige nüüd mul on seitse autot kolm autot ja neli autot juurde on
    seitse autot.
%com:    CHI saadab veel ühe auto.
*FAT:    mitu autot mul nüüd on neli autot ja neli autot?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus eitse kaheksa.
*FAT:    õige nüüd on mul kaheksa autot neli autot ja neli autot on kokku
    kaheksa.
*FAT:    nüüd sa saatsid ühe juurde nüüd loe lihtsalt kaheksast üks juurde
    mis on pärast kaheksat mis number tuleb?
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus seitse kaheksa üheksa.
*FAT:    mmhmh viis autot ja neli autot on üheksa autot.
*CHI:    üks kaks kolm neli viis kuus seitse kaheksa üheksa kümme.
*FAT:    kümme viis ja viis on kokku kümme nagu sõrmi jaa
    notsu-notsu-notsu-notsu-notsu-notsu.
%com:    FAT hakkas CHId kõdistama ja temaga mürama.
*CHI:    nüüd mina võtan ise xxx.
*FAT:    noo tule võta ära autod mu käest.
*CHI:    aaah.
%com:    müravad ja naeravad.
*FAT:    aah ühe said kätte kaks said kätte vä aia-aia-aia-aia kõdi-kõdi.
*CHI:    nüüd sa ei saa.
*FAT:    kõdi-kõdi-kõdi need mis kätte saad võid omale jätta need mis kätte
    saad võid omale jätta.
*CHI:    jah.
*FAT:    ee mine mine-mine-mine-mine.
%com:    koer tuli ka mürama.
*CHI:    ma ei julge xxx.
*CHI:    ei sina ei sõiduta.
*FAT:    tule võta kui julged käed valvavad.
*FAT:    ai-kõdi-kõdi-kõdi ai-kõdi-kõdi-kõdi.
*FAT:    mine.
%com:    FAT ajab koera eemale, CHI röövib samal ajal auto.
*FAT:    ah kaval oled.
*FAT:    ai-kõdi-kõdi-kõdi.
*FAT:    ekee mine mine mine mine mine oi jälle panid ühe jälle said ühe
    kätte.
*FAT:    ai-kõdi-kõdi-kõdi.
*CHI:    kui midagi ükle siis mina võtan äja.
*FAT:    mis ma ütlen?
*CHI:    miq ükle.
*FAT:    ütlen rebane.
*CHI:    ükle uuesti.
*FAT:    rebane.
*CHI:    ei.
*FAT:    kuule sa muudkui imbud lähemale juba ai kaks autot said kätte ei
    saa kätte ooi said ühe kätte jälle vä?
*CHI:    nüüd sa ei saa nääd kõdi teha.
*FAT:    saan.
*CHI:    nüüd ei saa ei saa ei saa ei saa.
*FAT:    oota-oota muudkui saan kõdi teha.
*FAT:    ai lüia ei tohi lüia ei tohi ära löö.
*FAT:    ai-kõdi-kõdi-kõdi-kõdi ai-kõdi-kõdi-kõdi-kõdi mul on ka kaks kätt.
*FAT:    ei saa ei saa oi kui keeruline on kätte saada seda.
*CHI:    saa ei saa buuu.
*FAT:    mul on ainult kaks xxx autot jäänud neid ma valvan hästi.
*FAT:    ei saa xxx ei üks on jäänd veel.
*CHI:    saingi.
*FAT:    oi seda sa ei saa.
*FAT:    ai-kõdi-kõdi-kõdi-kõdi kõdi-kõdi-kõdi-kõdi ai-kõdi-kõdi-kõdi ei saa.
*FAT:    oo said kõik kätte mu käest.
*CHI:    nüüd me teeme sedasama.
*FAT:    ooh.
*CHI:    aga sa.
*FAT:    mängime vahepeal rahulikumat mängu.
*CHI:    las olla mm mängime ikka sedasama.
*FAT:    kõdimängu vä?
*CHI:    jaa.
*FAT:    ma mängiks vahepeal mingit muud mängu mis sa arvad kas vaatame
    vahepeal aknast välja autosid vaatame mis me siit aknast välja näeme.
*CHI:    jaah aga sse need tulevad ka.
*FAT:    pargi need kuhugi ilusti ära.
*CHI:    need tu.
*FAT:    paq pargi kõik need Ameerika autod ilusti ära.
*CHI:    jah.
*FAT:    siis saame pärast jälle mängida nendega vahepeal.
*CHI:    xxx need meerika autod.
%com:    CHI paneb autod ilusti ritta.
*CHI:    nüüd aknast.
*FAT:    vaatame siitsamast jälle autosid vä?
*CHI:    jaa.
*FAT:    tahad siia peale tulla vä?
*CHI:    jah.
*CHI:    kus meie Sitöön on?
*FAT:    emme läks sõitma sellega ju.
*CHI:    nüüd.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    ma tahaksin näha.
*FAT:    meie Tsitrööni vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    no päraq varsti emme tuleb tagasi siis äää saab vaadata.
*CHI:    xxx Volksvaagen.
*FAT:    aah mis see on kule?
*CHI:    kus?
*FAT:    vaata tädi jookseb.
*FAT:    kes see tädi on?
*CHI:    ma ei tea.
*FAT:    sportlane.
*CHI:    spoitlane.
*FAT:    jaa.
*FAT:    vaata sealt tuleb üks tädi kõnnib rahulikult.
*CHI:    kes see on ma ei tea.
*FAT:    misasja?
*CHI:    ma ei tea kes see on xxx.
*FAT:    mina ka ei tea mis selle tädi nimi on see on mingi harilik tädi.
*FAT:    mis auto tuleb?
*CHI:    Kiiaiio.
*FAT:    Kia Riio oeh.
*CHI:    jah.
*FAT:    ah kas sul on pissiäda ka vä?
*CHI:    jah.
*FAT:    lähme pissile.
*CHI:    ei taha.
*FAT:    Pemm on kuule aga pissiäda on siis tuleb käia pissil lähme tule
    vaatame miuke pott on kas ulatad siin pissida.
*CHI:    ei.
*FAT:    ei ulata vä kus sa tead?
*CHI:    aah Volksvaagen.
*FAT:    aah ongi tuleme siis akna peale kohe tagasi eksole jah käime pissil
    ära ja siis tuleme tagasi muidu tuleb piss püksi ja siis pead
    pissiste pükstega olema siis on väga paha meil vist ei ole ju pükse
    kaasas sulle teisi sest sa oled nii suur poiss juba enam ei pissi
    püksi ju paneme tule põlema noh.
*CHI:    ossa kus tule hau katki on põnam.
*FAT:    põrand vä?
*CHI:    niuken pott siuke pott.
*FAT:    siuke pott on jah sa vist ulatad küll siia pissida.
*CHI:    teistsugune pissipott nagu meil ei ole.
*FAT:    jaa meil siukest ei ole.
*CHI:    miks niisukest ei ole?
*FAT:    sest meil on teistsugune.
*CHI:    kas meile ei meeldi siuke?
*FAT:    ikka meeldiks ma arvan.
*CHI:    aga meie ei ostnud meie ei tahtnud.
*FAT:    meil oli ju pott olemas kui me kodu ostsime siis oli seal ju pott
    olemas.
*CHI:    ah vaata.
*FAT:    mis seal on?
*CHI:    peegel.
*FAT:    peegel.
*CHI:    nüüd lähme xxx.
*FAT:    kas vajutad ise nuppu ka või?
*CHI:    ei.
*FAT:    mina vajutan nuppu?
*CHI:    nää Alabella täht.
*FAT:    kus see Arabella täht sul on?
*CHI:    ss üks aas xxx seal xxx.
*FAT:    aa poti peal jah.
*CHI:    lähme nüüd.
*FAT:    ossa.
*CHI:    need autod võivad xxx.
*FAT:    mitte ei või vaid sõidavadki.
*CHI:    sõidavad.
*FAT:    sõidavad siit mööda kõik autod.
*CHI:    oma koju.
*FAT:    ei tea kus lähevad mõni läheb poodi mõni läheb koju.
*CHI:    mina tahan poodi.
*FAT:    ma arvan et me täna vist ei lähe enam poodi me alles eile käisime
    poes.
%com:    CHI koputab aknaklaasile.
*FAT:    mis teed?
*CHI:    mm.
*FAT:    hmm.
*CHI:    kus auto on?
*FAT:    milline?
*CHI:    mis siia võiks tulla see mingi auto ei tule.
*FAT:    tuleb ikka varsti inimesed sõidavad siin suhteliselt palju näe üks
    läheb sealt läheb ka mingi auto mis auto sealt läheb?
*CHI:    xxx.
*FAT:    mmhmh.
*CHI:    ei lähä.
*FAT:    see oli vist Tojota oopis ja Nissan.
*CHI:    kui see xxx lapsi xxx.
*FAT:    xxx.
*CHI:    aah Masda.
*FAT:    ei old see oli Susuki.
*CHI:    Susuki.
*FAT:    jah.
*CHI:    mis susuu?
*FAT:    Susuki.
*CHI:    mis suu?
*FAT:    no selle auto nimi on Susuki.
*CHI:    ah Tojota.
*FAT:    Tojota.
*CHI:    aah Mersu.
*FAT:    ongi.
*CHI:    a millal veel üks auto tuleb?
*FAT:    no ma ei tea ootame natuke varsti tuleb.
*CHI:    tuleb.
*FAT:    no näe juba tulebki.
*CHI:    misse oli?
*FAT:    Honda.
*CHI:    Honda.
*FAT:    see on?
*CHI:    Volvo.
*FAT:    õige.
*CHI:    kusta kuusta.
*FAT:    misasi?
*CHI:    Volkšvagen.
*FAT:    Volksvaagen ja Škooda.
*CHI:    Skooda.
*FAT:    jah.
*CHI:    ja buss.
*FAT:    haa buss bussis oli palju inimesi sõidavad kuskile.
*CHI:    aga kuule issi vaatame neid autosid.
*FAT:    milliseid autosid?
*CHI:    mis on xxx.
*CHI:    tahan pannkooki.
*FAT:    tahad pannkooki?
*CHI:    jah.
*FAT:    noh ma arvan et me tohime võtta küll pannkooki.
*FAT:    ära seda võta las see mul olla kaelas ohhoo.
*FAT:    ossaraisk kui suur pannkook või see.
*FAT:    kas sa tahad moosi ka pannkoogi peale?
*CHI:    jaa.
*FAT:    mmhmh kule äkki sa tuled istud siia.
*CHI:    jah.
*FAT:    opa.
*CHI:    ei taha.
*FAT:    aga siin me sööma ei akka me ainult istu korraks nii kaua kuni issi
    paneb sulle moosi siia pannkoogi peale.
*CHI:    jah aga ma tahan et sa oleks minu kõlval.
*FAT:    no ma tulen sinu kõrvale ma söön ka pannkooki siis.
*CHI:    jah.
*FAT:    koos sinuga.
*FAT:    kui palju moosi sa tahad väga palju?
*CHI:    ei taha.
*FAT:    ei taha väga palju.
*FAT:    mmhmhmh ma siis väga palju ei pane.
*FAT:    rullime pannkoogi kokku eksole?
*CHI:    jah.
%com:    CHI aevastab.
*FAT:    tubli et sa käe panid suu ette.
*FAT:    nii.
*FAT:    tuleb siuke päris vägev rull.
*FAT:    nii äkki ma panen su kuskile istuma.
*CHI:    kuhu istuma?
*FAT:    see on hea küsimus näe siia kas sa saad siit alla ronida vä aah ma
    panen oota taldriku käest ära siis ma aitan su alla.
*FAT:    see on päris kõrge pukk sa siit vist opsti võibolla saad ka alla.
*FAT:    või sa sööd näpuga oopis Ruuben?
*CHI:    kahvliga.
*FAT:    kahvliga seda muidugi on niimodi et see on siuke rull et seda saad
    võtta otsast kinni nimodi siit ja hammustada siitsamast ja siis
    muudkui nimodi näpuga edasi süia.
*CHI:    kus?
*FAT:    oota paneme taldriku sulle hästi lähedale ja.
*CHI:    ma tahan kahvliga süia.
*FAT:    okei.
*CHI:    okei.
*FAT:    anna ma lõikan sulle seda veel.
*FAT:    seda pannkooki on sul siiski tegelikult lihtsam süia näpuga poja.
*FAT:    jah sest niimodi sa ei saa teda kahvli peale enam ilusti.
*FAT:    maitsen ka.
*FAT:    hmm see on küll väga hea pannkook.
*FAT:    oota see läheb kahvli otsa niimodi.
*FAT:    a ma arvan küll et võta kätte ja söö käega pannkoogid on siuksed et
    neid on lihtsam käega süia pane kahvel taldrikusse vaata siin on
    paber ka pärast saab käed ilusti puhtaks teha ja veega pesta pärast
    ja võta kätte siis on parem süia.
*FAT:    sa ei taha võtta kätte ikka vä?
*CHI:    jaa.
*FAT:    vaata siit on hea ammustada kohe.
*FAT:    mõned toidud on sellised mida süiakse käega pannkoogid nimodi on üks
    neist näiteks.
*FAT:    vaata kanakonti peab ka näpq kätte võtma et saaks süia muidu ei
    saagi.
*CHI:    ja konti peab.
*FAT:    kas maitseb?
*CHI:    aga kui tahan uurde siis xxx las ojja olla nii laiali.
*FAT:    aa aga kuidas sa teda sööd siis kui ta nii laiali on?
*CHI:    söö ikka mäiksemaks.
*FAT:    okei ma panen ta siis vähem kokku natukene panen ikka kokku aga
    natuke vähem mitte ei keera rulli eks ma võtan söön selle ära siis
    panen uue.
@End

No comments:

Post a Comment

PLease post as much comments and as much you can but try to keep first few lines on point, then
--
from new line write all other related links and posts here, some day we might need it all

.:.
Margus