Sunday, January 25, 2015

Korgesaar Camp - 2013 - Arabella

@Font:    Win95::-13:0
@UTF8
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Arabella Target_Child, FAT Father
@ID:    est|Korgesaar|CHI|1;8.6|female|||Target_Child|||
@ID:    est|Korgesaar|FAT|29;|male|||Father|||
@Date:    27-OCT-2013
@Situation:    FAT ja CHI on külas.
*FAT:    kuule Arabella kui sa ära jood siis pane juua siia peale nääd onju
    sinna tooli peale mine pane juua.
*FAT:    tubli tüdruk koerad minge mine mine mine.
*CHI:    ämmä.
*FAT:    emme läks teise tuppa meie jäime siia mängima.
*FAT:    vaata autod.
*FAT:    brumm brumm brumm mhmh.
*CHI:    äitäh.
*FAT:    kui sa pissile tahad siis ütle eks Arabella.
*FAT:    ahhaa.
*CHI:    iia.
*FAT:    paned kõik siia jah?
*FAT:    ohhoo.
%com:    naeravad koos.
*FAT:    ah läksid laiali kõik.
*CHI:    ise.
*FAT:    ise lükkasid laiali kõik jah sõiduta kõik tagasi ka või lükka need
    ka laiali brumm lükka see ka laiali ohoo tubli see ka proovi seda.
*FAT:    mhmh tubli too nüüd kõik tagasi siia issi juurde.
*CHI:    iia.
*FAT:    paned ritta kõik ilusti tubli.
*FAT:    tubli nii ilusti rivis on autod too teised autod ka siia paneme
    teised autod ka rivisse.
*FAT:    tubli.
*FAT:    tood veel autosid või?
*CHI:    ta ta ta.
*FAT:    ossaa tubli Arabella võta endal sokid jalast ära siis ei ole libe
    eks mhmh tubli anna sokid issi kätte äitäh.
*CHI:    ii.
*FAT:    kuule tibu mine pane need oopis tiivani peale sinna tiivani peale
    pane sokid vaata seal on tiivan nääd jah tubli tüdruk tiivani peale
    sokid.
*FAT:    kas tood nüüd teised autod ka ära kus sul on kaks autot veel?
*CHI:    häää.
*FAT:    aa üks kus teine on?
*CHI:    hää.
*FAT:    ahaa tubli paned need ka ritta?
*FAT:    oi kui uhke värk.
*FAT:    tubli tüdruk ritta jah.
*FAT:    vaata seal on ka üks auto veel.
*CHI:    näh ähää.
*FAT:    ahhaa seal on ka üks auto nää läksid jalaga siia vastu siis läksid
    laiali autod.
*CHI:    iia.
*FAT:    siia jah.
*FAT:    kas paneme autod ringi Arabella kas teeme ringi autodest?
*FAT:    praegu on rida.
*FAT:    tubli ilus rida on Ameerika autodest peab olema ilus rida.
*CHI:    hähä.
*FAT:    hähää ära seda rohelist võta.
*CHI:    see.
*FAT:    võta auto jah pane see auto ka ritta.
*CHI:    äkäu.
*FAT:    mhmh see roheline on kõrvatropp seda ei ole vaja mängime täna
    autodega.
*CHI:    see?
*FAT:    see jah pane see tagasi sinna.
*FAT:    ossa päris äge asi on vä?
*CHI:    ei.
*FAT:    jaa ilus roheline kõrvatropp.
*CHI:    ihh.
*FAT:    jah hea pehme on see.
*CHI:    ääh.
*FAT:    see ee ära pane varba vahele see käib kõrva.
*CHI:    kõrhh.
*FAT:    siis kui vaata issi sõidab tsikliga siis issi paneb endale orantšid
    kõrva samasugused.
*FAT:    tuled paned issile kõrva selle?
*FAT:    jah nimodi ongi ops ei taha ästi minna kule aga issi ei taha seda
    endale kõrva panna sest see ei ole issi oma igal inimesel on oma
    kõrvatropp.
*FAT:    teised inimesed ei pane teiste kõrvatroppe endale kõrva ei ära sina
    ka pane endale kõrva.
*CHI:    nenna.
*FAT:    venna ka ei pane seda endale kõrva see ei ole venna oma ka issi ei
    tea kelle oma see on.
*CHI:    nenna.
*FAT:    ei ole venna oma.
*FAT:    ei tea kelle oma on.
*CHI:    iss.
*FAT:    viskad minema või?
*FAT:    kus sa viskad selle?
*CHI:    kinn.
*FAT:    sinna viskad jah.
*FAT:    pane see oopis mine võta see oopis ära pane sinna kasti sisse sinna
    kasti sisse papist kasti sisse pane oopis.
*FAT:    ähäh ära viska seda ringi.
*FAT:    mis sa selle sinna viskasid kuule?
*CHI:    ise.
*FAT:    ise viskasid jah pane viska sinna kasti.
*FAT:    ohoh ei läindki proovi uuesti.
*FAT:    tubli läks sinna kasti taha kuskile.
*FAT:    tule paneme autod ringi vaata meil präegu on rida aga paneme autod
    ringi nimodi teeme ringi autodest.
*FAT:    ohoo kas tuleb autodering vä?
*CHI:    aa.
*FAT:    jaa Ferraari ka peab mahtuma muidugi.
*CHI:    iia.
*FAT:    Ferraari paneme ringi keskele jah sul on hea mõte vaata.
*CHI:    ihi.
*FAT:    niimoodi pane see auto siia.
*FAT:    mhmh nimodi ops vaata nüüd on autodest ring oopis.
*FAT:    nää ring.
*CHI:    iih.
*FAT:    ring nimodi on ring.
*CHI:    ing.
*FAT:    mmhmh ring.
*CHI:    kikak ääh ääh.
*FAT:    püiad seda kõrvatroppi vä?
*CHI:    inn.
*FAT:    lükka kast eest ära siis.
*CHI:    ai.
*FAT:    aah ai mis seal on?
*CHI:    ai.
*FAT:    mis seal all on?
%com:    FAT läheb appi.
*FAT:    ah pall on?
*CHI:    haiii.
*FAT:    pall palun pall.
*FAT:    ha mine vaata kus pall läks.
*FAT:    otsi ülesse kus läks pall.
*FAT:    kuule sa sealt alt ei mahu läbi mine teiseltpoolt lauda.
*FAT:    pall leidsidki ülesse tubli tüdruk.
*CHI:    iappa.
*FAT:    kuku.
*CHI:    xxx.
*FAT:    Arabella kas sa pannkooki tahad?
*FAT:    tahad pannkooki vä?
*FAT:    ohhoo sa mahud püsti käima siin laua all.
*FAT:    kas sa tahad pannkooki moosiga?
*FAT:    äitäh.
*CHI:    kuku.
*FAT:    kuku hähä.
*FAT:    süia tahad?
*FAT:    ah kus läks?
*FAT:    mine otsi ülesse kus see läks.
*CHI:    eh eei.
*CHI:    aii.
*FAT:    ei Demi anna siia.
%com:    koer võtab lapse otsitava palli ära ja FAT võtab selle koeralt
    tagasi.
*FAT:    huh oota issi peseb puhtaks selle.
*CHI:    oh.
*CHI:    täh.
*FAT:    mine.
%com:    FAT ajas koera eest ära.
*FAT:    ära viska koerale Arabella koerad närivad katki selle palli.
*CHI:    äh äh.
*FAT:    ee ee issi ei luba võtta tal ei tohi võtta see ei ole koerte
    mänguasi mine mine.
*FAT:    Arabella viska sinna vastu ust pall vaata sinna ukse pihta viska
    palli või.
*FAT:    oh kus nüüd läks?
*CHI:    sii.
*FAT:    sinna läks.
*FAT:    mine ära mine.
%com:    koertele.
*FAT:    Arabella ära kõnni tassiga ringi joo ära siis pane tass tagasi ei-ei
    ära tagurda ka sa kukud.
*FAT:    pane tass käest ära issi näitab sulle Arabella näitan sulle kus
    pissida saab.
*CHI:    iih iih ih.
*CHI:    iih iih iih.
*CHI:    iih.
*CHI:    juua.
*FAT:    juua sai otsa jah.
*FAT:    näe tule vaata Arabella vaata näe siin saab pissil käia vaata sinna
    saab pissida kui sa tahad siis ütle issile siis lähme sinna poti
    peale pissile eksole.
*FAT:    kas sa tahad juba präegu pissida vä?
*FAT:    no tule opstii.
*FAT:    tubli oled.
*FAT:    paber jah.
*FAT:    xxx.
*CHI:    äii.
*FAT:    jaa lähme välja siit saabki välja vaata ops siis kui sa pissida
    tahad siis ütle issile siis lähme siia pissile onju.
*CHI:    äiä.
*CHI:    ih.
*FAT:    mis sa teed Arabella?
*CHI:    inn.
*FAT:    mh?
*FAT:    mis sa teed?
*FAT:    ei viska ei tohi visata Arabella.
*FAT:    mine too auto ära nüüd mine too ära auto ei tohi visata autosid auto
    läheb katki nimodi need on Arli autod Arabella Arli saab väga
    kurvaks kui sa tema autod katki teed neid ei tohi katki teha nendega
    võib mängida eksole tubli sõida siia autoga.
*FAT:    kutsu.
*CHI:    mmh.
*FAT:    jah Moona selle koera nimi on Moona.
*FAT:    tema on Lote sugulane xxx jah samasugune kutsu on nagu Lote.
*CHI:    ähhh.
*FAT:    ära nii tee nimodi lähvad autod katki.
*FAT:    kas tahad aknast välja vaadata?
*CHI:    äh.
*FAT:    nää siin on ka üks aken.
*CHI:    xxx.
*FAT:    mida?
*CHI:    opa.
*FAT:    opa opa tule vaata seisa siia püsti.
*FAT:    nää onu on seal all siin all kõnnib siit üks onu.
*FAT:    kus me oleme akna peal vä?
*FAT:    nii kõrgel aknast välja vaatame onju?
*FAT:    autooo.
*FAT:    see oli Volksvaagen aah tuleb veel autooo see oli Pežoo.
*FAT:    mis auto see seal on punane?
*FAT:    kas see on meie auto vä?
*FAT:    meie auto.
*CHI:    mhmm.
*FAT:    on meie auto vä?
*FAT:    autooo Tojota Audi.
*FAT:    Škooda.
*FAT:    Volksvaagen.
*FAT:    mis sa näed sealt Arabella?
*FAT:    näe onu.
*FAT:    Ford Honda.
%com:    CHI haigutab.
*FAT:    kas uni akkab tulema Arabella või tahad magada?
*FAT:    naba xxx peitu.
*CHI:    ai.
*FAT:    ah Škooda ei noki naba Arabella paneme naba peitu ops Mitsu vaata oi
    äge Mitšu ralliauto.
*FAT:    see oli Mitsubiši Evo see on päris äge auto.
*FAT:    a mis auto seal on see punane?
*FAT:    meie autoo on meie auto vä?
*FAT:    Ford näe Oopel ka.
*FAT:    oh Ford jälle.
*FAT:    kas sa räägid issiga ka midagi või?
*FAT:    nii põnev on aknast välja vaadata onju?
*FAT:    vaata kui suur puu siin on nii suured puud.
*CHI:    puu.
*FAT:    puu jah.
*FAT:    kas kuskil on veel puu kus sa veel puud näed?
*CHI:    iii.
*FAT:    seal jaa.
*FAT:    kas on veel kuskil puu?
*CHI:    hee kjuu.
*FAT:    jaa.
*CHI:    kõõ.
*FAT:    seal.
*FAT:    nooh?
*FAT:    issil akkab ka uni tulema issi tahaks ka tuttu minna varsti Leksuus.
*FAT:    vaatame otsime mõne raamatu kas me leiame siit mõne lasteraamatu mis
    sa arvad tahaksid raamatut vaadata vä?
*FAT:    lähme alla siis opsti.
*FAT:    mängi natuke autodega kuni issi otsib raamatut onju.
*CHI:    ih.
*FAT:    tead siin vist ei olegi lasteraamatuid eriti.
*FAT:    kas sa süia tahad Arabella vä?
*CHI:    kiii tahan.
*FAT:    noh kus sa ronid?
*CHI:    opa ops.
*CHI:    puu.
*FAT:    puu on jaa siin ka on puu.
*FAT:    kas sa kuskil mõnda lindu näed?
*CHI:    tjau.
*FAT:    ei ole lindu ühtegi kuskil.
*CHI:    hää.
*FAT:    kuule opaa ära krõbista seal peal.
*FAT:    seda?
*CHI:    iija.
*FAT:    see ei ole liha see on pannkook.
*FAT:    kas tahad?
*CHI:    jaa.
*FAT:    jaah pannkooki panen sulle pannkooki.
*FAT:    pannkook.
*CHI:    ikka.
*FAT:    pannkook see on moos.
*CHI:    noo.
*FAT:    moos.
*FAT:    kas tahad mängida äkki oopis vahepeal midagi?
*CHI:    kii.
*FAT:    seda tahad vä?
*FAT:    hmhmm.
*FAT:    mis sa arvad kas sa siis akkad rohkem rääkima ka juttu minuga vä?
*FAT:    sul on nii põnev sul pole aega rääkida.
*CHI:    ahh.
*FAT:    anna või?
*FAT:    oota nüüd.
*FAT:    oota istu siia tooli peale kas istud?
*FAT:    rahu-rahu ära võta nimodi.
*FAT:    sul on nii uni silma sees noh.
*CHI:    kätte.
*FAT:    kätte tahad võtta?
*FAT:    oota siis kuule kätte kuule sellest ei tule midagi välja.
*CHI:    äh äh.
*FAT:    alla ka veel ära kuku alla.
*FAT:    ohoo xxx.
*FAT:    ei ära seda las see olla siin.
*FAT:    noh?
*FAT:    mkm.
*FAT:    ah autoo lähme vaatame autosid vahepeal vä?
*FAT:    lähme vaatame autosid vä?
*FAT:    akna pealt vaatame autosid vä?
*CHI:    uh äh.
*FAT:    hah vaatame autosid?
*FAT:    näe vaata seal mingid inimesed ka kõnnivad vahepeal.
*FAT:    näe kes seal on kes see on onu vüi tädi?
*FAT:    tädi oli vist tädi kõndis naised on tädid mehed on onud.
*FAT:    on mõni auto veel kuskil vä?
*CHI:    auto.
*FAT:    auto jaa.
*CHI:    auto.
*FAT:    auto.
*CHI:    auto.
*FAT:    jälle auto.
*CHI:    oo.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    auto.
*FAT:    auto.
*FAT:    no mis tahad alla tulla vä?
*FAT:    mängime autodega vaata meil on siin põrandal ka nii palju autosid
    ju mängime nendega vä?
*CHI:    hää hää.
*FAT:    ahah haa.
*CHI:    ik.
*FAT:    jah.
*CHI:    ghii.
*CHI:    jahh.
*FAT:    kus sa ronid?
*FAT:    oota kule oota nüüd istu rahulikult.
*FAT:    kuule sa pidid rahulikult istuma paigal mhmh.
*CHI:    nooh.
*FAT:    nooh.
*CHI:    noo.
*FAT:    mis see noo on sul?
*FAT:    ära kõõlu nimodi kukud nimodi kui sa kõõlud Arabella.
*FAT:    kus sa käisid emmega Arabella?
*FAT:    kus te käisite kas käisite autoga sõitmas või?
*FAT:    xxx.
*CHI:    xxx.
*CHI:    oo nau.
*FAT:    kas kõht on täis?
*FAT:    ettevaatlikult tule alla eks tubli tüdruk.
*CHI:    iuu.
*CHI:    iuu iu iu.
*FAT:    oota-oota tasa-tasa.
*FAT:    noh.
*CHI:    ui uua.
*FAT:    juua tahad vä?
%com:    keegi käib uksest ja püüab lapse tähelepanu.
*CHI:    ee ee.
*FAT:    näe juua.
*FAT:    kas jõid ära nüüd?
*FAT:    oota.
*CHI:    mh.
*FAT:    näe.
*CHI:    ii.
*FAT:    mis asi?
*CHI:    xxx.
*CHI:    aia.
*FAT:    aia kas issi puhub peale vä?
*FAT:    kus on aia?
*CHI:    iin.
*FAT:    seal oli aia enam ei ole ju issi puhus peale enam ei ole.
*CHI:    päh päh.
*FAT:    ei ole päh sinu sokid on mitte päh.
*CHI:    xxx päh siia.
*FAT:    panid sinna jah?
*CHI:    päh.
*CHI:    äitäh.
*CHI:    näu.
*FAT:    näu oli või?
*FAT:    kas kiisu ääl oli kuskil?
*CHI:    kiihhu.
*FAT:    ei old mingi ääl oli küll aga issi ei saand aru mis ääl see oli see
    ei old njäu igatahes.
*CHI:    ääl.
*FAT:    ähää.
*FAT:    haigutad jälle vä?
*CHI:    aigu.
*FAT:    kui sa sinna tahad peale siis Arabella nimodi sa ei saa sinna nimodi
    sa kukud ainult võta tool pane tool akna alla ja siis sa saad ronida
    mööda tooli sinna ülesse.
%com:    CHI lohistab tooli akna juurde.
*FAT:    mhmh tubli roni nüüd tooli peale.
*FAT:    Audii no näed nüüd näedki aknast välja.
*FAT:    mis see on?
*CHI:    hoh.
*FAT:    hoh mingi imelik asi.
*CHI:    mumi.
*FAT:    mm ära pane suhu.
*CHI:    päh.
*FAT:    seda jah ei tohi suhu panna.
*FAT:    päh.
*CHI:    päh.
*FAT:    päh-päh päh-päh-päh-päh.
*FAT:    kas sa tuled nüüd tooli pealt alla?
*CHI:    haai.
*FAT:    issi ei julge sind siia üksi jätta tooli peale.
*CHI:    ai.
*FAT:    jah tasakesti ronime alla.
*CHI:    ooh.
*FAT:    mhmh tubli oled.
*CHI:    hakk.
*CHI:    onu.
*FAT:    onu mis onu näita ei ole onu.
*CHI:    onu.
*FAT:    oo näe Arabella üks auto on siin veel oi.
*CHI:    päh päh.
*FAT:    ma ei tea kui päh see päris on Arabella ma arvan et see ei ole päh
    näita issile.
*CHI:    kii.
*FAT:    jah aitäh näita anna korraks issile.
*FAT:    ma arvan et see on mingi tähtis vidin kellelgi aga ma ei tea kellel
    ja mille jaoks see on.
*CHI:    see see.
*FAT:    jah ära seda katki tee eksole ja ära seda suhu pane.
*CHI:    issi.
*FAT:    issi jah.
*CHI:    ikka iska.
*FAT:    ära viska maha pane aknalaua peale tagasi kui sa enam ei mängi.
*CHI:    sii.
*FAT:    sinna jah a selleks sa ei peagi tooli peale ronima ulatad niisama ka
    vot niimoodi tubli.
*FAT:    pane pane käsi suu ette kui atsihh tahab tulla Arabella vot nimodi
    atsihh atsihh.
*FAT:    vaata siin on Ferraari venna Ferraari on siin.
*CHI:    nenna.
*FAT:    venna Ferraari jah venna auto.
*FAT:    brumm-brumm.
*CHI:    tõita.
*FAT:    lähed sõitma jah?
*FAT:    ämmmm.
*CHI:    tõita.
*FAT:    ära kisu Arabella las olla seal.
%com:    CHI tahab kiskuda parketivaipa, mille riba parketi alt välja paistab.
*CHI:    xxx.
*FAT:    jaa seal on põranda alla pannakse selline vahtplast siis põrand ei
    ole ei kõmise nii väga jah.
*CHI:    kõmi.
*FAT:    ja siis on põrand soojem ka kui on selline.
*FAT:    asi siin all ära lõhu seda ära las see olla siin.
*CHI:    ka ka.
*FAT:    jaa ära tee katki seda las see olla ei tee katki.
*CHI:    õh.
*FAT:    ei Arabella ära sellega mängi eksole opti ära sellega mängi las see
    olla läks katki jah said väikese tüki kätte siit ei ole ullu midagi
    aga ära rohkem lõhu seda eksole.
*CHI:    kee.
*FAT:    jaa seal on kaa siin on terve see äär on selline see on jäänud sealt
    ära lõikamata kui siia linoq see parkett pandi siis jäeti siit see
    lõikamata millegipärast nii et las see siin olla rahulikult eksole
    ei-ei-ei kisu ei tohi kiskuda.
*CHI:    ka ka ka ka.
*FAT:    las see olla jah katki on jah a seda enam terveks ei saa pane see
    prügikasti oopis pähh vaatame kas siin on prügikast tule vaata näe
    tule pane siia pähh pane siia tubli oled ei see ei käi ära pane uks
    ka kinni tubli tüdruk.
*FAT:    ee mkm sahtlites ei sori sahtlites ei tohi sorida.
*FAT:    koksti teeme issiga koksti issi võtab ka juua kokstii.
*FAT:    kuule ära kõnni juuaga ringi.
*FAT:    joo ära ja pane tagasi jah tooli peale ilusti tubli.
*CHI:    xxx.
*FAT:    apu on jah saabas.
*FAT:    kutsu magab siin vist all ära surgi teda silma.
*CHI:    nenna nenna nenna.
*CHI:    nenna.
*FAT:    mis venna Arabella?
*FAT:    jaa venna läks sealt kaudu välja õue ei läinud venna venna läks
    teise tuppa.
*CHI:    puppa.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    sii.
*FAT:    siia.
*CHI:    koo.
*FAT:    tool on jah.
*FAT:    kus sa viid tooli?
*CHI:    siia.
*FAT:    siia viid tooli miks sa tooli sinna viid?
*CHI:    puppa.
*FAT:    tuppa viid tooli?
*CHI:    kõu.
*FAT:    jaa seal on teine tool veel.
*FAT:    kuule ära ära nüüd aitab küll ära lohista tooli ringi las tool olla
    Arabella ei-ei ära lohista tooli las tool olla rahulikult tooli peal
    saab istuda.
*FAT:    kas sa tahad istuda selle tooli peale?
*FAT:    uh õi kui kõrge tool opadii ahah pots näed.
*FAT:    tõuse püsti oota issi tõstab su püsti vaata nüüd kui suur sa oled
    vaata kus issi on vaata issi poole keera siiapoole ennast oia issist
    kinni jah.
*CHI:    opa.
*FAT:    ei kuku ei kuku issi oiab kinni ei kuku vaata ossaa ah tere Arabella
    ahhaa nii suur tüdruk nii kõrgel oled.
*FAT:    ossaa oled kõrgel vä?
*FAT:    vaatq seda et.
*FAT:    kas tahad alla?
*FAT:    ütle kui sa tahad alla tule opa issi tõstab opaa.
*FAT:    noh.
*FAT:    jaa väga põnevad sahtlinupud on aga ära akka pihta.
*FAT:    mis sa siiberdad?
*FAT:    koerad on seal.
*CHI:    kaka.
*FAT:    mis asi mis sa ütlesid?
*FAT:    akakakakaa ära astu asjade peale jah asjade peale ei maksa astuda.
*FAT:    ai ei-ei-ei Arabella.
*CHI:    ukk.
*FAT:    lukk on jah.
*CHI:    uku.
*FAT:    kuule jah.
*CHI:    omm.
*FAT:    ee kuule Arabella ära mängi sellega.
%com:    CHI on unine ja hakkab jonnakaks muutuma.
*CHI:    mh mh mh mh.
*FAT:    ära mängi sellega las see olla.
*FAT:    mkmm vaata siin on asjad sees ei neid ei tohi võtta ei tohi võtta
    neid asju sealt seest las need asjad olla seal koti sees opstii.
*CHI:    gekee.
*FAT:    mis asi?
*FAT:    kitarr on voodi all jah küll on põnev.
*FAT:    vaata.
%com:    FAT tõmbab kitarrikeeli.
*CHI:    ise ise.
*FAT:    ise ise ei mahu ästi voodi alla.
*CHI:    oh.
*FAT:    noh päris äge voodialune ju ossaa.
*CHI:    oi.
*FAT:    ei-ei seda ei saa sealt kätte.
*FAT:    ma arvan et me võime selle siit välja võtta.
*FAT:    võtame vä?
*FAT:    oota.
*CHI:    kuku.
*FAT:    näed tule vaata see on kitarr jah nääd sellega saab muusikat teha
    nimodi.
*FAT:    jah tasakesti vaata nimodi anna enda näpp anna näpp issile üks
    näpukene anna oota nimodi pane teiseq käsi rusikasse niimoodi üks
    näpp.
*FAT:    noh.
*FAT:    ettevaatlikult tasakesti peab tõmbama neid keelekesi vaata ästi
    õrnalt nimodi jah nimodi.
*CHI:    eeah.
*FAT:    ei-ei õrnalt tõmba Arabella.
*FAT:    tõmba õrnalt nimodi näpukesega.
*FAT:    õrnalt õrnalt ops jah nimodi päris äge kitarr on selle pilli nimi
    sellega saab mängida jah laulu mängida jah muusikat saab teha
    sellega päris äge eksole jah.
*FAT:    kas paneme selle nüüd tagasi?
*FAT:    paneme tagasi kitarri voodi alla eksole.
*FAT:    vaata vaata lähme otsime paneme autod kokku vennale paneme vennale
    autod ritta vä?
*FAT:    at-at-at onju paneme nüüd kitarri voodi alla tagasi sina korja
    Ferraari kokku.
*FAT:    oi kui tubli tüdruk tule mängime autodega vaatame aknast ka välja
    veel vä?
*FAT:    tule roni jälle tooli peale vä ronid tooli peale vaatad aknast välja
    vä ossa?
*FAT:    näed tule vaata ruttu tädi on opsti tädi on kõnnib punaste pükstega
    tädi.
*FAT:    nää Audi kihutab bumm-bumm auto.
*FAT:    kõdi-kõdi-kõdi-kõdi-kõdi.
%com:    FAT kõdistab CHId, CHI naerab.
*FAT:    ah kollane auto Škooda.
%com:    FAT hakkab mürama.
*FAT:    iemps iemps mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh-mäh.
*CHI:    ää.
*FAT:    ops pots.
*FAT:    äää.
*FAT:    kuku.
*FAT:    opsti kuku nüüd lähme nimodi.
*FAT:    kus sa mind vead Arabella?
*FAT:    tool on ees jah pead tooli eest ära võtma.
*CHI:    äh äh.
*FAT:    issi ka tuleb vä?
*FAT:    ahah ah vaata mis siin on telefon oo päris äge.
*FAT:    allo Arabella.
*CHI:    au.
*FAT:    hallo Arabella kuidas läheb?
*FAT:    hallo-allo Arabella mis sa teed?
*FAT:    ütle tere issile ütle hallo.
*CHI:    aijo.
*FAT:    allo mis sa teed?
*FAT:    tere Arabella mis sa teed?
*FAT:    paneme selle siia tagasi.
*FAT:    hallo-allo Arabella mis sa teed?
*CHI:    tau.
*FAT:    tšau.
*CHI:    teeh.
*FAT:    mhmh.
*CHI:    teeh.
*FAT:    see ei keera.
*CHI:    oi.
*FAT:    jaah see käib sealt lahti ja välja.
*CHI:    opp.
*FAT:    issi ei teagi mille jaoks see on seal.
*CHI:    opp opp.
*FAT:    jah käib lahti.
*FAT:    issi peab tegema jah vot nimodi mhmmh kule aga ärme äkki selle
    telefoniga mängi mis sina arvad?
*CHI:    oho.
*FAT:    jaa päris äge.
*CHI:    mh au.
*FAT:    tšau.
*FAT:    kas sa elistad vanaemale?
*FAT:    tšau vanaema mis sa teed kus sa oled?
*FAT:    paneme selle siia tagasi vahepeal eksole.
*CHI:    xxx.
*FAT:    jube äge värk.
*CHI:    aijo.
@End

No comments:

Post a Comment

PLease post as much comments and as much you can but try to keep first few lines on point, then
--
from new line write all other related links and posts here, some day we might need it all

.:.
Margus