Sunday, January 25, 2015

Vija Korpus - 1999 - Andreas target laps

@UTF8
@PID:    11312/c-00026741-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Andreas Target_Child , MOT Maigi Mother
@ID:    est|Vija|CHI|1;7.24||||Target_Child|||
@ID:    est|Vija|MOT|||||Mother|||
@Date:    22-OCT-1999
@Comment:    kodus elutoas ja mängutoas
@Situation:    mängimine , aknast õue vaatamine , raamatute ja fotode vaatamine
*CHI:    tuttu [= magama] .
*CHI:    eissaa [= ei saa] .
*MOT:    ei saa . [+ imit]
*MOT:    ei saa . [+ imit]
*MOT:    kus su raamat on ?
*CHI:    aah .
*CHI:    eissaa [= ei saa] .
*MOT:    vaata , kus pildid on .
*CHI:    eissaa [= ei saa] .
*CHI:    eissaa [= ei saa] eissaa [= ei saa] .
*CHI:    pitti [: pilti] .
*CHI:    ettaa [: ei taha] .
*MOT:    kus suur raamat on ?
*MOT:    otsi .
*CHI:    ettaa [: ei taha] . [+ sr]
*MOT:    ei taha ?
*CHI:    otsü . [+ imit]
*CHI:    otsü . [+ imit]
*CHI:    otsü . [+ imit]
*MOT:    otsi .
*MOT:    kus Eiki pilt on ja ?
*CHI:    Eki [: Eiki] . [+ imit]
*CHI:    Eki [: Eiki] . [+ sr]
*CHI:    Eki [: Eiki] . [+ sr]
%exp:    vaatavad fotosid
*MOT:    [^ sosinal] Eiki .
*CHI:    Eki [: Eiki] . [+ sr]
*MOT:    kes veel on ?
*CHI:    Elle [= Erel] .
*MOT:    Erel .
*CHI:    tädi .
*MOT:    tädi . [+ imit]
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes see , kes see on ?
*CHI:    ämmä [: emme] .
*MOT:    emme . [+ imit]
*MOT:    kes veel on ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    tädi .
*MOT:    tädi . [+ imit]
*CHI:    issi .
*CHI:    emme .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    mis Antsul suus on ?
*CHI:    utu [= lutt] .
*MOT:    lutu on suus .
*CHI:    Eki [: Eiki] .
*CHI:    iss [: issi] .
%par:    CHI naerab omaette
*CHI:    eissaa [x 3] [= ei saa] .
*MOT:    võtame suure pildialbumi , vaatame mis seal on .
%exp:    CHI häälitseb ja tahab albumit oma kätte saada
*CHI:    äittää [: aitäh] .
*CHI:    äittää [: aitäh] .
*CHI:    eissaa [x 3] [= ei saa] .
%exp:    CHI hakkab kisama , paus lindistuses
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    mõmmi . [+ imit]
%exp:    CHI osutab aabitsapildile , kus karumõmm on auku kukkunud
*CHI:    auku .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    jänku .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    pall .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    lips on ümber .
*MOT:    mis tita teeb ?
*CHI:    <tudu tudu tudu> [= magab] .
*MOT:    <tudu tudu tudu> [= magab] . [+ imit]
*MOT:    jaa , vaata .
*CHI:    emme .
*MOT:    emme . [+ imit]
*CHI:    <tudu tudu> [= magab] .
*MOT:    <tudu tudu> [= magab] . [+ imit]
*CHI:    emme .
*MOT:    mis tita on siin ?
*CHI:    [^ kilgates] tita .
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    suur mõmmi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    issi .
*MOT:    mis issil on siin ees ?
*CHI:    sülle .
*MOT:    sülle ?
*MOT:    kes issi süles on ?
*MOT:    kes issi süles on ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsu [= Andreas] on väike siin .
*MOT:    Antsu [= Andreas] on pisi+pisi [= väike] .
*CHI:    issi .
*MOT:    issi . [+ imit]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    Antsu [= Andreas] .
*MOT:    mis Antsu [= Andreas] teeb siin ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    sulla+sulla@c vann on see , väike vann .
*CHI:    sull . [+ imit]
*MOT:    sulla+sulla@c ujumas oled .
*MOT:    ujumas .
*CHI:    issi .
*MOT:    issi juures jah .
*MOT:    vaata mis see siin on ?
*CHI:    kuuki [: kooki] .
*MOT:    kook , see on sünnipäevakook .
%exp:    ebamäärane hääl , lint venitab
*MOT:    Antsu [= Andreas] .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis Antsul [= Andreasel] suus on ?
*CHI:    utu [= lutt] .
*MOT:    lutt .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    pall , suur pall .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    emme .
*MOT:    emme jah .
*MOT:    emme süles oled .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    issi .
*MOT:    +< Antsu .
*MOT:    issi ja Antsu [= Andreas] on .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    lamp .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    emme .
*MOT:    emme . [+ imit]
*MOT:    vaata vaata , vaatame edasi .
*CHI:    xxx .
*MOT:    oota , ära mine peale .
*MOT:    näe .
*MOT:    näe , mis sul süles on ?
*CHI:    kuts [= mängukoer] .
*MOT:    kuts [= mängukoer] on süles .
*MOT:    vaata mis siin on ?
*CHI:    lill .
*MOT:    lill . [+ imit]
*MOT:    a kes siin emme õla peal on ?
*MOT:    vaata , kes siin emme õla peal on ?
*CHI:    elõ . [+ imit]
*MOT:    vaata , kes emmel on õla peal ?
*MOT:    kes see emme õla peal on ?
*CHI:    ala [= sajajalgne] .
*MOT:    sajajalgne .
*CHI:    sala [= sajajalgne] .
*MOT:    jah .
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    jäku [: jänku] .
*MOT:    jänku . [+ imit]
*MOT:    jänku on siin jah .
%exp:    katkestus lindistuses
*MOT:    vaata , mis tudub [= magab] .
*MOT:    näe .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] .
*MOT:    Antsu teeb kiisule pai .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    vanaisa .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    issi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsu [= Andreas] . [+ imit]
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    kuts [= koer] kuts [= koer] .
*MOT:    +< kuts .
*MOT:    mis sa kutsile [= koerale] teed ?
%exp:    CHI haugub koera moodi
*MOT:    kuts [= koer] teeb auh^auh@o .
*MOT:    kuidas kiisu teeb ?
*CHI:    njau njau njau .
%exp:    CHI teeb kassi häält
*MOT:    näu näu teeb kiisu jah .
*MOT:    kiisu teeb näu näu .
*CHI:    uju uju uju .
*MOT:    uju uju jah .
*MOT:    uju uju .
*CHI:    xxx .
*MOT:    xxx .
*MOT:    vaata kes siin veel kõik on sinuga koos .
*MOT:    näe , Andrease sünnipäev , siin on jälle sünnipäevakook .
*MOT:    jälle sünnipäevakook . [+ sr]
*MOT:    vaata kes see on .
*CHI:    sunni . [+ imit]
*MOT:    sünnipäev , a kes sul külas on vaata .
*CHI:    auto .
*MOT:    auto , aga Tanel on .
*CHI:    Tane . [+ imit]
%exp:    katkestus
*MOT:    maja .
*CHI:    maja . [+ imit]
*MOT:    [^ sosistades] kes see ?
*CHI:    aua@o .
*MOT:    aua@o , väike kutsa .
*CHI:    Pitsu .
*MOT:    väike Pitsu on .
*CHI:    saba .
*MOT:    saba . [+ imit]
*CHI:    saba . [+ sr]
*MOT:    saba teeb niimoodi siis kui kutsa liputab saba , siis kutsal on hea meel , eks .
*MOT:    siis kui viime kutsale küpsist , siis kutsa liputab saba .
*MOT:    näe , Georg on siin .
*CHI:    Goor . [+ imit]
*CHI:    Pitsu .
*MOT:    jälle Pitsu , siin on Pitsu ka emme süles , vaata , eks .
*MOT:    eks ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
%exp:    CHI häälitseb
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kuskohas ?
*CHI:    eissaa [x 3] [= ei tohi] .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on diktofon , ära sa puutu seda , eksju .
*MOT:    me vaatame pilte .
%exp:    CHI tahab diktofoni kiskuda
*MOT:    nonii , siia .
*CHI:    eissaa [= ei tohi] .
*MOT:    ei saa .
*CHI:    eissaa [= ei tohi] .
*MOT:    Antsu ei saa seda , see läheb katki , kui sa sellega kolistad .
*MOT:    vaata , kes siin on .
*CHI:    Eki [: Eiki] .
*MOT:    Eiki . [+ imit]
*CHI:    Elle [: Erel] .
*MOT:    Erel , tädi Kristiine ka .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tädi Kristiine .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see jah .
*MOT:    mis siin on ?
*CHI:    käua [= käru] .
*MOT:    käru , Ereli käru xxx .
*MOT:    mis siin toolis teha saab ?
*CHI:    kiika+kiika [= kiikuda] .
*CHI:    kiika+kiika [= kiikuda] .
*MOT:    kiiga+kaaga jah .
*MOT:    ära näpuga katsu !
*MOT:    Antsu , ära näpuga katsu !
*MOT:    vaata , vaata , kes see on ?
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    mõmmi . [+ imit]
*CHI:    tudi [= magab] .
*MOT:    kes tudib ?
*CHI:    <tudi tudi tudi> [= magab] .
*MOT:    kes teeb <tudi tudi> [= magab] ?
*CHI:    tudi [= magab] .
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    Pitsu .
*MOT:    Pitsu , mis see on ?
*CHI:    padi .
*MOT:    padi jah .
*MOT:    padi . [+ sr]
*MOT:    näe , Antsu teeb kiisule pai ja kutsale pai .
%exp:    CHI näugub kassi häälega
*MOT:    a kuidas kutsa teeb ?
*CHI:    auh@o .
*MOT:    auh@o .
*MOT:    mis siin on ?
*CHI:    patt [: part] .
*MOT:    part on vees .
*MOT:    Antsu ka ujub , eks ?
*MOT:    ujud ?
*MOT:    vaata nüüd .
*CHI:    xxx .
*CHI:    tiks , kiss+kiss .
*MOT:    pisikesed kiisud on siin .
*CHI:    +< mäu@o .
*MOT:    pisikesed kiisud .
*CHI:    +< mäu@o mäu@o .
*MOT:    jaa .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    Antsu .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    Kairi on .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis siin teed ?
*CHI:    kass [= kastis] siti [= sitikad] .
*MOT:    sitikad on kastis .
*MOT:    mis kastis veel on ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    auto .
*MOT:    mis veel on ?
*CHI:    ämpu [= ämber] .
*MOT:    ämber .
*CHI:    ämbuu [= ämber] .
*CHI:    üks üks üks .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] .
*MOT:    kiiss+kiiss [= kass] .
*CHI:    kinni .
*MOT:    kinni , mis nüüd on ?
*CHI:    ots [= otsas , otsa sai] .
*MOT:    otsa sai .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] .
*MOT:    kiisu oli käru peal .
*CHI:    xxx .
*MOT:    kiisu oli käru peal . [+ sr]
*CHI:    kuts [= koer] .
*MOT:    kuts [= koer] kukkus maha .
*CHI:    kiss [= kass] njäu@o .
*CHI:    saba .
*MOT:    saba saba .
*CHI:    kuts [= koer] .
*MOT:    kutsal on ka saba , kutsal on väike saba .
*CHI:    kuts [= koer] , kuts [= koer] .
%exp:    CHI osutab toaaknast õue
*MOT:    õues kutsal on ka saba jah .
*MOT:    liputab saba niimoodi jah .
*CHI:    kipsi [= küpsis] .
*MOT:    siis kui küpsist anname jah .
*CHI:    ninni [= nina] .
*MOT:    ninni [= nina] . [+ imit]
*CHI:    sil [= silm] .
*MOT:    silm . [+ imit]
*MOT:    kõrvad , kõrv .
*CHI:    sil [= silm] .
*MOT:    silm , kõrvad .
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    sall .
*MOT:    sall on kaelas .
*CHI:    xxx .
*CHI:    xxx .
*MOT:    a mis need on ?
*CHI:    lala [= jalad] .
*MOT:    jalad , käpad .
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    käpad , kus kiisu käpad on ?
*CHI:    sii [= siin] .
*MOT:    siin . [+ imit]
*CHI:    sii [= siin] .
*MOT:    jaa .
*CHI:    sii [= siin] .
*CHI:    lala [= jalad] .
*CHI:    aitäh , aitäh .
%act:    CHI annab MOT-ile midagi
*MOT:    aitäh .
*CHI:    njau@o .
*CHI:    [^ arusaamatu lalin , mängib keelega] xxx .
*MOT:    see on raamat .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    raamat .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on ka raamat .
*CHI:    see ?
*MOT:    sul on palju raamatuid .
*CHI:    emme .
*MOT:    aitäh .
*CHI:    emme .
*MOT:    emme loeb vä ?
%exp:    vaatavad aabitsast pilte
*CHI:    kala , kala .
*CHI:    äi äi äi [= valus] .
*MOT:    ai ai , mõmmi lõi varba ära .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    orav .
*CHI:    oa [= orav] . [+ imit]
*CHI:    kapi [= käbi] .
*CHI:    sil [= silm] .
*CHI:    sil [= silm] . [+ sr]
*CHI:    sil [= silm] . [+ sr]
*CHI:    ai ai .
*CHI:    onu .
*CHI:    onu . [+ sr]
*MOT:    mutionu .
*CHI:    ote [= mutionu] . [+ imit]
*MOT:    mutionu .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi .
*CHI:    +< kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see ongi mõmmi .
*CHI:    mõmmi . [+ imit]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    seal on puud .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] .
*MOT:    kiisupilt .
*CHI:    njäu@o .
*CHI:    uss sii [= siin] .
*MOT:    uss . [+ imit]
%exp:    CHI susiseb ussi moodi
*MOT:    uss teeb niimoodi .
*MOT:    teeb nii jah ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    liblikas .
%exp:    CHI ümiseb omaette
*CHI:    auku .
*MOT:    kukkus auku .
*MOT:    mis siin korvi sees on ?
*CHI:    enne [: herned] .
*MOT:    herned . [+ imit]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi kukkus auku .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    lilled on seal .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kuskohas , näita .
*CHI:    sii [= siin] .
*MOT:    korv .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    korv .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    siti [= sitikas] .
*MOT:    sitikas siin jah .
*MOT:    mis mõmmi teeb ?
*CHI:    pese+pese [= peseb] .
*MOT:    peseb käsi .
*MOT:    mis siin on tal siin käes ?
*CHI:    käes . [+ imit]
*MOT:    mis see on siin käes , millega ta peseb käsi ?
*CHI:    pese+pese [= peseb] .
*MOT:    mis see on Andreas , vaata mis see on siin .
*MOT:    ei , see mis siin on .
*MOT:    millega sina käsi pesed ?
%act:    CHI näitab , kuidas ta käsi peseb
*MOT:    seep .
*CHI:    seep . [+ imit]
*MOT:    seep on see .
*MOT:    rätik on ka tal , rätik .
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    olu [= orav] .
*MOT:    orav .
*MOT:    orav sööb käbi .
*CHI:    kapi [= käbi] . [+ imit]
*MOT:    käbi . [+ sr]
*CHI:    kull [= öökull] .
*MOT:    öökull .
*CHI:    uhhuu@o .
*MOT:    mis teeb , kuidas öökull teeb ?
*CHI:    +< uhhuu@o .
*MOT:    uhhuu@o .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi emme .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi .
*MOT:    mis nad teevad ?
*CHI:    <tudu tudu tudu> [= magavad] .
*MOT:    <tudu tudu teevad> [= magavad] .
*MOT:    mõmmi on emme kaisus .
*CHI:    +< kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    kell .
*MOT:    kell . [+ imit]
*CHI:    kekekee .
*MOT:    tik+tak teeb .
*CHI:    kekekekee .
*MOT:    tik+tak tik+tak .
*MOT:    mis siin pildi peal on ?
*CHI:    pitti [= pildi peal] . [+ imit]
*MOT:    pildi peal . [+ sr]
*CHI:    <tudu tudu> [= magavad] .
*MOT:    tudub emme süles .
*MOT:    a mis siin akna taga sabistab ?
*CHI:    sapa . [+ imit]
*MOT:    ei , vihm sabistab .
*CHI:    sapa . [+ sr]
*MOT:    sajab .
*CHI:    saja . [+ imit]
*MOT:    sajab . [+ sr]
*CHI:    sapa . [+ sr]
*MOT:    vihma hakkas sadama .
*MOT:    vihma hakkas sadama . [+ sr]
%par:    CHI naerab
*MOT:    +" t .
*MOT:    eks ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    otsu [= notsu] .
*MOT:    notsu . [+ imit]
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mõmmi ja jänku .
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    konn .
*MOT:    konn . [+ imit]
*MOT:    mis konn teeb ?
*CHI:    opa+opa [= hüppab] .
*MOT:    opa+opa [= hüppab] , aga mis konn siin pildi peal teeb kurele ?
*CHI:    taa+taa [= lehvitab hüvastijätuks] .
*MOT:    taa+taa [= lehvitab hüvastijätuks] teeb kurele .
*MOT:    taa+taa [= lehvitab hüvastijätuks] .
*CHI:    konn .
*MOT:    konnal oli hea meel et kurg ära läks .
*CHI:    kur [= kurg] . [+ imit]
*MOT:    mõmmi nutab .
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kukk .
*CHI:    kuk [: kukk] . [+ imit]
*MOT:    kuidas kukk teeb ?
*CHI:    kaa^kaa@o .
*MOT:    kaa^kaa@o jah , kukerikii@o jah .
%par:    CHI naerab
*MOT:    kana teeb kaak^kaak@o .
*MOT:    kana teeb kaak^kaak@o . [+ sr]
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    rebane .
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    saba .
*CHI:    saba . [+ sr]
*MOT:    saba , mis veel on ?
*MOT:    mis ta teeb siin ?
*CHI:    keti+keti [= kõdi+kõdi] .
*MOT:    ei tee kõdi+kõdi .
*MOT:    kammib saba .
*CHI:    saba . [+ sr]
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    vaatad seda raamatut , no vaata seda raamatut siis .
*MOT:    vaata , mis siin pildi peal on .
*CHI:    kook [x 3] .
*MOT:    +< näe , mis see on ?
*CHI:    kook .
*MOT:    ei ole .
*CHI:    pall .
*MOT:    pall on .
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    õunad .
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    pall .
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    xxx .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis need on ?
*CHI:    kumme [= kummikud] .
*MOT:    kummikud . [+ imit]
*CHI:    ussi [= sussid] .
*MOT:    sussid . [+ imit]
*MOT:    näe , üks xxx .
*CHI:    uss [= sussid] .
*MOT:    jah .
*MOT:    uss on xxx .
*CHI:    uss . [+ sr]
*MOT:    mis siin on , kas sa tunned siit ära , mis see on ?
*CHI:    kamm .
*MOT:    kamm . [+ imit]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    xxx .
*MOT:    seep .
*MOT:    mis veel ?
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    pudel .
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on sampoon .
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see ka .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    +< mis see on ?
*CHI:    kamm .
*MOT:    see on hambahari .
*MOT:    mis sa sellega teed , pesed ?
*MOT:    ei , hambaharjaga pesed .
*CHI:    aa .
%act:    CHI ajab suu pärani ja näitab , kuidas hambaid pestakse
*MOT:    hambaid .
*MOT:    hambaid pesed niimoodi jah .
*MOT:    vaatame mis siin veel on .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on kiisu .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kahvel .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes kes see on ?
*CHI:    patt [= part] .
*MOT:    part on siin jah .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on nöör , pardil on taga nöör .
*MOT:    kes siin pildi peal on ?
*CHI:    xxx aki [= aken] .
*MOT:    aken , mis aknast piilub ?
*CHI:    pillu [= piilub] . [+ imit]
*MOT:    mis piilub ?
*CHI:    päke [= päike] .
*MOT:    päike . [+ imit]
*MOT:    päike piilub aknast .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    prügikast on .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on kastrul .
*CHI:    kasru . [+ imit]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kann .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kauss .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tass .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    kell .
*MOT:    ei , mis see on ?
*CHI:    issi .
*MOT:    issi pani , aga mis see on ?
*MOT:    lamp .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on ka lamp .
*CHI:    xxx .
*MOT:    jaa , mis see on ?
*CHI:    Noo_Noo [= tolmuimeja] .
*MOT:    Noo_Noo [= tolmuimeja] , tolmuimeja on see .
*MOT:    tolmuimeja .
*CHI:    puppu [x 3] [= nuppu] .
*MOT:    papu või ?
*CHI:    puppu [= nuppu] .
*MOT:    ah nuppu vajutad või ?
*MOT:    mis siin pildi peal on ?
*MOT:    vaata vaata .
*CHI:    mammu [= marjad] .
*MOT:    mammud [= marjad] , aga kas sa tunned ära ka , mis mammud [= marjad] on ?
*MOT:    mis need on ?
*CHI:    mammu [= marjad] . [+ sr]
*MOT:    need on õunad .
*CHI:    mammu [= marjad] . [+ sr]
*MOT:    maasikad .
*MOT:    mis need ripuvad siin ?
*CHI:    panni [= banaanid] .
*MOT:    banaanid on jah .
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    oi oi mis siin on ?
*CHI:    kooki .
*MOT:    kooki on jah .
*MOT:    kooki . [+ sr]
*MOT:    mis siin tehakse ?
*CHI:    kats kass [= kast] .
*MOT:    kastis on , mis nad siin liivakastis teevad ?
*MOT:    mängivad , mis neil siin on vaata käes ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ämber .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    ämber .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kühvel .
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    pall .
*MOT:    pall . [+ imit]
%exp:    MOT ja CHI vaatavad aknast õue
*MOT:    istu ilusasti , vaata , mis sa õues näed .
*CHI:    bussi .
*MOT:    buss , kus buss on ?
*MOT:    mis seal sõidavad ?
*CHI:    auto .
*MOT:    auto . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*MOT:    vaata vaata mis seal sõidab nüüd mööda .
*CHI:    buss .
*MOT:    buss läheb ja näed vaata kes seal all kõnnivad .
*MOT:    kes kõnnib seal ?
*CHI:    onu .
*MOT:    onu kõnnib all .
*CHI:    bussika .
*MOT:    kes sõidab bussiga ?
*CHI:    päne .
*MOT:    kes ?
%exp:    CHI häälitseb
*CHI:    kop^kop@o .
*MOT:    ära tee kop^kop@o .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    ei tohi sikutada , istu ilusasti .
*MOT:    emme lubab vaadata sul aknast õue .
%exp:    CHI koputab vastu aknaklaasi
*CHI:    kop^kop@o .
*MOT:    vaata mis sa veel näed seal ?
*CHI:    onu .
*MOT:    onu kõnnib jah .
*MOT:    mis onu teeb õues ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis ta teeb ?
*MOT:    mis onu teeb õues ?
*CHI:    uju+uju .
*MOT:    ei uju , mis ta teeb õues ?
*MOT:    kõnni+kõnni või ?
*CHI:    kenne+kenne [= kõnnib] . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*CHI:    opa .
*MOT:    mis sa täna lasteaias tegid ?
*CHI:    piss+piss .
*MOT:    tegid piss+piss , mis sa veel tegid ?
*CHI:    piss+piss . [+ sr]
*MOT:    tegid piss püksi , a mis sa veel tegid ?
*CHI:    piss+piss . [+ sr]
*MOT:    käisid basseinis , mis sa seal tegid ?
*CHI:    pissi .
*MOT:    ei , mis sa seal basseinis tegid tädiga ?
*CHI:    sull+sull [= ujuma] .
*MOT:    +< sull+sull [= ujuma] , uju+uju tegid või ?
*CHI:    uju+uju . [+ sr]
*MOT:    jah .
*MOT:    mis sa veel tegid , kas sa tudusid ka lasteaias ?
*CHI:    tudu . [+ imit]
*MOT:    tudusid jah .
*MOT:    a kõhu sõid ka täis jah ?
*CHI:    täis . [+ imit]
*MOT:    sõid täis , sõid taldriku pealt kõik otsa ilusasti ?
*CHI:    tädi .
*MOT:    tädi , tädi aitas jah ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kes veel lasteaias täna oli ?
*CHI:    pissi .
*MOT:    Alari oli ?
*CHI:    Anna .
*MOT:    Anna oli või ?
*CHI:    Anna . [+ sr]
*MOT:    Anna oli .
*MOT:    kes veel oli , Kristjan oli ka ?
*CHI:    Kist [= Kristjan] . [+ imit]
*MOT:    jah .
*MOT:    Alari oli käruga , eks ?
*CHI:    Anna .
*MOT:    Alari oli käruga .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsu oli ka käruga , aga Alaril oli ka käru .
*MOT:    ütle käru .
*CHI:    käua [= käru] . [+ imit]
*MOT:    käru . [+ sr]
*CHI:    Anna .
*MOT:    Anna oli autoga , Anna tuli autoga , Annal ei ole käru .
*MOT:    istu ilusasti .
*MOT:    vaata , mis auto seal sõidab nüüd .
*MOT:    suur auto .
*CHI:    auto . [+ imit]
*MOT:    auto . [+ sr]
*CHI:    manni bussi .
*MOT:    bussi , bussi ei ole praegu .
*MOT:    buss sõitis ära peatusest .
*CHI:    pat [= peatusest] . [+ imit]
*CHI:    bussi .
*MOT:    bussi . [+ imit]
*MOT:    a millega issi tööle läks ?
*CHI:    bussika [= bussiga] .
*MOT:    ei läinud bussiga , rattaga .
*CHI:    tättö [= rattaga] . [+ imit]
*MOT:    ratta , rattaga .
*CHI:    +< bussika [= bussiga] . [+ sr]
*CHI:    bussika [= bussiga] . [+ sr]
*MOT:    tule istu ilusasti alla siia .
*MOT:    tule istu minu juurde .
%exp:    CHI häälitseb omaette
*MOT:    kas me lähme kööki , teeme süüa ?
*CHI:    issi .
*MOT:    issile .
*CHI:    issi . [+ sr]
*MOT:    süüa .
*CHI:    süü [= süüa] . [+ imit]
*CHI:    süiö [= süüa] . [+ sr]
*MOT:    süüa teeme issile .
*MOT:    mis me teeme süüa ?
*CHI:    mämm+mämm [= sööma , süüa] .
*MOT:    +< mämm+mämm [= sööma , süüa] . [+ imit]
*CHI:    issi . [+ sr]
*CHI:    mämm+mämm [= sööma , süüa] iss [= issile] .
*CHI:    mämm+mämm [= sööma , süüa] . [+ sr]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    buss .
*MOT:    auto .
*CHI:    buss , bussi .
*CHI:    buss .
*MOT:    buss või ?
*CHI:    buss . [+ sr]
*CHI:    kuts [= koer] .
*MOT:    kuts [= koer] kõnnib seal .
*CHI:    paia+paia [= paitama] .
*MOT:    tahad paia+paia [= paitama] teha või ?
*CHI:    paia [= paitama] .
*MOT:    kuts [= koer] on seal all , meie oleme kõrgel üleval .
*CHI:    kuts [x 3] [= koer] .
*CHI:    buss [x 3] . [+ sr]
*MOT:    ei ole bussi praegu ju .
*CHI:    xxx .
*MOT:    seal on siuke auto nagu vanaisal vaata seal .
*MOT:    villis , näed seal .
*MOT:    nagu vanaisa villis .
*MOT:    seal all .
*CHI:    all . [+ imit]
*MOT:    jah .
*CHI:    all . [+ sr]
*MOT:    seal natuke kaugemal .
*CHI:    kau . [+ imit]
*MOT:    kaugemal . [+ sr]
*MOT:    seal .
*CHI:    sii [: siin] .
*MOT:    seal . [+ sr]
*MOT:    sinna vaatasid jah ?
*CHI:    Pitsu .
*MOT:    Pitsu jah .
*MOT:    Pitsu on ka selle auto peal , aga Pitsu on maal .
*CHI:    paa . [+ imit]
*MOT:    maal . [+ sr]
*CHI:    issi .
*MOT:    issi tuleb rattaga .
*CHI:    iss [: issi] bussi .
*MOT:    ei , bussiga ei tule täna , issi tuleb rattaga .
*CHI:    täkätä [= rattaga] . [+ imit]
%par:    CHI köhatab
*CHI:    sii [: siin] .
*CHI:    Pitsu .
*MOT:    Pitsu . [+ imit]
*MOT:    vaata , mis nüüd sealt läheb .
*CHI:    buss .
*MOT:    buss läheb jälle .
*CHI:    äle [= jälle] buss .
*MOT:    mhmh , jah , buss läheb .
*CHI:    äle [= jälle] . [+ sr]
*MOT:    jälle . [+ sr]
*CHI:    sii [: siin] Pitsu .
*MOT:    Pitsu . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*CHI:    buss [x 3] .
*MOT:    ää , ära kolista .
*MOT:    kuule , kus sul see raamat on , kus sul on traktorid ?
*CHI:    takku . [+ imit]
*CHI:    takka . [+ sr]
*CHI:    takku . [+ sr]
*MOT:    kus sul traktorite raamat on , otsi ülesse .
*MOT:    mine vaata kastist .
*CHI:    takku . [+ sr]
*MOT:    kus on kombain ja traktor .
*MOT:    kombain ja traktor on seal pildi peal .
*CHI:    pitti . [+ imit]
*MOT:    pildi peal , vaata .
*CHI:    auto .
*CHI:    auto . [+ sr]
*MOT:    auto tuli .
*MOT:    Antsu , istu ilusasti .
*MOT:    istu ilusasti , sa kukud maha .
*MOT:    ei saa ronida niimoodi siin .
*MOT:    vaata vaata , mis tädil käes on .
*CHI:    koti [= kott] .
*MOT:    kott on tädil .
*CHI:    onu .
*MOT:    onu tuleb ka jah .
*CHI:    koti [= kott] . [+ sr]
*MOT:    vaata , kuhu kiisu hüppas .
*CHI:    [^ peenikese häälega] opa .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] . [+ sr]
*MOT:    kiss+kiss [= kass] on seal , valge kass .
*CHI:    kassi . [+ imit]
*MOT:    valge kass . [+ sr]
*CHI:    onu .
*MOT:    onu . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*MOT:    aken on ka valge , vaata , aken .
*MOT:    uks on valge .
*CHI:    uks . [+ imit]
*MOT:    uks on valge ja aken on valge .
%exp:    CHI kolistab
*MOT:    ära tee , ära tee kolks .
*CHI:    xxx .
*MOT:    vaata , kes bussi pealt tulevad .
*CHI:    bussi . [+ imit]
*MOT:    bussi pealt tulevad näed , poiss tuleb .
*CHI:    poss . [+ imit]
*MOT:    poiss . [+ sr]
%par:    CHI naerab
*CHI:    poss . [+ sr]
*MOT:    poiss . [+ sr]
*CHI:    pall .
*MOT:    poiss mängib palli jah ?
*MOT:    istu ilusti .
%par:    CHI naerab
*MOT:    istu ilusti . [+ sr]
*CHI:    poss [x 3] [= poiss] .
*MOT:    poiss jah .
*CHI:    poss [x 2] [= poiss] .
*MOT:    poiss .
*CHI:    poss [x 2] [= poiss] .
*MOT:    näe vaata , kes veel tulevad .
*CHI:    xxx .
*MOT:    onu on ka seal , onul on sall vaata .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    onu .
%exp:    CHI naerab omaette
*MOT:    istu ilusti .
*MOT:    ei tõuse püsti , istu ilusasti .
*CHI:    xxx padi .
*MOT:    padi . [+ imit]
*CHI:    iss .
*MOT:    kiisu paneb pea padja peale jah ?
*MOT:    pane siia .
*CHI:    siia . [+ imit]
*MOT:    siia . [+ sr]
*MOT:    aitäh , pane siia .
*CHI:    xxx .
*MOT:    see on tädi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kesee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis need on ?
*MOT:    juuksed .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis veel on tädil ?
*CHI:    aa .
*MOT:    mis veel on ?
*CHI:    tädi .
*MOT:    tädil , mis tädil on siin ?
*CHI:    sil [= silm] .
*CHI:    tädi . [+ sr]
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    tädi . [+ sr]
*MOT:    on nina või ?
*CHI:    ninni [= nina] .
*MOT:    mis veel on , suu .
*CHI:    suu . [+ imit]
*MOT:    suu on ka .
*MOT:    käed on , näita kus käed .
*CHI:    sii [: siin] .
*MOT:    käed .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tähed .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    need on tähed .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    need on kõik tähed .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tähed . [+ sr]
*CHI:    tähhö . [+ imit]
*CHI:    tähhü . [+ sr]
*MOT:    tähed jah .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on naba .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    naba . [+ sr]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on onu .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    onu . [+ sr]
*MOT:    mis need on ?
*CHI:    lill .
*MOT:    lilled on käes jah .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    tädi .
*MOT:    +< see on ka tädi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    kiss+kiss+kiss [= kass] .
*MOT:    ei ole .
*MOT:    vaata vaata .
*MOT:    vaata , kes see on .
*MOT:    hobune .
*CHI:    kiss+kiss [= kass] .
*MOT:    ei ole .
*MOT:    see on hobune .
*MOT:    sinu toas on ka seina peal ju hobused eks ?
*MOT:    hobune , vaata .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tädi .
*CHI:    xxx .
*CHI:    tass .
*MOT:    mis tassi sees on ?
*MOT:    juua .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tass , tassi sees on kohv .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kohv on tassi sees .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    ei tea , ma ei saa aru mis see on .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kohv .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    keps@o .
*MOT:    kõps@o .
*CHI:    emme .
*CHI:    emme . [+ sr]
*CHI:    saia .
*MOT:    tahad saia või ?
*CHI:    keps@o .
*MOT:    aga sa sõid saia ära juba .
*CHI:    kooki [x 3] .
*MOT:    sa sõid ära saia .
*CHI:    kooki [x 3] .
*MOT:    lähme otsime midagi muud süüa siis .
*CHI:    kooki [x 4] .
*MOT:    lähme võtame vorsti .
*CHI:    ettaha [= ei taha] .
*MOT:    mis sa tahad ?
*CHI:    kipsi [= küpsist] .
*MOT:    kipsi , ei kipsist ei saa praegu .
*CHI:    kuts [= koer] , kuts [= koer] .
*MOT:    juuksed on tädil .
*CHI:    kipsi [x 3] [= küpsist] .
*MOT:    ei ole küpsist .
*CHI:    ots [= otsas] .
*MOT:    otsas .
*CHI:    ots [= otsas] . [+ sr]
*MOT:    otsas on küpsis .
*MOT:    kutsale viisime hommikul küpsist jah .
*CHI:    ots [x 3] [= otsas] . [+ sr]
*MOT:    otsas .
*CHI:    kommi äitää [= aitäh] .
*CHI:    aitäh .
%act:    CHI krõbistab kommipaberiga
*CHI:    buss .
*CHI:    bussika .
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    kuupäeva emme otsis .
*CHI:    xxx .
*MOT:    see on paber , paber .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    paber . [+ sr]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    paber . [+ sr]
*MOT:    ampsu .
*MOT:    kuidas Teletupsud söövad ?
*CHI:    hei+hei .
*MOT:    hei+hei , aga kuidas nad söövad ?
*MOT:    amps+amps .
*MOT:    nämm+nämm amps+amps .
*CHI:    nämm+nämm+nämm amps+amps nämm+nämm .
*MOT:    mhmh , niimoodi jah .
*CHI:    aitäh .
*CHI:    xxx .
%exp:    CHI häälitseb ja krabistab
*CHI:    kats [= kasti] aitäh .
*MOT:    aitäh , Andreas viskab kasti .
@End
@UTF8
@PID:    11312/c-00026742-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Andreas Target_Child , MOT Maigi Mother
@ID:    est|Vija|CHI|1;8.10||||Target_Child|||
@ID:    est|Vija|MOT|||||Mother|||
@Date:    04-NOV-1999
@Comment:    kodus elutoas , mängutoas ja köögis
@Situation:    mängimine , joonistamine , söömine , raamatute vaatamine
*MOT:    vaatame , kes siin üleval on .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    orav hüppab .
*CHI:    hopp hopp ova [: orav] .
*CHI:    kessee [x 4] [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    auto .
*MOT:    mis autol on siin ?
*CHI:    atta [: ratta] , atta [: ratta] .
*MOT:    rattad . [+ imit]
*MOT:    rattad . [+ sr]
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    diktofon , ära puutu .
*CHI:    emme .
*MOT:    emme oma jah .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    iie [: hiire] .
*MOT:    hiireke .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    xxx ära tee katki .
*CHI:    saba .
*MOT:    pisike hiireke .
*CHI:    saba . [+ sr]
*MOT:    saba on .
*MOT:    kuidas hiir teeb ?
*CHI:    piiks@o piiks@o .
*CHI:    piiks piiks . [+ sr]
*MOT:    piiks piiks . [+ imit]
%exp:    CHI häälitseb
*CHI:    emme .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    summ@o summ@o summ@o .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    mesimumm , mesilane .
*CHI:    mumm . [+ imit]
*CHI:    mõmm .
*MOT:    +" m .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    karumõmm .
*CHI:    summ@o summ@o .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    ära võta , ratas , ära võta .
*CHI:    ratas . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    õn [: õun] .
*MOT:    õun . [+ imit]
*CHI:    õn [: õun] [x 2] . [+ sr]
*CHI:    aitäh .
*MOT:    mis sa teed ?
*MOT:    mis sa teed ? [+ sr]
*CHI:    pese .
*MOT:    ei .
*CHI:    pese . [+ sr]
*MOT:    kreemi määrid .
*MOT:    Andreas määrib kreemi , määri näo peale .
*MOT:    nii .
*CHI:    auto .
*MOT:    auto on siin .
*CHI:    mõmm [x 4] .
*CHI:    mõmm [x 3] . [+ sr]
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    lehm , vissimuu .
*CHI:    pii [: piim] .
*MOT:    piima annab lehm jah .
*MOT:    pai xxx .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    xxx .
*CHI:    emme .
*MOT:    +< ära seda võta , see on masin , diktofon , ära tee .
*CHI:    emme .
*MOT:    emme oma (.) jaa .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    orav .
*CHI:    auto .
*CHI:    xxx .
*CHI:    auto [x 3] . [+ sr]
*CHI:    Atsu [x 2] [= Andreas] .
*CHI:    at siia .
*MOT:    sõidame selle autoga .
*MOT:    paneme selle siia peale , diktofoni .
*CHI:    siia . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    ratas .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
%exp:    diktofon seisab külili tooli peal ja lindistab
*CHI:    sii [: siin] tooli .
*MOT:    tooli peal diktofon .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    autol on tuled .
*CHI:    tele . [+ imit]
*MOT:    tuled põlevad .
*CHI:    auto .
*MOT:    mhmh .
*CHI:    saba , saba .
*MOT:    kas autol on saba ?
*CHI:    ei .
*MOT:    ei ole , autol ei ole saba .
*CHI:    saba . [+ sr]
*MOT:    sellel diktofonil on saba jah .
*CHI:    saba [x 3] . [+ sr]
*MOT:    vaata , mis emme teeb .
*CHI:    kala .
*MOT:    mis see on ?
%exp:    puuklotsidel on erinevad tähed ja pildid , ka kalade pildid
*CHI:    kala , uu , uu .
*MOT:    mis see on ? [+ sr]
*CHI:    kala . [+ sr]
*MOT:    ei , mis see kõrge on ?
*MOT:    torn .
*CHI:    torn . [+ imit]
*MOT:    ehitame torni .
*CHI:    ettaha [: ei taha] .
*CHI:    uppi .
*MOT:    uppi vä ?
*MOT:    ära ära lükka uppi .
*CHI:    siia (.) siia maha maha maha .
*MOT:    näe , teine torn maha väike , näe .
%par:    CHI köhib
%exp:    torn kukub kolinal pikali
*MOT:    ohhoo .
*CHI:    uppi .
*MOT:    uppi , räägi , mis sa lasteaias tegid , kas sa lasteaias ehitasid ka torni ?
*CHI:    torni . [+ imit]
*MOT:    lasteaias ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsu , mis Antsu tegi lasteaias ?
*MOT:    mis sa tegid lasteaias ?
*CHI:    torni . [+ sr]
*MOT:    kes veel lasteaias on ?
*CHI:    torni . [+ sr]
*MOT:    kes veel on Antsuga lasteaias ?
*CHI:    Atsu . [+ imit]
*MOT:    kes veel on ?
*CHI:    Anna .
*MOT:    Anna , kes veel on ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    mis poiste nimed on ?
*CHI:    poiste . [+ imit]
*MOT:    mis poiss on seal ?
*MOT:    kelle käru seal on lasteaia esikus ?
*CHI:    aua aua .
*MOT:    mis aua ?
*MOT:    kelle käru see on seal ?
*CHI:    Anna .
*MOT:    ei , Anna on +...
*CHI:    aua .
*MOT:    Alari käru .
*CHI:    Ala . [+ imit]
*MOT:    jah .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    kelle käru veel on ?
*MOT:    Karola käru .
*CHI:    Kalo . [+ imit]
*MOT:    Karola käru . [+ sr]
*CHI:    Kalo [x 2] . [+ sr]
*MOT:    jaa .
*CHI:    sisse sisse .
*MOT:    mis sa sinna sisse paned ?
*CHI:    sisse . [+ sr]
*CHI:    kala .
*CHI:    peitu peitu .
*MOT:    peitu läks .
%par:    CHI naerab
*MOT:    Antsu pani klotsi peitu .
*CHI:    peitu . [+ sr]
*CHI:    aitäh .
*MOT:    aitäh .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    kutsu .
*MOT:    kuidas kutsu teeb ?
*CHI:    auh@o .
*MOT:    auh@o auh@o .
*CHI:    aitäh .
*CHI:    kutsu . [+ sr]
*CHI:    aitäh uku [: nuku] uku [: nuku] .
*MOT:    nuku . [+ imit]
*MOT:    palun .
*CHI:    leli [: lõvi] siia .
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    siia . [+ sr]
*MOT:    kes see on ? [+ sr]
*CHI:    leli [: lõvi] .
*MOT:    lõvi . [+ imit]
*CHI:    siia . [+ sr]
*MOT:    palun .
*CHI:    siia siia siia .
*MOT:    aitäh .
*CHI:    siia .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    lõvi .
*CHI:    uppi uppi uppi .
*MOT:    võta siis pane ta tooli peale istuma .
*CHI:    emme [x 4] .
*MOT:    jaa .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    uku [: nuku] .
*MOT:    ära tee katki .
*CHI:    emmeka (.) emmeka .
*CHI:    emme (.) aska [: raske] !
*MOT:    raske on , jah ?
*CHI:    aska [: raske] . [+ sr]
*MOT:    mida ?
*CHI:    Atsu [x 4] aska [: raske] .
*CHI:    emmeka (.) emmeka . [+ sr]
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    otsu [: notsu] .
%act:    CHI ja MOT vaatavad raamatut Põrsas Pamp
*MOT:    notsu , vaata , mis notsul käes on ?
*CHI:    enna [= õun] .
*MOT:    õun . [+ imit]
*MOT:    ohhoo , notsu sõidab rulaga .
*CHI:    emmeka . [+ sr]
*MOT:    vaata , mis notsu siin teeb , vaata .
*CHI:    lilli .
*MOT:    lilled on jah .
*CHI:    lille . [+ imit]
*MOT:    tule , vaatame .
*CHI:    kutsu [x 4] .
*MOT:    mis kutsu teeb ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis kutsu tegi ?
*CHI:    issi äh äh issika .
*CHI:    kutsu [x 3] .
*MOT:    Antsu , kus see raamat on , kus pillid on ?
*MOT:    tule , vaatame .
*MOT:    tule , vaatame . [+ sr]
*MOT:    oh , kes see on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei ole , elevant .
*CHI:    lahti .
*MOT:    näe .
*CHI:    pilli .
*MOT:    pilli mängivad .
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    +< karumõmm .
*MOT:    karumõmm mängib viiulit .
*CHI:    villu [x 2] [= viiul] . [+ imit]
*MOT:    viiulit . [+ sr]
*MOT:    see , kes see on ?
*CHI:    oko .
*MOT:    ei , jänku .
*CHI:    talli [: kitarri] .
*MOT:    tarri , kitarri mängib .
*CHI:    tädi .
*MOT:    tädil on ka kitarr .
*MOT:    mis laulu tädi laulab teile ?
*CHI:    kutsu .
*MOT:    kutsulaulu , kuidas see käib ?
*CHI:    auh auh (.) pai .
%par:    CHI köhib
*MOT:    pai teeb ka jah ?
*MOT:    mis laulu tädi veel laulab ?
*CHI:    kop [x 4] .
*MOT:    +" e .
*CHI:    tädi .
*MOT:    tädi laulab niimoodi .
*CHI:    kop [x 4] . [+ sr]
*MOT:    +" s .
*MOT:    mis laulu veel kiisu laulab [//] mis laulu veel tädi laulab ?
*CHI:    kiis kiis .
*MOT:    kiis kiis , aga rongilaulu ka või ?
*CHI:    rongi . [+ imit]
*CHI:    tuhh [: tsuhh] tuhh [: tsuhh] .
*MOT:    tsuhh tsuhh tsuhh .
*MOT:    mis see piilupart tegi seal ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    maga .
*MOT:    magama jäi .
*CHI:    tuhh [: tsuhh] tuhh [: tsuhh] . [+ sr]
*CHI:    tuhh [: tsuhh] tuhh [: tsuhh] . [+ sr]
*MOT:    tsuhh tsuhh .
*CHI:    tuhh [: tsuhh] tuhh [: tsuhh] emme .
*MOT:    emme peab laulma või ?
*MOT:    aga Antsu oskab ka laulda või ?
*CHI:    tuhh [: tsuhh] tuhh [: tsuhh] . [+ sr]
*MOT:    laula sina ka .
*MOT:    +" h .
*CHI:    emme .
*MOT:    kes oli rongijuht ?
*MOT:    kes see oli rongijuht ?
*MOT:    kes jäi magama ?
*MOT:    piilupart .
*CHI:    piilu . [+ imit]
*MOT:    oi kui põnev .
*CHI:    pene . [+ imit]
%par:    CHI naerab
*MOT:    põnev on jah .
*MOT:    tuled põlevad siin diktofoni peal , mhmh .
*CHI:    kätte kätte .
%exp:    CHI tahab diktofoni oma kätte võtta .
*MOT:    ära võta kätte .
*MOT:    helista , helista vanaisale , küsi , kas Pitsu on kodus .
*CHI:    hallo .
*MOT:    küsi , kas Pitsu on kodus .
*CHI:    emme .
*MOT:    küsi , küsi , kas Pitsu on kodus .
*CHI:    Pitsu .
*CHI:    emme .
%exp:    CHI tahab mängutelefoni MOT-ile anda , et see räägiks telefoniga
*MOT:    küsi , kas vanaema on kodus .
*CHI:    hee .
*MOT:    küsi , kas vanaema on kodus . [+ sr]
*CHI:    ee ee hee .
*MOT:    ütle vanaemale tere .
*CHI:    tele [: tere] .
*MOT:    ütle , et Antsu Antsu käis lasteaias .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    lasteaias käisid .
*CHI:    aia . [+ imit]
*CHI:    aia . [+ sr]
*MOT:    lasteaias käisid jah .
*CHI:    aia . [+ sr]
*CHI:    emme .
*MOT:    räägi vanaemale , mis sa lasteaias tegid .
*CHI:    hallo .
*CHI:    aia . [+ sr]
*CHI:    aia . [+ sr]
*MOT:    ütle ütle ütle vanemale , mis sa seal lasteaias tegid .
*CHI:    mämm [= sööma] .
*MOT:    mis veel tegid ?
*CHI:    mämm [= sööma] mämm [= sööma] . [+ sr]
*MOT:    mis sa sõid seal ?
*CHI:    mämm [= sööma] . [+ sr]
*MOT:    ütle vanaemale , mis sa sõid lasteaias täna .
*CHI:    mm .
*MOT:    mis sa veel tegid ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    mis sa veel tegid ? [+ sr]
*MOT:    ujumas käisid ?
*MOT:    ütle , et sa käisid ujumas .
*CHI:    mm .
*MOT:    nupud on siin küljes .
*CHI:    emme [x 3] .
*MOT:    ei saa .
*CHI:    ei saa . [+ sr]
*MOT:    hästi õrnasti peab katsuma , muidu läheb katki .
*CHI:    hallo .
*MOT:    emme viis su täna lasteaeda , aga kuhu emme läks ?
*CHI:    poodi .
*MOT:    kuhu veel , poodi .
*CHI:    poodi [x 2] . [+ sr]
*MOT:    a kuhu emme veel läks ?
*CHI:    läks . [+ imit]
*CHI:    poodi . [+ sr]
*MOT:    poodi , mis emme poest ostab ?
*CHI:    saia .
*MOT:    mis veel ?
*CHI:    saia . [+ sr]
*MOT:    mis veel ? [+ sr]
*MOT:    saia ja mida veel ?
*MOT:    mis emme veel toob poest sulle ?
%par:    CHI aevastab
*MOT:    mis emme veel toob ?
*CHI:    xxx +...
*CHI:    asja .
*MOT:    asju , häid asju , head asjad maitsevad Antsule [: Andreasele] .
*MOT:    mis on hea asi ?
*CHI:    kommi .
*MOT:    kommi tahad jah ?
*CHI:    kommi [x 2] . [+ sr]
*MOT:    kas jogurt on ka hea või ?
*CHI:    +< ettaha [: ei taha] .
*MOT:    ei taha ?
*CHI:    kommi [x 3] . [+ sr]
*CHI:    pildi .
*MOT:    kes tõi selle pildi ?
*CHI:    emme .
*MOT:    kust emme tõi selle ?
*CHI:    emme [x 2] . [+ sr]
*MOT:    emme tõi selle pildi .
*CHI:    tõi [x 2] . [+ imit]
*MOT:    mis see on ?
*MOT:    mis see on ? [+ sr]
*CHI:    xxx .
*MOT:    Antsu käru .
*CHI:    Antsu käru . [+ imit]
*CHI:    istu [x 3] .
%act:    CHI istub oma jalutuskärusse
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    killu [= pliiats] ?
*MOT:    sellega ei kirjuta , see on emme oma , kus sinu pliiats on ?
*MOT:    mine vaata , kus Andrease pliiats on .
*MOT:    raamatud .
*CHI:    istu . [+ sr]
*CHI:    iile [= hiir] .
*MOT:    hiirekene .
*CHI:    xxx .
*CHI:    ah [: ahv] .
*MOT:    ei ole see ahv , elevant .
*CHI:    vant . [+ imit]
*MOT:    vant . [+ sr]
*CHI:    xxx .
*CHI:    kikk , kikk .
*MOT:    kus ?
*CHI:    kikk [x 3] .
*MOT:    jõehobu on see .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    kaelkirjak .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kiisu .
*MOT:    kiisu , jaa .
*CHI:    kiisu , kiisu .
*CHI:    xxx .
*MOT:    see on jõehobu .
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei saa aru .
%par:    CHI köhib
*CHI:    tuhh [: tsuhh] tuhh [: tsuhh] .
*MOT:    rong sõidab tsuhh tsuhh .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    vagun .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    vagun , vedur .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    vedur on ees , vagunid on taga .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    vagun .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    mõmmi [x 3] .
*MOT:    mõmmi . [+ imit]
*CHI:    illu [= viiul] , illu [= viiul] .
*MOT:    viiul , jaa .
*CHI:    mõmmi . [+ sr]
*MOT:    mõmmi mängib viiulit .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    täll [: kitarr] .
*MOT:    kitarr . [+ imit]
*MOT:    kesse mängib kitarri ?
*CHI:    näku [: jänku] .
*MOT:    jänku .
*CHI:    täll [: kitarr] . [+ sr]
*MOT:    jaa .
*MOT:    teistel on ka pillid , siin on trumm .
*MOT:    mis see on ?
*MOT:    akordion ja klaver .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kissu kissu .
*MOT:    mis kiisul on ?
*CHI:    saba .
*MOT:    mis veel on ?
*CHI:    saba . [+ sr]
*MOT:    aga mis veel on , näita .
*CHI:    +< saba . [+ sr]
*MOT:    näita näpuga , mis veel on .
*CHI:    silm .
*MOT:    mis veel ?
*CHI:    silm . [+ sr]
*MOT:    silm , mis veel ?
*CHI:    silm [x 3] . [+ sr]
*MOT:    silm . [+ sr]
*CHI:    saba [x 2] . [+ sr]
*MOT:    saba . [+ imit]
*MOT:    aga mis siin veel on , vaata .
*CHI:    ninni [= nina] , ninni [= nina] .
*MOT:    ninni [= nina] . [+ sr]
*MOT:    mis nina , mis nina juures veel on ?
*CHI:    +< kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    suu .
*MOT:    suu . [+ imit]
*MOT:    aga mis siin , mis siin peas on ?
*CHI:    kelva [: kõrva] .
*MOT:    kõrvad , kõrvad .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsul on ka kõrvad .
*CHI:    kiisu üks kaks .
*MOT:    kaks kõrva on jah .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    kas käpad ka on või ?
*CHI:    siin .
*MOT:    jalad .
*CHI:    siin .
*MOT:    käpad .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    aitäh .
*MOT:    helista issile , ütle , et issi tuleks koju .
*MOT:    ütle , et emme on kodus ja Antsu on kodus .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*CHI:    issi .
%par:    CHI naerab
*MOT:    ütle , issi tule koju .
*CHI:    ee .
*CHI:    koju , koju .
*MOT:    ütle , et me tegime süüa .
*CHI:    süüa , süüa . [+ imit]
*CHI:    süüa . [+ sr]
*CHI:    emme .
*MOT:    Antsu tuli lasteaiast , ütle ka .
*MOT:    Antsu tuli lasteaiast koju .
*CHI:    taa+taa [= nägemist] .
*MOT:    kellele sa tegid taa+taa [= nägemist] ?
*CHI:    taa+taa [= nägemist] . [+ sr]
*CHI:    taa+taa [= nägemist] . [+ sr]
*MOT:    tädile ja lastele , titadele tegid taa+taa [= nägemist] ?
*MOT:    kes lasteaias oli sul seal ?
*CHI:    Anna , Anna .
*MOT:    Anna , kes veel ?
*CHI:    Kisti [: Kristi] , Kisti [: Kristi] .
*MOT:    ei , Kristit ei ole , Kristjan , Kristjan .
*CHI:    Kisti [: Kristi] . [+ sr]
*MOT:    jaa , Kristjan on seal veel , Alari ja +...
*MOT:    Indrek on , on Indrek ka , Intsu ?
*CHI:    Itsu . [+ imit]
*MOT:    Intsu . [+ sr]
%act:    MOT tõmbab aknakardina eest ära , vaatavad aknast õue
*MOT:    vaata , ohhoo .
*CHI:    pime .
*MOT:    pime on õues .
*CHI:    tuttu [= magama] , tuttu [= magama] .
*MOT:    kes läheb tuttu [= magama] ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsu , emme ka läheb või ?
*CHI:    emme . [+ imit]
*MOT:    ei lähe või ?
*CHI:    issi .
*MOT:    pimedas lähevad kõik tuttu [= magama] õhtul xxx .
*CHI:    issi . [+ sr]
*MOT:    jaa , issi tuleb siis .
*MOT:    siis lähme pärast tuttu [= magama] .
*CHI:    pime . [+ sr]
*CHI:    xxx siia .
*CHI:    siia .
*MOT:    autodel tuled põlevad .
*CHI:    pele [: põle] . [+ imit]
*CHI:    uni , uni .
*MOT:    sul on uni või ?
*MOT:    seisa , istu ilusti .
*CHI:    seisa . [+ imit]
*MOT:    ei tohi seista püsti , istu ilusti .
*MOT:    mis sa teed seal ?
*MOT:    istu ilusasti .
*CHI:    äh .
*CHI:    kuk kuk kuku .
*MOT:    istu ilusti .
*CHI:    xxx .
*CHI:    istu . [+ imit]
*CHI:    uni , uni .
*MOT:    kus on uni ?
*CHI:    siia , siia .
*MOT:    ah roni ütlesid ?
*CHI:    roni . [+ imit]
*MOT:    roni , Antsu ronis siia .
*CHI:    alla [x 3] .
*MOT:    ära ära tõuse püsti , istu ilusti .
*CHI:    +< ai ai .
*MOT:    kuhu alla sa lähed ?
*CHI:    alla . [+ sr]
%act:    CHI kolistab ja naerab
*CHI:    Atsu [x 2] [= Andreas] .
*MOT:    ära tee niimoodi .
*CHI:    Atsu [= Andreas] . [+ sr]
*CHI:    Atsu [= Andreas] . [+ sr]
*CHI:    xxx .
*CHI:    emme käsi .
*CHI:    käsi .
*CHI:    torni Atsu [= Andreas] Atsu [= Andreas] . [+ sr]
%act:    CHI ehitab topsikutest torni
*CHI:    mahu [= ei mahu] .
*CHI:    kitsu .
*MOT:    kes on kitsu ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kus ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    köögis või ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ketʃup või ?
*CHI:    peitu , peitu .
*MOT:    klots läks peitu .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*CHI:    peitu . [+ sr]
*CHI:    iska [: viska] .
*CHI:    peitu . [+ sr]
*CHI:    äh opsti .
*CHI:    klots klots .
*CHI:    iska [: viska] . [+ sr]
*CHI:    kotti .
*CHI:    xxx .
*CHI:    opsti .
*CHI:    kutsu [x 3] .
*MOT:    kutsu jah .
*CHI:    kutsu . [+ sr]
*MOT:    mis kutsu teeb , jookseb ?
*CHI:    ooksu . [+ imit]
*CHI:    kutsu . [+ sr]
*MOT:    kutsul on suu lahti .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*CHI:    kutsu . [+ sr]
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    kutsu [x 3] . [+ sr]
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    ära võta , diktofon .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    katsuda ei tohi .
*CHI:    katsu . [+ imit]
*MOT:    ei tohi katsuda .
*CHI:    see ?
*MOT:    ära katsu .
*MOT:    laula diktofoni sisse , laula .
*MOT:    mis laulu sa oskad laulda ?
*MOT:    mis laulu sa lasteaias laulad kasvatajatega ?
*CHI:    tädi .
*MOT:    mis tädi laulab sulle ?
*CHI:    tädi . [+ sr]
*MOT:    missugust laulu tädi laulab sulle ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*MOT:    ära näpuga katsu palun .
*CHI:    ee ee .
*MOT:    mis laulu te laulate seal ?
*CHI:    tädi . [+ sr]
*MOT:    mis see kitarriga tädi laulab teile ?
*CHI:    lal lal lal .
*MOT:    miks sa nii teed ?
%par:    CHI naerab ulakalt
*CHI:    hallo hallo .
%act:    CHI otsib oma mängutelefoni
*MOT:    otsi .
*CHI:    otsi otsi . [+ imit]
*MOT:    ei ole .
*CHI:    ole [= ei ole] . [+ imit]
*CHI:    kutsu kutsu .
*CHI:    ole [= ei ole] . [+ sr]
*MOT:    ei ole jah kuskil .
*CHI:    kuski . [+ imit]
*CHI:    Atsu [= Andreas] Atsu [= Andreas] .
*MOT:    Antsu otsib ka , aga ei leia ju ?
*MOT:    kus sa panid ?
*CHI:    hallo [x 3] ?
*MOT:    ei ole su telefoni siin kuskil .
*CHI:    hallo [x 3] Atsu [= Andreas] .
*CHI:    Atsu [x 4] [= Andreas] .
*MOT:    kas sinu toas ei ole ?
*MOT:    mängutoas ?
*CHI:    siin .
*MOT:    mine vaata .
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    mine vaata . [+ sr]
*CHI:    aata . [+ imit]
*CHI:    emme .
*CHI:    ole [= ei ole] ole [= ei ole] .
*CHI:    pime , pime .
*CHI:    hallo [x 3] ole [= ei ole] .
*MOT:    siin ka ei ole .
*MOT:    aga magamistoas ?
*CHI:    tuttu .
*MOT:    tudutoas@f ?
*CHI:    hallo .
*MOT:    vaata , kas peegli peal ei ole ?
*CHI:    siin .
%act:    CHI leiab peeglilaualt oma mängumobiili
*MOT:    siin . [+ imit]
*CHI:    otsi .
*MOT:    otsisid , leidsid ülesse .
*MOT:    leidsid . [+ imit]
*CHI:    Atsu [x 3] [= Andreas] .
*CHI:    sinna .
%act:    CHI ja MOT askeldavad köögis
*MOT:    teeme munasousti issile .
*CHI:    ettaha [x 3] [= ei taha] .
*MOT:    mis sa tahad siis ?
*CHI:    xxx hallo .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kuku kuku .
*MOT:    ei kuku , kui sa ei viska .
*CHI:    kuku . [+ sr]
*CHI:    emme .
*MOT:    jaa .
*CHI:    mammu , mammu .
*MOT:    ei ole mammu siin , ei ole .
*CHI:    ole . [+ imit]
*MOT:    otsas on .
*CHI:    otsa . [+ imit]
*CHI:    põll [x 3] .
%act:    CHI tõstab põrandalt pudipõlle üles
*MOT:    tubli poiss .
*CHI:    kukku .
*MOT:    kukkus maha , Antsu tõstis ülesse , tubli poiss .
%exp:    CHI kisab ja häälitseb kõva häälega
*CHI:    kata [: karda] [x 3] .
*MOT:    mis sa kardad ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*CHI:    xxx .
*MOT:    kus sa läksid ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    peitu või ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] .
*MOT:    läksid peitu ?
*CHI:    peitu . [+ imit]
*CHI:    kukku kukku .
*CHI:    peitu [x 3] . [+ sr]
*CHI:    hallo .
*MOT:    kellele sa helistad , kellele sa helistad ?
*CHI:    issi .
*MOT:    mis sa räägid issile ?
*CHI:    issi kodu .
*MOT:    ütled , et tule koju ?
*MOT:    ütle issile , tule sööma .
*CHI:    mämm mämm .
*MOT:    jaa , ütle , et me teeme süüa .
*MOT:    emme ja Antsu teevad süüa .
*CHI:    tädi tädi .
*MOT:    tädi on seal pildi peal .
*CHI:    Atsu [x 3] [= Andreas] .
*MOT:    räägi issile , et Antsu [= Andreas] käis lasteaias .
*CHI:    aia . [+ imit]
*CHI:    aia . [+ sr]
*MOT:    räägi seda ka , mis sa tegid seal .
%par:    CHI naerab
*CHI:    mämm mämm .
*MOT:    mämm mämm tegid ?
*MOT:    mis tegid veel ?
%exp:    CHI ähib ja häälitseb
*MOT:    laulutunnis käisid .
*CHI:    tunni . [+ imit]
@End
 @UTF8
@PID:    11312/c-00026743-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Andreas Target_Child , MOT Maigi Mother
@ID:    est|Vija|CHI|1;8.25||||Target_Child|||
@ID:    est|Vija|MOT|||||Mother|||
@Date:    19-NOV-1999
@Comment:    kodus elutoas , mängutoas ja köögis
@Situation:    mängimine , aknast õue vaatamine , raamatute vaatamine , söömine
*MOT:    mis sa siis teed , kui ma lahti teen ?
*CHI:    emme emme .
*MOT:    tahad juua või ?
*CHI:    joo . [+ imit]
*CHI:    on .
*MOT:    on , mis siin on ?
*CHI:    mahm [: mahl] .
*MOT:    see on tee .
*CHI:    xxx .
*MOT:    palun .
*CHI:    xxx .
*MOT:    morss on siin sees .
*MOT:    tasa tasa .
%act:    CHI joob kruusist .
*CHI:    nämm+nämm .
*MOT:    nämm+nämm on jah ?
*CHI:    mossi [: morssi] .
*MOT:    morssi . [+ imit]
%par:    MOT köhatab
*CHI:    xxx .
*MOT:    reklaam tuleb jah .
*MOT:    aitab küll , aitab küll .
*MOT:    kui sa jood kõik ära , siis sa pissid püksi varsti .
*CHI:    piksi [= püksi] . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*CHI:    taps^taps@o .
*MOT:    taps^taps@o . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*MOT:    kuidas see oli , “taps+taps , kasva ka karulaps” .
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    kus see on ?
*CHI:    sii [: siin] .
*CHI:    loa [: loe] loa [: loe] .
*CHI:    loa [: loe] loa [: loe] .
*MOT:    loeme .
*CHI:    lomme [= loeme] . [+ imit]
*MOT:    missugust juttu loeme ?
*CHI:    emme .
*MOT:    emme loeb .
*CHI:    mõmmi .
*CHI:    mõmm mõmm .
*MOT:    sitikas lendab .
*CHI:    siti . [+ imit]
*CHI:    siti . [+ sr]
*MOT:    sitikas lendab . [+ sr]
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
%par:    MOT aevastab
*MOT:    aptsih@o .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on diktofon .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kassett on seal sees .
*CHI:    sett [= kassett] . [+ imit]
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tuled põlevad .
*CHI:    tule . [+ imit]
*MOT:    mhmh , see lindistab Antsu ja emme juttu .
*CHI:    uttu emme . [+ imit]
*MOT:    +< mhmh .
*CHI:    mõmm .
*MOT:    need on emme paberid , neid ära võta .
%act:    CHI võtab sahtlist kassiraamatu
*CHI:    kassi ka .
*MOT:    kassiraamatut ka vaatame ?
*CHI:    opa opa .
*MOT:    mida ?
*CHI:    opa .
*MOT:    opa sülle tuled või ?
*MOT:    vaatame siis .
%act:    MOT võtab CHI sülle
*MOT:    opadii , sa oled raske .
*CHI:    oi .
*MOT:    mis on ?
*CHI:    kätu [= käsi] .
*MOT:    mis kätuga juhtus ?
*CHI:    supsti .
*MOT:    mis kätuga juhtus ? [+ sr]
*CHI:    puhta [= puhtaks] .
*MOT:    teed puhtaks jah .
*MOT:    vaata , kes siin on .
*CHI:    xxx .
*MOT:    liblikas .
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    opa .
*CHI:    opa .
*CHI:    peki [x 3] [= plekist] .
*MOT:    plekist kauss , see ei läinud katki .
*MOT:    kukkus maha , aga ei läinud katki .
*CHI:    peki [= plekist] . [+ sr]
*CHI:    tudu .
*MOT:    kesse tudub ?
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    mõmmi tudub , emme hüüab uu .
*MOT:    eks ?
*CHI:    uu . [+ imit]
*CHI:    tass [= tassis] mammu [= marjad] .
*MOT:    mammud on tassi sees .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    linnud laulavad .
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
%exp:    CHI teeb linnuhäält
*MOT:    xxx .
*MOT:    jaa , pääsuke on see .
*CHI:    päksu . [+ imit]
%exp:    CHI teeb linnuhäält
*MOT:    +< pääsuke ja lõoke .
*MOT:    pääsuke ja lõoke laulavad .
%par:    CHI naerab
*MOT:    laa laa laa , lii lii lii on siia kirjutatud .
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    pääsuke .
*CHI:    päksu . [+ sr]
*MOT:    see on lõoke .
%exp:    CHI teeb linnuhäält
*CHI:    päksu . [+ sr]
*CHI:    konn uhhuu@o .
*MOT:    konn teeb uhhuu@o või ?
*MOT:    konn teeb krooks@o .
*CHI:    kooks@o , opa opa .
*MOT:    hüppab , mhmh .
*CHI:    ippa . [+ imit]
*MOT:    mis mõmmi teeb siin ?
*CHI:    mõmm mõmm .
*MOT:    a mis mõmmi veel teeb ?
*CHI:    loa [= loe] .
*MOT:    mis ma loen siit ?
*MOT:    konna nali on see jutt .
*MOT:    eks ?
*MOT:    oli nali , konn tahtis kure ära süüa .
*CHI:    kule . [+ imit]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    epa [= rebane] .
*MOT:    ei , rebane ei ole see .
*MOT:    see , kes käbi sööb , kes see on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei , kes sööb käbi ja pähkleid ?
*CHI:    oua [= orav] .
*MOT:    orav , orav . [+ imit]
*CHI:    käbi . [+ imit]
*MOT:    käbi ja pähkleid . [+ sr]
*MOT:    miks , miks see mõmmi siin istub ?
*MOT:    miks mõmmi istub maas ?
*CHI:    lilli .
*MOT:    ei korja lilli .
*MOT:    mis ta teeb ?
*CHI:    istu .
*MOT:    istub , ta sai varbale haiget , ta istub .
*MOT:    puhub varbale peale niimoodi .
%act:    MOT näitab , kuidas varbale peale puhutakse
*MOT:    eks , puhub peale .
*MOT:    varvas sai haiget .
*CHI:    haige . [+ imit]
*MOT:    jah .
*CHI:    ai ai .
*MOT:    ai ai sai .
*CHI:    näku [= jänku] .
*MOT:    jänku , mis jänku teeb ?
*CHI:    kasta lille .
*MOT:    ei kasta lilli .
*MOT:    ta sikutab seda (.) pajutüve .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis siin on ?
*MOT:    saarmas .
*CHI:    saamma . [+ imit]
*MOT:    jaa .
*CHI:    saamma . [+ sr]
*MOT:    mõmmi püüab kala ja saarmas vaatab .
*CHI:    xxx .
*MOT:    Ene raamatut tahad või ?
*CHI:    ei taha .
*MOT:    mis sa tahad siis ?
*CHI:    Ene . [+ imit]
*MOT:    kus sa lähed ?
*CHI:    aitäh Ene [= Ene raamat] .
*MOT:    mine vaata kas notsu , mine vaata , kus notsu on .
*MOT:    mine vaata .
*MOT:    mine tee notsule tsau .
*MOT:    mine tee notsule tsau . [+ sr]
*MOT:    ära näpi seda , ära näpi .
*CHI:    plõks@o .
*MOT:    plõks@o , aga siis jääb seisma , kui sa plõks@o teed .
*MOT:    jaa .
*CHI:    kutsa .
*MOT:    siit käib kinni lahti .
*CHI:    kinni . [+ imit]
*CHI:    tula [= tuled] , tula [= tuled] .
*MOT:    tuled põlevad .
*MOT:    tõmbame kardina eest ära .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*CHI:    must .
*CHI:    xxx pime .
*MOT:    pime on jah , õhtu on käes .
*CHI:    must [x 2] . [+ sr]
*MOT:    must või ?
*CHI:    must . [+ sr]
*MOT:    mis on must ?
*CHI:    ake [: aken] .
*MOT:    miks aken on must ?
*MOT:    miks aken must on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kuule , kas Antsu tegi akna akna mustaks või ?
*CHI:    musta [= mustaks] . [+ imit]
*MOT:    Antsu tegi ninniga [= ninaga] sinna (.) ja kätuga tegi mustaks selle täiesti .
*MOT:    mis sa nägid seal masinat või ?
*CHI:    masi [= masin] . [+ imit]
*MOT:    masinad seisavad kõik siin kodus , eks ?
*MOT:    nemad ka tuduvad siin maja ees öösel .
*MOT:    mhmh .
*CHI:    pime .
*MOT:    pime on , aga tuled põlevad õues .
*CHI:    issi .
*MOT:    lambid põlevad , kõrged lambid .
*CHI:    kõlge . [+ imit]
*MOT:    kõrged . [+ sr]
*CHI:    see [x 2] .
*MOT:    istu ilusasti .
*CHI:    kätuga [= käega] , kätuga [= käega] .
*MOT:    misasja ?
*CHI:    kätu [= käsi] xxx .
*MOT:    ära tee kätuga [= käega] niimoodi .
*CHI:    pisti [: püsti] .
*MOT:    ei tohi püsti seista , istu ilusti .
*MOT:    teed akna lahti , siis külmapoisid tulevad sisse .
*MOT:    Antsu istu palun ilusasti maha .
*CHI:    +< ake [: aken] .
*MOT:    istu maha , vaatame , mis me näeme õues .
*CHI:    nääme . [+ imit]
*MOT:    näeme . [+ sr]
*MOT:    mis me näeme seal ?
*MOT:    mis seal on , on puu +/.
*CHI:    +< iss [= isa] .
*MOT:    puud kasvavad jah ?
*CHI:    kasta [= kasvavad] . [+ imit]
*MOT:    lehed on kõik är [//] lehed on kõik langenud puudelt maha .
*MOT:    ära tee !
*CHI:    lehe . [+ imit]
*MOT:    lehti ei ole puu otsas , eks ?
*MOT:    õues on külm , lehed on maha kukkunud .
*CHI:    lehe . [+ sr]
*MOT:    kus lehed on ?
*CHI:    lehe . [+ sr]
*CHI:    xxx puu puu .
*MOT:    seal .
*CHI:    see .
*MOT:    vaata , mis seal sõidavad .
*CHI:    autu [: auto] .
*CHI:    autu [: auto] tuli .
*MOT:    ära roni , vaata , vaata , mis seal veel tulevad .
*CHI:    istu .
*MOT:    istu ilusti jah .
*CHI:    näeme .
*MOT:    mis me näeme ?
*MOT:    mis me näeme seal ?
*CHI:    buss tuli .
*MOT:    buss tuli ka jah .
*MOT:    mis sul on seal ?
*MOT:    mis sa näpuga katsud ?
*CHI:    ninni [= nina] .
*MOT:    mis ninni [= nina] teeb ?
*CHI:    siga [: süga] .
*MOT:    sügad või ?
*MOT:    mis seal on ?
*MOT:    mis sul sõrme otsas on ?
*CHI:    autu [: auto] tuli .
*MOT:    suur auto on seal , oi kui suur auto tuleb .
*MOT:    näe kui suur ja pikk auto .
*CHI:    pikk auto . [+ imit]
*MOT:    jaa .
*CHI:    pikku . [+ sr]
*MOT:    kas päkapikud ka kõnnivad õues või ?
*CHI:    piku . [+ imit]
*MOT:    päkapikud kõnnivad õues või ?
*CHI:    kõnni . [+ imit]
*MOT:    mis päkapikud teevad ?
*CHI:    kepsega [= küpsetavad] .
*MOT:    küpsetavad , mis päkapikud küpsetavad ?
*MOT:    mida päkapikk küpsetab ?
%par:    CHI naerab
*MOT:    saia .
*CHI:    saia . [+ imit]
*MOT:    +" b .
*MOT:    +" mis maksab saiapäts ?
*CHI:    pats . [+ imit]
*MOT:    +" mis maksab saiapäts ?
*CHI:    ää .
*CHI:    pai .
*MOT:    mitu paid maksab ?
*MOT:    +" d .
*MOT:    eks ?
*MOT:    a kuidas see laul oli , mida sa oskad , kuidas see oli ?
*CHI:    metsa .
*MOT:    metsas , mis metsa sees on ?
*MOT:    +" s .
*CHI:    eh .
%exp:    www
*MOT:    ära tee !
*CHI:    takso .
*MOT:    takso on või ?
*CHI:    aitäh .
*MOT:    näe , taksod seisavad seal kaugel .
*CHI:    aitäh .
*MOT:    taksod seisavad , taksodel on väikesed tuled katusel .
*MOT:    ära tee !
*CHI:    aitäh .
*MOT:    ära võta , mis sa teed sellega ?
*CHI:    aitäh .
*MOT:    seda ei saa võtta , Antsu , see läheb katki .
*MOT:    ei tohi võtta .
*MOT:    mis laulu sa mulle veel laulsid ?
*CHI:    oska [= ei oska] .
*MOT:    ei oska või ?
*MOT:    Antsu oskab laulda või ?
*MOT:    oskab küll , mis laulu Antsu oskab laulda ?
*MOT:    mis sa vaatad seal ?
*CHI:    kaammi [= reklaami] .
*MOT:    reklaami tuleb .
*MOT:    a kas sa seda leivapätsi laulu oskad või ?
*CHI:    oska [= ei oska] .
*MOT:    kuidas see oli , leivapätsi laul ?
*CHI:    patsu .
*MOT:    +" i .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis siis oli ?
*MOT:    +" ei , siilu saalu saiapätsi .
*MOT:    +" u .
*CHI:    +" a .
*MOT:    suhu .
*CHI:    amps .
*MOT:    ampsti .
*CHI:    kiiss kiiss kiiss .
*MOT:    Kräsusaba .
*CHI:    [^ hüüab] Miisu , Miisu .
*CHI:    Miisu .
*MOT:    häh , Kiisu_Miisu on sul seal telefoni juures , las ta olla .
*MOT:    laulame kuidas see oli .
%exp:    www
*MOT:    oi üks auto sõidab kiiresti .
*CHI:    kiilesi . [+ imit]
*CHI:    kiilesi . [+ sr]
*CHI:    kiile . [+ sr]
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kes see kolistab meil seal ?
*CHI:    otsu [= notsu , merisiga] .
*MOT:    miks notsu kolistab ?
*CHI:    koli . [+ imit]
*MOT:    miks ta kolistab seal ?
*CHI:    otsu [= notsu , merisiga] . [+ sr]
*MOT:    jookseb ringi või ?
*CHI:    lingi . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*MOT:    lähme vaatame , mis ta teeb seal .
*CHI:    too [: tool] .
%act:    CHI sätib kolistades väikese tooli merisea puuri juurde , et ulatuks puuri kiikama
*MOT:    tasakesi .
*MOT:    sa ehmatad notsu ära muidu .
*MOT:    mis sealt paistab ?
*CHI:    otsu [= notsu , merisiga] paista [: paistab] .
*MOT:    paistab sealt , nina paistab ainult praegu .
*MOT:    nina paistab . [+ sr]
*CHI:    sille [: sülle] .
*MOT:    ei võta sülle .
*MOT:    eile läks notsu meil jooksu , eksole ?
*CHI:    ookse . [+ imit]
*MOT:    jaa , ei lase praegu .
*MOT:    emme võtab pärast sülle , aga praegu ei võta .
*CHI:    päägu . [+ imit]
*MOT:    praegu ei võta . [+ sr]
*CHI:    sille [: sülle] [x 2] .
*MOT:    ei .
*CHI:    ei . [+ imit]
*CHI:    päägu . [+ sr]
*MOT:    mis siin on ?
*MOT:    mis notsu siit sööb ?
*CHI:    enna [: heina] .
*MOT:    heina . [+ imit]
*MOT:    mis ta veel sööb ?
*MOT:    mis tal seal puuris veel süüa on ?
*CHI:    pähki [: pähkli] .
*MOT:    ei , pähklit ei söö .
*MOT:    mis need seal maas on ?
*MOT:    näe , emme näitab .
*MOT:    mis need seal on ?
*CHI:    pooga [: porgand] .
*MOT:    porgandid . [+ imit]
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    pute [: pudel] .
*MOT:    mis pudeli sees on ?
*CHI:    vett .
*MOT:    vett on .
*MOT:    a mis notsu teeb selle veega ?
*CHI:    joo+joo [= joob] .
*MOT:    joo+joo [= joob] teeb sellega jah .
*CHI:    joo . [+ sr]
*MOT:    mhmh .
*MOT:    ära müdista .
*MOT:    ära tee .
*CHI:    lälle [: jälle] .
*MOT:    jälle . [+ imit]
*MOT:    ära tee niimoodi .
*CHI:    istu .
*MOT:    istud , aga sa kukkusid hoopis ju .
*CHI:    opa opa opa .
*MOT:    tuled mulle sülle või ?
*CHI:    sülle . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*MOT:    tule räägi , mis sa näed seal pildi peal siis , tule räägi .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis see onu teeb siin ?
*CHI:    istu .
*MOT:    istub .
*MOT:    vaata , kas onul on papud jalas või ?
*CHI:    papu . [+ imit]
%exp:    pildil on mees ühe jalanõuga
*CHI:    teine , teine .
*MOT:    üks papu on , teist ei olegi .
*CHI:    loa [: loe] .
*CHI:    papu [= jalanõu] .
*CHI:    loa [: loe] . [+ sr]
*MOT:    teine papu siin .
%exp:    www
*MOT:    näe , siin on mõlemad viisud jalas .
*MOT:    näed , siin jäi tuduma ja üks viisk jalutas minema .
*CHI:    xxx .
*CHI:    Tattu [: Tartu] .
*MOT:    Tartust .
*CHI:    lill .
*MOT:    meie elame ka Tartus .
*CHI:    loa [: loe] [x 2] . [+ sr]
*CHI:    loa [: loe] [x 2] . [+ sr]
*MOT:    ma juba lugesin seda Viisk läks Tartust Viljandi .
*MOT:    xxx .
*CHI:    xxx .
*MOT:    kes siin on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kes need on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kes ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    linnud , pardid .
*MOT:    xxx part .
*CHI:    part . [+ imit]
*MOT:    kes siin taga on ?
*CHI:    muu [= lehm] .
*MOT:    vissimuu [= lehm] .
*CHI:    vissimuu [= lehm] . [+ imit]
*MOT:    mis vissimuu [= lehm] annab ?
*CHI:    piima .
*MOT:    piima . [+ imit]
*MOT:    mis piimast saab teha ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis piimast saab teha ? [+ sr]
*MOT:    juustu , võid , eks ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on Viisk .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    onu lendab masinaga .
*CHI:    auto masin .
*MOT:    masin on see .
*MOT:    siin on auto .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on Põis .
*MOT:    +" d .
*MOT:    kukkusid vette .
*CHI:    vette . [+ imit]
*MOT:    +" s .
*MOT:    vaata , kes see siit piilub .
*MOT:    kala on vees .
*CHI:    kala . [+ imit]
*CHI:    Tattu [: Tartu] .
*MOT:    Tartust Viljandisse läksid jah .
*CHI:    Tattu [: Tartu] . [+ sr]
*MOT:    Tartu , meie elame ka Tartus .
*MOT:    mis sinu nimi on ?
*CHI:    onu .
*MOT:    mis sinu nimi on ? [+ sr]
*CHI:    Atsu .
*MOT:    Antsu . [+ imit]
*MOT:    onu läks Tartust Viljandisse .
*CHI:    emme .
*MOT:    mis emme nimi on ?
*CHI:    mis .
*MOT:    mis emme nimi on ? [+ sr]
*CHI:    Atsu .
*MOT:    ei , sinu nimi on Antsu .
*MOT:    emme on Maigi .
*CHI:    Maigi . [+ imit]
*MOT:    mis issi nimi on ?
*CHI:    nimi . [+ imit]
*MOT:    mis issi nimi on ? [+ sr]
*CHI:    Piit [: Priit] .
*MOT:    jaa , issi on Priit , mhmh .
*MOT:    Antsu teab küll , eks .
*MOT:    Antsu teab küll . [+ sr]
*CHI:    Tartu issi emme .
*CHI:    emme appi emme .
*CHI:    appi .
*MOT:    mis ma pean tegema ?
%par:    CHI köhib
*MOT:    mis ma pean tegema ? [+ sr]
*MOT:    issi emme appi , mis ma pean tegema ?
*CHI:    emme .
*CHI:    emme xxx .
*MOT:    xxx .
*CHI:    loa [: loe] .
*CHI:    otsa .
*MOT:    otsa sai , Antsu loeb ise .
*CHI:    aabi [: aabits] .
*MOT:    aabits . [+ imit]
*MOT:    kas Antsu oskab lugeda või ?
*CHI:    aabi [: aabits] . [+ sr]
*MOT:    aabits , Antsu loeb ise jah ?
*CHI:    aabi [: aabits] [x 3] . [+ sr]
*MOT:    xxx kes .
*CHI:    piilu .
*MOT:    kes piilub ?
*CHI:    Miisu .
*MOT:    Miisu . [+ imit]
*MOT:    kas kõik kiisud on Miisud või ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on b@l .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    a@l .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    siin on sodi teind keegi , ära tee .
*MOT:    näe .
*CHI:    bussi .
*MOT:    auto .
*CHI:    bussi [x 3] . [+ sr]
*MOT:    onu juhib autot .
*CHI:    onu . [+ imit]
*MOT:    mhmh .
*CHI:    bussi [x 2] . [+ sr]
*MOT:    mis tal on pluus seljas või ?
*MOT:    näe .
*MOT:    vaata , kes siin pildi peal on .
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    mis mõmmi teeb ?
*CHI:    piima .
*MOT:    joob piima , aga mis ta siit kausi seest sööb ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*MOT:    mis ta sööb sealt kausi seest ?
*CHI:    tita .
*MOT:    tita annab , mis mõmmile süüa antakse ?
*CHI:    oska [= ei oska] .
*MOT:    ei oska , putru sööb äkki .
*MOT:    sööb putru või suppi .
*CHI:    suppi . [+ imit]
*MOT:    suppi sööb , no sööb suppi siis jah .
%act:    MOT loeb aabitsapiltide juurest lauseid
*MOT:    näe , “Ülo püüdis suure särje” .
*MOT:    +" i .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    jänes .
*MOT:    näe (.) väike kiisu .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on Pille .
*MOT:    see on Alar .
*MOT:    see on isa , ema , Polla ja Mirri .
*CHI:    kiisu .
*MOT:    kiisu nimi on Mirri siin .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kiisu nimi võib Miisu ka olla .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    Kiisu_Miisu .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    tudu (.) tudu .
*MOT:    kes tuduvad ?
*CHI:    poisi [= poisid] .
*MOT:    poisid tuduvad .
*MOT:    Antsu ka tudub või ?
*CHI:    Atsu . [+ imit]
*MOT:    jah .
*MOT:    viskad pikali .
*MOT:    oi oi .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    rebane .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tädi .
*MOT:    tädi on kuri , sest rebane ajas piimapüti ümber .
*MOT:    piimapütt läks ümber ja tädi oli kuri .
*CHI:    pii [: piim] pii [: piim] kuli [: kuri] .
*MOT:    kuri oli , sest rebane ajas piimapüti ümber .
*MOT:    näed , sipelgad tassivad siin .
*CHI:    tassi . [+ imit]
*MOT:    mhmh .
*CHI:    tädi kuli [: kuri] .
*MOT:    tädi oli kuri , ma näitan sulle , kus tädi pilt on .
*MOT:    näe .
*CHI:    piima .
*MOT:    ajas piima ümber .
*MOT:    ei tohi piima maha ajada , eks ?
*CHI:    epa [x 2] [= rebane] .
*MOT:    rebane ajas piima ümber , jaa .
*CHI:    oi oi .
*MOT:    oi oi tädi oli kuri , oi oi .
*CHI:    epa [= rebane] . [+ sr]
*MOT:    rebane . [+ sr]
*CHI:    siil .
*MOT:    siil . [+ imit]
*CHI:    siili .
*MOT:    Anu andis siilile piima juua .
*MOT:    tõi taldrikuga piima .
*CHI:    xxx .
*CHI:    paha paha .
*MOT:    mis on paha ?
*MOT:    mis on paha ? [+ sr]
*CHI:    iska [: viska] .
*MOT:    palli viskavad , jah .
*CHI:    mina mina iska [: viska] .
*MOT:    viska minema vä ?
*MOT:    mis sa räägid ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on kaheksa .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    siin on kaheksa õuna .
*MOT:    +" a .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    epa [= rebane] .
*MOT:    rebane . [+ imit]
*CHI:    tädi .
*CHI:    paha paha .
*MOT:    rebane oli paha , ajas piima ümber , jah ?
*CHI:    tädi . [+ sr]
*MOT:    tädi oli kuri .
*MOT:    näe .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    tita on käru sees .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    teine tita on süles .
*CHI:    ükka [: lükka] .
*MOT:    lükkavad käru jah .
*CHI:    xxx .
*MOT:    nööp on see .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kann .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    kukk .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    pann .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*MOT:    seen .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*CHI:    konn .
*MOT:    konn on jah .
*CHI:    xxx .
*CHI:    iska [: viska] , iska [: viska] .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on kümme .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    üks ja null on kümme .
*CHI:    lull . [+ imit]
*MOT:    null . [+ sr]
*CHI:    iska [: viska] , iska [: viska] .
*MOT:    viskavad palli jah .
*CHI:    sinna .
*CHI:    mina .
*CHI:    pah paha (.) paha paha .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    ahv on see .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    a@l .
*MOT:    hobu .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    mis täht see on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    b@l täht on see jah .
*CHI:    kesse [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    see on e@l .
*CHI:    kessee [= kes see on , mis see on] ?
*MOT:    a kas sa tead , mis loom see on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei , londiga , mis mis loom see londiga on ?
*CHI:    pime .
*MOT:    elevant on see .
*MOT:    a kes see on ?
*CHI:    pite [= põder] [//] pete [= põder] .
*MOT:    põder . [+ imit]
*CHI:    issi tuli kop+kop .
*MOT:    issi ei tule veel , natuke läheb aega .
*CHI:    aega . [+ imit]
*CHI:    kella , kella .
*MOT:    vaatad kella , mis kell on jah ?
*CHI:    kella . [+ sr]
*MOT:    vaatad kella jah ?
*MOT:    kell saab kuus .
*CHI:    otsu [: notsu] sinna .
*MOT:    notsu krõbistab .
*CHI:    lällä [: välja] .
%exp:    CHI tahab , et MOT võtaks merisea puurist välja
*MOT:    ei võta praegu välja .
*MOT:    las ta olla praegu siin oma pesas .
*MOT:    lähme sinu tuppa mängima .
*MOT:    Antsu , lähme sinu tuppa mängima .
%par:    CHI naerab
*MOT:    ära tee .
*MOT:    ära tee niimoodi , ära tee .
*MOT:    ära tee , notsu kardab sind .
*MOT:    lähme sinu tuppa mängima , mängutuppa , kuule .
*MOT:    lähme ehitame klotsitorni ja .
*CHI:    xxx .
@End
@UTF8
@PID:    11312/c-00026744-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Andreas Target_Child , MOT Maigi Mother
@ID:    est|Vija|CHI|1;9.11||||Target_Child|||
@ID:    est|Vija|MOT|||||Mother|||
@Date:    07-DEC-1999
@Comment:    kodus elutoas , mängutoas ja köögis
@Situation:    mängimine , aknast õue vaatamine , raamatute vaatamine , söömine
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    diktofon .
*CHI:    dikul . [+ imit]
*CHI:    Atsu [: Andreas] tuli [= diktofoni lambike] kätte .
*CHI:    tuli [= diktofoni lambike] kätte .
*MOT:    aga las see diktofon olla tooli peal , mängi sa klotsidega .
*CHI:    xxx .
%act:    CHI mängib ja kolistab klotsidega
*CHI:    ilus ka .
*CHI:    ilus ka .
*CHI:    ilus ka .
*MOT:    mis sa teed ?
*CHI:    otsa .
*MOT:    xxx .
*CHI:    tuhti [= rong] kadu .
*CHI:    tuhti [= rong] kadu .
*MOT:    mis sul on kadunud ?
*CHI:    tuhti [= rong] (.) siin .
*MOT:    aa , tsuhh [= rong] .
*MOT:    tsuhh [= rong] ei ole kadunud , rong on täitsa olemas , aga peidus oli .
*CHI:    seda [x 4] .
*CHI:    xxx .
*MOT:    siia otsa kinni .
*MOT:    xxx .
*CHI:    teise ka .
*CHI:    tita .
*CHI:    tita pai .
*MOT:    näed , tita on siin kärus .
*MOT:    pane siia külge see maja ja torn .
*MOT:    xxx .
*CHI:    xxx .
%exp:    CHI häälitseb
*MOT:    kõrge torn .
*CHI:    teise ka .
*MOT:    teise ka , see on nagu lasteaia juures suur korsten , eks ?
*MOT:    suur korsten .
*MOT:    pane siia külge .
*MOT:    ohhoo .
*MOT:    nii .
*MOT:    siia (.) pane .
*CHI:    xxx .
*CHI:    teise ka .
*CHI:    teise ka ka .
*MOT:    pane veel juurde jah .
*MOT:    paned klotsid üksteise otsa , siis tuleb kõrge torn .
*MOT:    mhmh .
*CHI:    teise ka . [+ sr]
*MOT:    jaa , selle ka .
*CHI:    emme .
*MOT:    mhmh .
%exp:    kolistavad klotsidega , ehitavad
*CHI:    xxx see .
*MOT:    kolksti läks ümber .
*CHI:    aitäh .
*MOT:    oota .
*CHI:    kolksti . [+ imit]
*MOT:    ära võta sülle .
*MOT:    ära võta sülle . [+ sr]
*MOT:    tita läks ka käruga uppi .
*CHI:    käru uppi . [+ imit]
*CHI:    seida [: sõida] seida [: sõida] seida [: sõida] .
*MOT:    sõidab .
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei ole (.) rooli või ?
*CHI:    tita rooli .
*MOT:    ei tita ei rooli .
*MOT:    kärul ei ole rooli , käru peab lükkama .
*CHI:    mana mana .
*MOT:    näed sa , see saab lükata , see teine saab lükata käru .
*MOT:    xxx paneme selle käed siia külge ja siis (.) see tädi lükkab tita käru .
*MOT:    xxx .
*MOT:    eks , emme lükkab sinu käru ja siin lükkab see tädi lükkab tita käru .
*CHI:    emme ka .
*MOT:    aitäh .
*CHI:    emme emme .
*CHI:    emme .
*MOT:    noh ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    xxx ka .
*CHI:    notsusiga [= merisiga] .
*MOT:    notsusiga [= merisiga] , mis notsusiga [= merisiga] teeb ?
*MOT:    mis siin sees on ?
*CHI:    puuris .
*MOT:    söök , söök on siin sees .
*MOT:    notsu sööb siit .
*CHI:    xxx .
*MOT:    jah .
*CHI:    kiisu .
*MOT:    kiisu . [+ imit]
*CHI:    nänes [: jänes] .
*MOT:    mida jänes sööb ?
*CHI:    kapsat [= kapsast] .
*MOT:    kapsast . [+ imit]
*CHI:    apsu [: ampsu] apsu [: ampsu] .
*MOT:    sa tahad ka kapsaampsu või ?
*CHI:    xxx nänes [: jänes] kapsa .
*MOT:    jah .
*CHI:    xxx .
*MOT:    oeh , kes see on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kes see on ?
*MOT:    ei , see ei ole tiiger .
*CHI:    mõmmi .
*MOT:    jaa , karumõmm .
*CHI:    kikerikii .
*MOT:    ei , see on lõvi .
*CHI:    leli . [+ imit]
*MOT:    mhmh , vaatame , kas tiigri pildi ka leiame .
*CHI:    konna .
*MOT:    konn . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    vissimuu .
*MOT:    ei ole , see on lammas .
*CHI:    amma . [+ imit]
*MOT:    jah .
*CHI:    muu muu muu .
*MOT:    mhmh .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    xxx täht .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    mis täht see on ?
*CHI:    o@l .
*MOT:    o@l täht , aga mis mis loom see siin o@l tähe juures on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kes see loom on , kes see on ?
*CHI:    oa [: orav] .
*MOT:    jaa , mida orav sööb ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei , mis see on käes tal ?
*CHI:    pähki [= pähklit] .
*MOT:    jaa , pähklit sööb .
*CHI:    paku [//] papagoi .
*MOT:    papagoi . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*CHI:    p@l .
*MOT:    p@l jah .
*CHI:    eba [: rebane] .
*MOT:    rebane . [+ imit]
*CHI:    siil ka ka .
*MOT:    siil ka siin .
*CHI:    tiike [: tiiger] .
*MOT:    tiiger tuli , nüüd leidsime tiigri pildi .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    see on hunt .
*CHI:    hunt . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    see on v@l .
*MOT:    varblane .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    see on lõoke .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    õ@l .
*CHI:    a@l ka .
*MOT:    see on ä@l .
*MOT:    l@l on täpid peal , siis on ä@l .
*CHI:    ä@l . [+ imit]
*MOT:    jaa .
*CHI:    kull [= öökull] .
*MOT:    öökull .
*CHI:    otsi kulli [= öökull] .
*MOT:    mida kull [= öökull] otsib öösel ?
*CHI:    pime .
*MOT:    kui pime on , mida öökull otsib metsas ?
*CHI:    iie [= hiiri] .
*MOT:    hiiri otsib jaa , mhmh .
*CHI:    xxx .
*MOT:    jaa .
%act:    CHI ehitab legoklotsidest
*CHI:    kepsti@o .
*MOT:    kõpsti@o , sa pead ehitama aluse peale , muidu kogu aeg läheb katki ja murdub ära .
*MOT:    sa pead ehitama siia peale .
*MOT:    näed , paned ühe alla ja siis hakkad siia otsa ehitama .
*MOT:    nii ja nüüd saad sinna otsa veel panna .
*MOT:    nii , ära sa väga kõvasti vajuta , muidu sa ajad torni ümber .
*MOT:    nii , vat .
*MOT:    nii ongi torn , suur torn .
*CHI:    teise ka .
*MOT:    jaa .
*CHI:    teise ka . [+ sr]
*CHI:    teise ka . [+ sr]
*CHI:    teise ka . [+ sr]
*MOT:    jaa , pane otsa .
*MOT:    just , nii , ära nüüd võta ära .
*CHI:    ettaha [: ei taha] .
*MOT:    ei taha vä ?
*MOT:    miks sa ei taha ?
*CHI:    xxx ettaha [: ei taha] .
*CHI:    saja [= sajab] .
*MOT:    sajab õues , vihm krabistab vastu akent .
*MOT:    paha ilm on õues .
*CHI:    uisu .
*MOT:    kes see uisutab ?
*CHI:    tüdu [: tüdruk] .
*MOT:    tüdruk uisutab jaa .
*CHI:    kuku [= kukkus] .
*MOT:    kukkus uperkuuti .
*CHI:    kuuti . [+ imit]
*MOT:    mhmh .
*CHI:    ilus .
*MOT:    ilus . [+ imit]
*CHI:    veel .
*MOT:    kes see krõbistab seal ?
*CHI:    õue , õue .
*MOT:    ei , kes see krõbistab meil seal ?
*MOT:    xxx puuris .
*CHI:    notsu [= merisiga] .
*MOT:    notsu [= merisiga] . [+ imit]
*CHI:    kõbis . [+ imit]
*CHI:    ilus .
*CHI:    emme .
*MOT:    jaa .
*CHI:    emme emme .
*MOT:    jaa , ilus on .
*CHI:    ilus . [+ sr]
*MOT:    ilus torn on .
*CHI:    ilus torn . [+ imit]
*CHI:    xxx .
*CHI:    upikuuti [: uperkuuti] .
*CHI:    xxx .
*CHI:    xxx ka .
*CHI:    xxx ka .
*CHI:    tasa tasa .
*MOT:    koristad põrandalt kõik ära ?
*CHI:    kala piia [: püüa] .
*CHI:    kala piia [: püüa] . [+ sr]
*CHI:    kala .
*MOT:    +< poiss püüab kala jah .
*CHI:    poiss kala .
*MOT:    millega ta püüab kala ?
*CHI:    kala .
*CHI:    ei ei .
*MOT:    ei ei , aga millega ta püüab kala ?
*MOT:    õngega .
*CHI:    õnge . [+ imit]
*MOT:    jaa .
*CHI:    seda .
*CHI:    emme , auto .
*CHI:    emme , auto . [+ sr]
*CHI:    ilus .
*CHI:    ilus [x 3] . [+ sr]
*MOT:    ilus torn on .
*MOT:    aga ta läheb sul uppi kogu aeg .
*CHI:    jälle uppi .
*MOT:    jälle läks , ta murdub ära sealt .
*CHI:    ilus veel .
*CHI:    ilus [x 2] . [+ sr]
*CHI:    xxx .
*CHI:    kussee [= kus see on] ?
*CHI:    ilus xxx .
*CHI:    kopsti@o .
*CHI:    jälle kopsti@o .
*MOT:    vaata , kes siin on .
*CHI:    tigu .
*MOT:    ei .
*CHI:    jõuvu [= jõuluvana] .
*MOT:    jõuluvana jah .
*CHI:    xxx .
*MOT:    näita , kus on aia [= valus] ?
*CHI:    tita aia [= valus] , tita aia [= valus] .
*MOT:    +" i .
*CHI:    ää lapsi . [+ imit]
%act:    CHI loobib legoklotse põrandalt ämbrisse
*CHI:    kolis [= koristama] .
*MOT:    koristad jah .
*CHI:    kaane ka .
*MOT:    kaane ka paned peale , pane .
*CHI:    seda .
*CHI:    tita käru ka .
*CHI:    xxx jälle .
*CHI:    emme võta seda .
*MOT:    mida ?
*CHI:    emme seda .
*MOT:    võtan selle või ?
*CHI:    seda [x 3] .
*CHI:    seda .
*CHI:    kaane ka . [+ sr]
*CHI:    seda ka .
*MOT:    siis vaatame raamatut .
*MOT:    paneme kaane peale ja +...
*MOT:    tubli .
*MOT:    tubli . [+ sr]
*MOT:    vaatame nüüd , mis siin on .
*CHI:    seda ka . [+ sr]
*MOT:    selle tõstame lihtsalt sinna peale .
*CHI:    seda ka . [+ sr]
*MOT:    mis pildid siin on ?
*CHI:    notsu .
*MOT:    notsusid on palju seal jah .
*MOT:    +" t .
*CHI:    loe loe loe .
*MOT:    mhmh , emme loeb sulle .
*CHI:    <sinni kook> [= sünnipäevakook] .
*MOT:    sünnipäevakook . [+ imit]
*MOT:    +" e .
*CHI:    lille .
*MOT:    lilled . [+ imit]
*MOT:    mis veel toodi ?
*CHI:    palli osti .
*CHI:    palli osti . [+ sr]
*MOT:    pall toodi jah .
*MOT:    uus pall või ?
*CHI:    xxx pall .
*MOT:    ja kingitus .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    kes see on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei , raamat .
*CHI:    aama . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    maja .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    ma ei tea .
*CHI:    aken .
*MOT:    aken , Antsu teab .
*CHI:    kala ka .
*MOT:    kala on see .
*MOT:    mis täht see on ?
*CHI:    a@l .
*MOT:    a@l , “a@l on justkui astumas” .
*MOT:    selline täht nagu astumas jalad on .
*CHI:    teise a@l .
*MOT:    seal on ka a@l .
*CHI:    teise ka .
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    ai .
*MOT:    i@l .
*CHI:    i@l . [+ imit]
*MOT:    +" s .
*CHI:    killu [= pliiats] .
*MOT:    pliiats .
*CHI:    tädi aata [: vaata] .
*MOT:    ahhaa , tädi vaatas eile jah , kas sul on +...
*MOT:    +, kas sul on käe peal need üles tulnud , need allergiatäpid , mhmh .
*CHI:    teise ka .
*MOT:    teise käe peale vaatas ka .
*MOT:    tegi siia pliiatsiga kriipsud ja siis pani siia sellised tilgad , eks ?
*MOT:    mhmh .
*MOT:    alla xxx .
*CHI:    näita .
*MOT:    näitasime jah .
*CHI:    xxx .
*CHI:    teise ka . [+ sr]
*MOT:    teise ka alla .
%act:    MOT käärib CHI dressipluusikäised alla tagasi
*MOT:    ära rebi niimoodi .
*MOT:    oota , ma aitan , ära rebi niimoodi .
*MOT:    mis sa tahad ?
*CHI:    kiipsu [: kriipsu] .
*MOT:    ei ole kriipsu rohkem , me käisime eile vannis , siis läks ära .
*CHI:    otsa sai mann [: vann] .
*MOT:    misasi sai vannis otsa ?
*CHI:    sulla .
*MOT:    sulla sai otsa ?
*MOT:    võibolla täna saab jälle ?
*CHI:    jälle . [+ imit]
*MOT:    mhmh .
*MOT:    issi koju tuleb , siis .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    hiir .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    sai .
*CHI:    sai . [+ imit]
*CHI:    kamm , see kamm .
*MOT:    tüdruk kammib juukseid kammiga , mhmh .
*CHI:    teise ka kamm .
*MOT:    jaa , kamm on seal ka .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*MOT:    mis sa sõid täna hommikul ?
*CHI:    saia , kala , kartul .
*MOT:    ei , kartulit ei söönd hommikul .
*MOT:    see on muna , sa sõid täna hommikul muna .
*MOT:    issi keetis sulle muna .
*CHI:    muna . [+ imit]
*MOT:    jah , muna xxx .
*CHI:    maja .
*MOT:    maja on see .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*MOT:    muna .
*CHI:    muna . [+ imit]
*CHI:    muna . [+ sr]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    eesel .
*CHI:    hobu .
*MOT:    ei , no see ei ole hobune , see on eesel .
*CHI:    eese . [+ imit]
*MOT:    eesel on see jah .
*MOT:    aga siin on kutsa .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    eeslil on kott seljas .
*CHI:    saba xxx .
*MOT:    +< jaa , saba on ka .
*CHI:    xxx .
*CHI:    Atsu [: Andreas] saia ka .
*MOT:    Antsu tahab saia või ?
*MOT:    seda pildi pealt , seda saia ei saa ju .
*MOT:    mis täht see siin on ?
*CHI:    o@l .
*MOT:    o@l täht .
*MOT:    +" l .
*CHI:    lumepall . [+ imit]
*CHI:    Atsu [: Andreas] saia ka . [+ sr]
*MOT:    näed , saia pilt oli siin .
*MOT:    xxx .
*CHI:    saia .
*MOT:    mul ei ole praegu saia , aga ilm on nii paha , et ma ei taha sinuga koos õue minna .
*MOT:    kui issi tuleb koju , siis ma lähen käin poes ja ostan saia .
*MOT:    või sa tahad võisaia või ?
*CHI:    saia . [+ sr]
*MOT:    juustu ja võisaia on .
*MOT:    xxx .
*MOT:    või sa tahad kohupiima ?
*CHI:    ettaha [: ei taha] .
*MOT:    ei taha . [+ imit]
*CHI:    saia ka ka .
*MOT:    jaa , pärast saad .
*CHI:    või ka .
*MOT:    kuule , mis sa täna lasteaias sõid ?
*CHI:    xxx piima piima .
*MOT:    piima jõid , aga mis sa veel sõid , pannkooki moosiga ?
*CHI:    moosi . [+ imit]
*CHI:    piksi [= püksid] jalga .
*MOT:    püksid jalga , tule paneme püksid jalga , siis lähme kööki .
*CHI:    xxx .
*MOT:    anna püksid minu kätte , siis siis lähme kööki , sööme saia .
*MOT:    aitäh .
*CHI:    aitäh . [+ imit]
*CHI:    pele [: põle] , pele [: põle] .
*MOT:    tuli põleb seal jah , mhmh .
*CHI:    tuli . [+ imit]
*CHI:    keemi [: kreemi] ka .
*MOT:    kreemi ka on vaja panna jah .
*CHI:    panna [x 2] . [+ imit]
*MOT:    ole nüüd selili , ma toon kreemi .
*CHI:    osta keemi [: kreemi] .
*MOT:    ei , mul on kreemi .
%exp:    merisiga ruigab
*MOT:    noh , mis sa kisad ?
*MOT:    www .
*CHI:    emme .
*MOT:    notsu hakkas kisama .
*CHI:    kisa . [+ imit]
*MOT:    kisa+kisa tegi .
*MOT:    notsu tahtis midagi rääkida , aga emme ei saanud aru , mis notsu räägib .
*MOT:    eks ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    Atsu [= Andrease] kord .
*CHI:    Atsu [= Andrease] kord . [+ sr]
*MOT:    no sinu kord , määri siis ka , nii , sõrmedega .
%act:    CHI määrib endale kreemi peale
*CHI:    teise ka .
*CHI:    teise ka .
*CHI:    aitäh .
*CHI:    tooli istu .
*MOT:    tooli peale tahad istuda ?
*MOT:    tule lähme kööki , me pidime minema kööki saia sööma .
*CHI:    xxx .
*MOT:    kreem on natuke külm , sellepärast on .
*CHI:    külm . [+ imit]
*MOT:    noh , nüüd saame minna kööki .
*CHI:    keemi [: kreemi] .
%act:    lähevad kööki
*CHI:    kätte .
*MOT:    ei saa seda kätte .
*MOT:    joo piima veel .
*CHI:    uust [: juust] .
*MOT:    juust jah .
*CHI:    [^ häälitseb] xxx .
*MOT:    tahad juustu vä ?
*CHI:    pähh [= paha] juust .
*MOT:    ei ole pähh juust .
*CHI:    ettaha [= ei taha] juustu .
*MOT:    a mis sa tahad ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    see on emme oma , ei tohi vajutada .
*CHI:    nuppu , seda nuppu .
*MOT:    seda nuppu ka ei tohi vajutada , siis jääb seisma .
*MOT:    ära näpi .
*MOT:    mis sa tahad nüüd siis veel ?
*CHI:    nuppu nuppu .
*MOT:    nupud jah .
*MOT:    Antsu kuule , mis sa tahad nüüd siis veel ?
*MOT:    tahad süüa või ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    lähme tuppa mängima .
*CHI:    kooli kooli ka .
*MOT:    kes läheb kooli ?
*CHI:    Atsu [: Andreas] kooli .
*CHI:    emme kooli .
*MOT:    emme käis koolis ?
*CHI:    emme koolis . [+ imit]
*MOT:    mhmh .
*CHI:    Atsu [: Andreas] kooli . [+ sr]
*CHI:    Atsu [: Andreas] kooli . [+ sr]
*MOT:    kus Antsu käis päeval ?
*CHI:    aias [= lasteaias] .
*MOT:    aias käisid .
*CHI:    emme tule .
*CHI:    www .
*MOT:    köhi ära .
%par:    CHI köhib
*CHI:    lahti tee .
*MOT:    ära tee , las ta olla kinni .
*CHI:    emme aita .
*CHI:    emme aita . [+ sr]
*CHI:    lahti tee . [+ sr]
*CHI:    lahti .
*MOT:    ma aitan , miks sa ta lahti teed ?
*CHI:    aita . [+ sr]
*MOT:    palun .
*CHI:    palun . [+ imit]
*MOT:    mis seal on ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    lahti tee . [+ sr]
*MOT:    ära tee lahti .
*MOT:    lähme tuppa , ütleme tere notsu vä ?
*MOT:    lähme .
*CHI:    ettaha [: ei taha] .
*MOT:    mis tahad siis ?
*CHI:    keemi [: kreemi] osta .
*MOT:    emme ostis selle kreemi poest .
*CHI:    xxx .
%exp:    CHI tahab MOT-i kreemituubi lahti teha
*CHI:    lahti .
*MOT:    seda ei pane Antsule .
*MOT:    kas sa potile tahad , kuule ?
*CHI:    Atsu [: Andreas] kaka .
*MOT:    tahad kakapotile või ?
*CHI:    istu siia .
%act:    CHI istub oma jalutuskäru peale
*MOT:    siia käru peale sa ei saa ju kaka teha , kus su pott on , lähme vaatame .
*MOT:    kuule , kuule , näe , ma näen küll , kus su pott on , vaata .
*MOT:    seal .
*MOT:    siinsamas , nurga taga , vaata .
*CHI:    see .
*MOT:    võta kätte , lähme tuppa .
*CHI:    Atsu [: Andreas] .
*MOT:    ära nende pliiatsite peale pane , pane pliiatsite kõrvale , siis sa saad joonistada poti peal .
*MOT:    nooh .
@End@UTF8
@PID:    11312/c-00026745-1
@Begin
@Languages:    est
@Participants:    CHI Andreas Target_Child , MOT Maigi Mother , FAT Father
@ID:    est|Vija|CHI|1;10.03||||Target_Child|||
@ID:    est|Vija|MOT|||||Mother|||
@ID:    est|Vija|FAT|||||Father|||
@Date:    29-DEC-1999
@Comment:    kodus elutoas , mängutoas ja köögis
@Situation:    mängimine , aknast õue vaatamine , raamatute vaatamine , söömine
*MOT:    emme oma .
*CHI:    emme oma . [+ imit]
*MOT:    Antsu räägib juttu .
*MOT:    räägi .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    Atsu [: Andreas] kätte .
*MOT:    räägi , mis sa lasteaias tegid täna .
*CHI:    pannikooki .
*MOT:    pannikooki ?
*MOT:    sa ei söönud ju täna lasteaias , seal oli kapsakotlet , aga +...
*MOT:    +, tädi Merike ütles , et sa ei söönud seda .
*CHI:    magustoitu .
*MOT:    no magustoitu sööd sa alati , seda ma tean .
*CHI:    magustoitu ka .
*CHI:    magustoitu ka . [+ sr]
*MOT:    magustoit maitseb sulle .
*MOT:    a frikadellisuppi sõid täna ?
*CHI:    dilla . [+ imit]
*MOT:    natukene sõid või ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    kas muusikatund oli täna või ?
*CHI:    jaa .
*MOT:    mis tegite seal ?
*CHI:    tinn+tinn [= klaverit mängima] .
*MOT:    tädi tegi tinn+tinn [= klaverit mängima] , aga mis teie tegite ?
*CHI:    tilise tilise .
*MOT:    laulsite tilise tilise aisakell või ?
*CHI:    paisakell paisakell . [+ imit]
*MOT:    mis veel laulsite ?
*MOT:    mis laulu veel laulsite ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*CHI:    paisakell . [+ sr]
*MOT:    paisakell , aga aga seda laulsite ka , otsi üles mind ?
*MOT:    ah ?
*CHI:    tilise .
*CHI:    siis tule kop kop .
*MOT:    kes tuleb ?
*CHI:    kop kop tule .
*MOT:    kes laulab või see on see kop kop lahti tee või ?
*CHI:    lahti tee . [+ imit]
*MOT:    kuidas see laul edasi läheb ?
%exp:    www
%act:    CHI piiksutab laste mobiiltelefoniga
*MOT:    kas sa olid täna hea poiss lasteaias ?
*CHI:    hea poiss . [+ imit]
*MOT:    olid tubli poiss ?
*CHI:    tubis poiss . [+ imit]
*MOT:    olid või , pahandust ei teinud ?
*MOT:    no räägi tädi Monikaga nüüd .
*CHI:    [^ karjub mobiiltelefoni] tädi Mooolik .
*CHI:    tädi Mooolik .
*MOT:    kas ta tuleb meile külla või ?
*CHI:    ei saa .
*MOT:    ei saa või ?
*MOT:    mis ta teeb , kus ta on , koolis või ?
*MOT:    kas tädi Monika on koolis ?
*CHI:    ei .
*MOT:    ei , kus ta on siis ?
*MOT:    küsi , kus sa oled ?
*CHI:    ää .
*MOT:    helista .
*MOT:    küsi , kus sa oled ? [+ sr]
*CHI:    ole [= ei ole] .
*MOT:    helista onu Margole siis .
*CHI:    [^ karjub mobiiltelefoni] onu , onu Margo .
*MOT:    ütle tere ka .
*CHI:    tere .
*CHI:    onu Margo . [+ sr]
*MOT:    ära tao jalaga .
*CHI:    onu Margo . [+ sr]
*CHI:    ole [= ei ole] Margo .
*MOT:    ei ole , kus ta on ?
*MOT:    tööle läks ?
*CHI:    tööle läks . [+ imit]
*MOT:    jaa .
*CHI:    Piibe .
*MOT:    Piibe on kodus või ?
*CHI:    ei saa Piibe .
*MOT:    ei saa Piibet või ?
*CHI:    piil [: mobiil] seisa .
*MOT:    mobiil seisab püsti .
*MOT:    vaatame aabitsast pilte .
*MOT:    vaatame , kus tähed on aabitsas .
*MOT:    vaatame , kus su aabits on , tule otsime .
*MOT:    tule otsime , ära tee , tule ära .
*MOT:    ära tee nii .
*CHI:    [^ hüüab] Margo .
*MOT:    Margot ei ole kodus .
*CHI:    xxx .
*MOT:    tule .
*MOT:    Ants , tule .
*MOT:    tule Antsu siia .
*CHI:    kiisu .
*MOT:    mis kiisu teeb ?
*CHI:    näu@o .
*MOT:    aga piilub siit .
*CHI:    aken ka .
*MOT:    aknast piilub .
*CHI:    [^ hirmsa häälega] a@l .
*MOT:    a@l täht .
*CHI:    lumepall .
*MOT:    ei , a@l ei ole lumepall , mis täht see oli lumepalli moodi ?
*CHI:    ongi .
*CHI:    a@l tähe , i@l tähe .
*MOT:    i@l täht .
*CHI:    leib .
*MOT:    leib on see jah .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    hiir .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    pliiats .
*CHI:    killu [= pliiats] killu [= pliiats] .
*MOT:    jaa , mhmh .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    kiri .
*CHI:    kiri . [+ imit]
*CHI:    post .
*CHI:    m@l .
*MOT:    m@l . [+ imit]
*MOT:    m@l kui kamm , mis juustes käib .
*CHI:    m@l . [+ sr]
*CHI:    emme loe .
*MOT:    ma lugesin ära juba selle .
*CHI:    emme loe seda .
*CHI:    s@l , uss kõver uss .
*MOT:    +" s .
*MOT:    eks , selline kõver täht ?
*MOT:    näe , siin jälle kass pildi peal .
*CHI:    siin . [+ imit]
*CHI:    o@l tähe .
*MOT:    o@l tähe leidsime .
*CHI:    emme loe seda . [+ sr]
*MOT:    +" l .
*CHI:    emme loe seda . [+ sr]
*MOT:    +" s .
*MOT:    mis nad teevad siin laua taga ?
*CHI:    talgu [= taldrikud] .
*MOT:    taldrikud on , aga mis siis tehakse , kui taldrikud ja tassid on laua peal ?
*CHI:    kooki .
*MOT:    mis nad teevad ?
*CHI:    istus .
*MOT:    istuvad ja mis nad teevad ?
*CHI:    onu istus .
*CHI:    onu istus . [+ sr]
*MOT:    jaa .
*CHI:    onu istus . [+ sr]
*MOT:    söövad .
*CHI:    sööma . [+ imit]
*CHI:    sööma . [+ sr]
*MOT:    mhmh .
*CHI:    jälle m@l .
*MOT:    ei , see on n@l .
*CHI:    n@l . [+ imit]
*MOT:    n@l . [+ sr]
*CHI:    xxx .
*MOT:    xxx .
*CHI:    u@l .
*MOT:    +" s .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    suu .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    muna .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    suss .
*MOT:    suss on jah .
*CHI:    emme loe seda .
*MOT:    +" a .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    poiss ütleb onule , onu mine sauna .
*MOT:    mis poisi nimi on ?
*CHI:    Polla .
*MOT:    Polla või , Polla on ikka kutsa nimi .
*MOT:    poisi nimi ei ole Polla .
*MOT:    xxx .
*CHI:    lumepall .
*MOT:    ei , see ei ole lumepall .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    seep .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    laps .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    pall .
*MOT:    Antsu räägib nüüd , mis siin pildi peal on .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    lipp , räägi , mis siin on .
*MOT:    kes tuli külla ?
*CHI:    onu Paul .
*MOT:    onu Paul tuli külla .
*MOT:    mis ta tõi kingituseks lastele ?
*CHI:    pilli .
*MOT:    Pille sai punase lipu ja poiss sai suupilli , mhmh .
*CHI:    suuapilli . [+ imit]
*MOT:    mis nad teevad siin ?
%exp:    pildil korjavad lapsed õunu
*CHI:    õuna .
*MOT:    õuna korjavad .
*MOT:    kes siin on ?
*CHI:    kiisu xxx .
*MOT:    mis kiisu nimi on ?
*CHI:    Mirri .
*MOT:    Mirri . [+ imit]
*MOT:    mis kutsa nimi on ?
*CHI:    Polla .
*MOT:    Polla . [+ imit]
*MOT:    rumal Polla lesib lillede peal .
*CHI:    piili [= mobiil] seisa .
*MOT:    mobiil seisab püsti jah .
*CHI:    xxx .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    sõdur .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    pada .
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    mis see on ?
*CHI:    vedur .
*MOT:    vedur . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    luud .
*MOT:    luuaga saab pühkida maa puhtaks .
*CHI:    kukkus maha .
*MOT:    vaata , mis see on .
*CHI:    vedur .
*MOT:    suur vedur ja +...
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    seal taga on vagun , see veab liiva .
*CHI:    viiva . [+ imit]
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*CHI:    kessee [= mis see on] ?
*MOT:    ä@l .
*CHI:    a@l .
*MOT:    ei , see on ä@l , vaata sellel on täpid peal , see on ä@l .
*CHI:    ä@l tähe .
*MOT:    mhmh .
*MOT:    tibu on siin .
*CHI:    katsu .
*MOT:    tibule pai teed jah ?
*CHI:    kaissu , kaissu tibu .
*MOT:    tibu tahab minna kaissu või ?
*MOT:    kelle kaissu tibu läheb ?
*CHI:    emme kaissu .
*MOT:    emme kaissu tahab minna , tahab emme tiiva alla minna .
*CHI:    emme loe seda .
*MOT:    +" a .
*CHI:    xxx .
*MOT:    emme kaissu jah .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis sinu nimi on ?
*CHI:    Andes [: Andreas] .
*MOT:    jaa , mis emme nimi on ?
*CHI:    Maigi .
*MOT:    mis issi nimi on ?
*CHI:    Piit [: Priit] .
*MOT:    jaa , a mis vanaema nimi on ?
*CHI:    Maala [: Tamara] .
*MOT:    aga vanaisa nimi ?
*CHI:    Lihu [: Riho] .
*MOT:    a mis Tallinna vanaema nimi on ?
*CHI:    Helve .
*MOT:    Helve jah .
*CHI:    Kristi nimi .
*MOT:    Kristi on ka Tallinnas jah .
*CHI:    Tallis mana . [+ imit]
*MOT:    mhmh .
*CHI:    leika [: lõika] [x 3] .
*MOT:    lõikame , aga sa ei lase ju lõigata .
*CHI:    kätte , kätte .
*MOT:    ma aitan .
*MOT:    anna , anna ma lõikan .
*CHI:    xxx leika [: lõika] .
*CHI:    ära leika [: lõika] .
*CHI:    ära leika [: lõika] xxx .
*MOT:    no mida sa nüüd lõikad siis , varbaküüsi või sõrmeküüsi +...
*MOT:    ja ära seda tange ära võta , need on valusad .
*MOT:    emme aitab .
*MOT:    anna mulle .
*CHI:    anna mulle . [+ imit]
*MOT:    nii , selle lõikasin ära .
*MOT:    kus teine on , teine varvas ?
*MOT:    teine suur varvas ?
*MOT:    siin .
*MOT:    viilid ära jah ?
*CHI:    teine . [+ imit]
*CHI:    ai !
*MOT:    noh , viilid ära jah .
*MOT:    viilime seda ka .
*MOT:    seda nurka ka .
*MOT:    nii .
*CHI:    seda seda .
*MOT:    neid ei võta , neid emme ei oska +...
*MOT:    nendega ei saa teha midagi .
*CHI:    seda .
*MOT:    ma vaatan seda veel .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis sa teed ?
*CHI:    paia .
*MOT:    paia paia teed jah ?
*MOT:    tagasi paned jah ?
*MOT:    ei , ära seda sikuta , see peabki nii olema .
*MOT:    see käib siia .
*MOT:    näita , kas teised varbad on ilusad vä ?
*CHI:    ole [= ei ole] .
*MOT:    ei ole või ?
*MOT:    näita , oota , ma vaatan xxx .
*CHI:    seda .
*CHI:    xxx .
*MOT:    lõikad ise või ?
*CHI:    eika ise . [+ imit]
*MOT:    ise jah , sõrmeküüned vaata ka .
*MOT:    kas sõrmeküüsi on ka vaja lõigata .
*MOT:    vaata .
*CHI:    naksti@o .
*MOT:    naksti@o . [+ imit]
*CHI:    naksti@o . [+ sr]
*MOT:    naksti@o . [+ sr]
*MOT:    noh , nii .
*CHI:    xxx .
*MOT:    vaatame , lõikame lõikame sõrmeküüned ka .
*CHI:    ettaha [= ei taha] sõrmeküüsi .
*CHI:    kätte .
*MOT:    ise tahad lõigata või ?
*MOT:    xxx .
*CHI:    naksti@o . [+ sr]
*MOT:    naksti@o jah .
*CHI:    ära .
*MOT:    ära lõikasid jah .
*CHI:    see ka ära .
*CHI:    naksti@o ära .
*MOT:    naksti@o . [+ sr]
*CHI:    ära . [+ sr]
*MOT:    kas nüüd paneme sahtlisse tagasi ?
*CHI:    ettaha [= ei taha] sasti [= sahtlisse] ära .
*CHI:    xxx .
*MOT:    tasakesi , ettevaatlikult .
*MOT:    ära sõrme sinna vahele topi .
*CHI:    xxx naksti@o .
*MOT:    naksti@o jah .
*MOT:    anna mulle korraks tangi .
*CHI:    tangi . [+ imit]
*CHI:    Atsu [: Andreas] ka tangi .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis sa teed tangidega ?
*MOT:    lõikad või ?
*CHI:    lõika .
*MOT:    kust sa lõikad , näita .
*CHI:    viivi [: viili] .
*MOT:    viili ära jah .
*MOT:    xxx .
*MOT:    oota , oota , mis sa teed ?
*MOT:    räägi siia auku , räägi midagi .
*CHI:    haa .
*MOT:    ütle tere , mina olen Andreas .
*CHI:    tere xxx .
*MOT:    ütle .
*CHI:    tere Andes [: Andreas] .
*MOT:    jaa , tere Andreas .
*CHI:    xxx .
*MOT:    ära tee .
*MOT:    räägi juttu ka .
*CHI:    xxx Atsu [: Andreas] Atsu [: Andreas] .
*CHI:    Atsu [: Andreas] Atsu [: Andreas] Atsu [: Andreas] Atsu [: Andreas] .
*MOT:    ära kisu seda .
*CHI:    tule [= tuli] põle .
*MOT:    tuli põleb jah , ära seda +...
*MOT:    ära seda nuppu lükka .
*MOT:    ära vajuta siia .
*MOT:    vaata , mis issil siin on .
*CHI:    Atsu [: Andreas] tudup [= magab] .
*MOT:    Antsu [: Andreas] tudub [= magab] siin .
*MOT:    vaata , mis ta , mis siin pildi peal veel on .
*MOT:    vaata , mis siin pildi peal on veel .
*CHI:    Atsu [: Andreas] tudu [= magab] .
*MOT:    mis Antsul suus on ?
*CHI:    lutt .
*MOT:    lutt on suus .
*MOT:    kiskuda ei tohi .
*MOT:    kiskuda ei tohi seda !
*CHI:    seda . [+ imit]
*MOT:    hoia käes ilusasti , aga kiskuda ei tohi .
*MOT:    niipidi peab olema see .
*MOT:    nii .
*MOT:    vaata nüüd , ütle , kes siin veel on .
*CHI:    <Talli mana> [= Tallinna vanaema] .
*MOT:    jaa .
*CHI:    Kisti [: Kristi] .
*MOT:    mhmh .
*CHI:    auku [= diktofoni auku peab rääkima] .
*MOT:    mis siin pildi peal nüüd on siis ?
*MOT:    mis siin pildi peal +/.
*CHI:    +< Atsu [= Andreas] .
*MOT:    mis Antsu teeb siin ?
*CHI:    <käpu käpu käpu> [= käpuli] .
*MOT:    käpuli roomab .
*MOT:    kui ilus pilt !
*CHI:    xxx kiisu .
*CHI:    xxx kiisu . [+ sr]
*MOT:    mis sa teed nende kiisudega siin ?
*MOT:    Antsu palun ära tee !
*CHI:    Atsu [= Andreas] kätte .
*MOT:    ma panen ära , Antsu , kui sa hakkad kiskuma seda .
*CHI:    auku [= diktofoni auku peab rääkima] .
*MOT:    siia auku pead rääkima jah .
*CHI:    ei taha auku [= diktofoni auku peab rääkima] .
*MOT:    vaatame , loeme kiisud üle .
%par:    CHI köhib
*CHI:    üks kaks kolm .
*MOT:    kolm ainult või , neid on siin rohkem .
*MOT:    tule , loeme veel .
*CHI:    kiisi , kiisi .
*MOT:    kes siin on ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    ei , vaata vaata nüüd .
*MOT:    on see onu Eiki või ?
*CHI:    siin , siin Eiki .
*CHI:    tädi Liisu .
*MOT:    tädi Reet .
*CHI:    xxx .
*CHI:    xxx .
%par:    FAT naerab
*CHI:    xxx .
*FAT:    xxx .
*MOT:    näe , kus Erel loeb siin raamatut .
*MOT:    a mis Antsu siin teeb ?
*CHI:    emme sülle .
*MOT:    ei , mis sa teed siin , hammustad Karoliinat või mis sa teed siin ?
*MOT:    või kallistad või ?
*MOT:    teed kalli+kalli Karoliinale ?
*MOT:    ei , mis teed siis ?
*MOT:    näe , kes siin on .
*CHI:    notsusiga [= merisiga] .
*MOT:    notsusiga [= merisiga] , nendel on ka selline suur notsu , meil on väike notsu .
*MOT:    ära nüüd vajuta nendega , sa saad haiget , ära vajuta .
*MOT:    emme lõikas ilusasti selle nurga maha , sul ei ole vaja rohkem lõigata .
*CHI:    naksti@o .
*MOT:    mhmh .
*CHI:    seda ära .
*MOT:    mis sa sellega teed ?
*MOT:    [^ isale] www .
*MOT:    ära võta , Antsu !
*CHI:    auku [= diktofoni auku peab rääkima] .
*MOT:    räägi auku , aga ära näpi .
*MOT:    ma näitasin , siia auku tuleb rääkida .
*MOT:    siia , täppidega auku .
*CHI:    +< xxx Atsu [= Andreas] Atsu [= Andreas] Atsu [= Andreas] .
*MOT:    laula laulu siia auku .
*MOT:    mis laulu sa oskad ?
*CHI:    xxx .
*MOT:    patsu patsu oskad laulda või ?
*CHI:    ei taha .
*MOT:    ei tahagi , jama küll .
*MOT:    mis sa tahad siis ?
*CHI:    Atsu [= Andreas] pilti .
*MOT:    pilti ?
*MOT:    ma panin pildid ära .
*CHI:    Atsu [= Andreas] padi .
*MOT:    vaata , mis seal akna peal on .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mis seal on ?
*CHI:    xxx .
*CHI:    xxx .
*MOT:    mida ?
*MOT:    misasi kadus ära ?
*CHI:    pilt .
*MOT:    emme pani ära pildid ülesse riiulisse .
*CHI:    tagasi .
*MOT:    tagasi panin jah .
*MOT:    oi oi mis nüüd juhtus ?
*MOT:    mis nüüd juhtus ? [+ sr]
*CHI:    xxx .
*CHI:    tagasi [x 2] .
*MOT:    oot oot oot , ära sa sõrmi vahele jäta .
*CHI:    issi [x 3] .
*CHI:    xxx .
*CHI:    xxx .
*CHI:    pane ära .
*MOT:    kuhu ?
*CHI:    pane ära . [+ sr]
*MOT:    sinna ülesse või ?
*CHI:    üles paa maja juurde .
*CHI:    pildi .
*MOT:    panin ära .
*CHI:    issi , issi .
*CHI:    issi , aita .
*CHI:    xxx aita seda xxx .
*CHI:    seda xxx .
*MOT:    mis sa tahad sealt ?
*CHI:    pildi .
*CHI:    seda .
*FAT:    vaatasid juba .
*FAT:    sa vaatasid seda juba .
*FAT:    tule issi sülle siis .
*FAT:    xxx .
*CHI:    tule sülle . [+ imit]
*CHI:    tule siis , tule . [+ imit]
*CHI:    <Talli mana> [= Tallinna vanaema] .
*CHI:    kesse [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    kesse [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    Katrin .
*CHI:    Kate . [+ imit]
*FAT:    kes siin on pildi peal ?
*FAT:    oi , kes siin pildi peal on ?
*CHI:    emme .
*FAT:    emme , kes see siin on ?
*MOT:    kus see emme on ?
*FAT:    emme käsi on siin .
*MOT:    aa .
*FAT:    kes see siin on ?
*CHI:    Andes [: Andreas] .
*FAT:    a kes see siin on ?
*CHI:    xxx .
*FAT:    ära pane laua peale .
*CHI:    tagurpidi .
*CHI:    xxx ka .
*FAT:    miks sa paned laua peale ?
*FAT:    [^ sosinal] xxx .
*CHI:    kutsu .
*MOT:    mis Pitsu teeb ?
*FAT:    mis häält Pitsu teeb ?
*CHI:    Kepi_Mana [= kepiga vanaema] .
*FAT:    jaa , kelle süles Pitsu on ?
*CHI:    mana süle .
*FAT:    mis häält Pitsu teeb ?
*FAT:    ohhoo , kes siin on , kes siin on ?
*CHI:    onu Margo .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    elevant .
*CHI:    emme .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    emme jah .
*CHI:    kesseh [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    issi .
*FAT:    issi . [+ imit]
*CHI:    kesse [= mis see on , kes see on] ?
*CHI:    Pitsu .
*MOT:    ise küsin , ise vastan .
*FAT:    mhmh .
*FAT:    mis see laps siin teeb ?
*CHI:    tudu tudu xxx .
*FAT:    mis tal suus on ?
*CHI:    luti , lutt .
*FAT:    lutt on suus .
*CHI:    issi loe seda .
*FAT:    siin on Erel ja Jaanus .
*FAT:    siin on Erel ja Jaanus , siin ei ole tähti , siin ei saa lugeda .
*FAT:    oi , kes siin on , vaata , kes siin on .
*CHI:    issi , xxx .
*FAT:    xxx .
*CHI:    xxx .
*FAT:    see on ?
*CHI:    xxx .
*FAT:    tädi Ave .
*CHI:    Ave . [+ imit]
*FAT:    Tanel .
*CHI:    Tanel . [+ imit]
*FAT:    kes see on ?
*CHI:    emme ka .
*FAT:    emme ka jah .
*FAT:    kes see on ?
*CHI:    tädi Kristitiine .
*CHI:    issi loe seda .
*FAT:    Antsu on issi süles , kussu kussu .
*FAT:    oi oi .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    mis nad teevad siin ?
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    onu Margus .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    kes see on ?
*FAT:    kas sa mäletad ?
*CHI:    onu .
*FAT:    onu Anton .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    seda poissi sa tead küll .
*CHI:    Tanel .
*FAT:    jaa .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    seda tead ka .
*CHI:    xxx kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    tädi Ave .
*FAT:    vaata , mis siin tehakse .
*CHI:    musi .
%exp:    MOT ja FAT naeravad
*CHI:    pilli pilli .
*FAT:    pilli pillid on seal jah .
*MOT:    +< pillid .
*CHI:    xxx .
*FAT:    oi .
*CHI:    saunus [: saunas] .
*CHI:    sulla saunus [: saunas] .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    onu Karmo .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    ääh .
*CHI:    kessee [= mis see on , kes see on] ?
*FAT:    tädi Külli .
*CHI:    xxx .
*CHI:    tudu .
*FAT:    tuduvad , kes tuduvad ?
*CHI:    emme tudu [= magab] , Atsu [= Andreas] tudu [= magab] .
*FAT:    jaa .
*CHI:    kutsa , suul [: suur] kutsa .
*FAT:    suur kutsa . [+ imit]
*FAT:    siin on kes ?
*CHI:    kiisu .
*FAT:    mis kiisu teeb ?
*CHI:    näu auh auh auh auh .
*FAT:    kiisu teeb näu , kutsa teeb auh .
@End


No comments:

Post a Comment

PLease post as much comments and as much you can but try to keep first few lines on point, then
--
from new line write all other related links and posts here, some day we might need it all

.:.
Margus